WoonFriesland | Teammanager Service & Onderhoud

WoonFriesland is het sociaal verhuurbedrijf met een duidelijke klantvisie: samen werken aan goed en betaalbaar wonen. In Friesland verhuurt WoonFriesland ongeveer 20.000 huurwoningen en overige verhuureenheden zoals garages en parkeerplaatsen en ze vertegenwoordigen hiermee 25% van de sociale huurmarkt in Friesland. De organisatie is actief in bijna alle Friese gemeenten, zowel in steden als op het platteland en op de Waddeneilanden. WoonFriesland zet met haar vastgoedportefeuille van ruim 2,5 miljard fors in op betaalbare kwaliteitsverbeteringen en verduurzaming van haar woningen. WoonFriesland vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk huurders profiteren van de investeringen. Op het gebied van betaalbare verduurzaming van bestaande bouw is WoonFriesland één van de leidende woningcorporaties. De komende jaren wordt tevens fors geïnvesteerd in nieuwbouw en uitbreiding.

Als maatschappelijke, betrokken organisatie richt WoonFriesland zich op drie speerpunten: betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit/duurzaamheid. Dit doen zij met circa 240 medewerkers vanuit één drijfveer: de huurders. Rondom de huurders is een circulaire organisatie gevormd, waarin samenwerking intern en extern centraal staat op basis van gelijkwaardigheid, werkenderwijs leren, lerende wijs werken met als motto ‘Gewoon dóen!’.

WoonFriesland is óók het sociaal bedrijf richting haar medewerkers. De organisatie biedt afwisselend, dynamisch en maatschappelijk relevant werk en er wordt voortdurend geïnvesteerd in de ontwikkeling van eigen medewerkers. WoonFriesland is sociaal en zakelijk, no-nonsense en resultaatgericht, ambitieus en ondernemend en kiest voor diversiteit bij de invulling van haar vacatures.

Team Service & Onderhoud

Het team Service & Onderhoud zorgt voor de uitvoering van dagelijkse onderhoudswerkzaamheden en reparatieverzoeken van de huurder. Daarnaast worden mutatiewerkzaamheden uitgevoerd om de leeggekomen woningen weer gereed te maken voor verhuur. De circa 50-60 vakmensen staan dagelijks in nauw contact met de huurders. WoonFriesland streeft naar een huurderstevredenheid van boven de 8. De medewerkers zijn de ogen en oren van de organisatie en kunnen hier dan ook direct het verschil maken.

Functie

De teammanager heeft samen met de collega teammanager in duaal leiderschap de verantwoordelijkheid voor de dienstverlening en resultaten van het team. Dit binnen de context van de steeds veranderende omgeving waarin de organisatie zich begeeft. Dit vraagt om een organisatie die wendbaar is, medewerkers die fit voor de job zijn en de toepassing van digitalisering en robotisering in het dagelijks werken.

De teammanagers leveren een belangrijke bijdrage aan het verder bouwen aan een moderne en toekomstbestendige organisatie waar klantgericht en professioneel wordt gewerkt en medewerkers hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Aandachtsgebieden die hierbij centraal staan zijn: 

 • Het leidinggeven aan de vakmensen van vandaag. 
 • De ontwikkeling naar vakmensen van de toekomst. 
 • Het toepassen van digitalisering en automatisering (om o.a. te komen tot een efficiënte planning).

Dit vraagt van de teammanagers om op zowel operationeel als tactisch niveau te acteren en te kunnen schakelen. In de dagelijkse aansturing worden de teammanagers ondersteund door meewerkend voorlieden. De teammanagers rapporteren aan de manager Klant & Woning en hebben regelmatig overleg met collega teammanagers binnen Klant & Woning. De teammanagers zoeken de verbinding met andere teams van WoonFriesland en werken collegiaal samen.

Taken en Verantwoordelijkheden

De twee teammanagers Service & onderhoud zijn complementair aan elkaar en zorgen in samenspraak voor een evenredige verdeling van verantwoordelijkheden, waarbij een ieder staat opgesteld voor:

 • Samenwerken als duaal leiderschap en met het team Service & Onderhoud bijdragen aan team WoonFriesland.
 • Leidinggeven aan de medewerkers in het team Service & Onderhoud en het team Mutatieonderhoud.
 • Bijdragen aan verdere professionalisering van de dienstverlening.
 • In staat de visie op automatisering en digitalisering te vertalen naar tactisch en operationeel beleid en executiekracht om te komen tot implementatie.
 • Zorgdragen voor een klantgerichte, resultaatgerichte en samenwerkingsgerichte cultuur waardoor medewerkers door middel van coaching, training en begeleiding in staat worden gesteld zelfstandig hun werkzaamheden te verrichten en continue regelkracht ervaren.

Profiel

 • Afgeronde hbo-opleiding aangevuld met leidinggevende ervaring.
 • Achtergrond in de bouw, techniek of bij een dienstverlenende, servicegerichte organisatie.
 • Kennis van en ervaring met (digitale) dienstverlening en klantprocessen.
 • Een goed ontwikkeld gevoel voor hoe huurders optimaal bediend kunnen worden en wat WoonFriesland daarin kan betekenen en hiermee zorgen voor toegevoegde waarde voor 'klanten'.
 • Een coachende en ontwikkelingsgerichte manier van leidinggeven.

WoonFriesland biedt jou

WoonFriesland biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden inclusief een eindejaarsuitkering, een goede woon-werk reiskostenvergoeding en pensioenvoorziening. Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. Thuiswerken behoort binnen WoonFriesland tot het nieuwe normaal. Het beleid is dat er ook na Corona een uitgebalanceerde thuis/kantoor verdeling blijft. WoonFriesland investeert voortdurend in de ontwikkeling van eigen medewerkers. Een individueel loopbaanontwikkelingsbudget maakt dan ook onderdeel uit van het arbeidsvoorwaardenpakket. WoonFriesland kiest voor diversiteit bij de invulling van haar vacatures. Verschil in talenten en achtergrond leidt tot de mooiste resultaten.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met: Marijke Schikan Senior consultant 06-27898844. Of bekijk de website.