Woonborg | Bewonersconsulent

Woonborg
Woonborg is een corporatie met 4.800 woningen in de gemeenten Aa en Hunze, Haren, Noordenveld en Tynaarlo. Woonborg is ontstaan door fusie in 2001. De geschiedenis van de voorgangers gaat 100 jaar terug. De sociale woningbouw speelde een belangrijke rol bij het verbeteren van de woontoestanden in die tijd. We bieden goede en betaalbare woningen in een veilige en leefbare omgeving waar mensen zich thuis kunnen voelen. Daarbij richten wij ons vooral op de lagere inkomensgroepen.
We zijn een gezonde, zelfstandige en compacte organisatie die sterk lokaal verankerd is in de regio. De huurder staat centraal en betaalbaarheid is daarom een speerpunt. Door scherp huurprijsbeleid kreeg ruim 80% van onze huurders in 2015 en 2016 geen huurverhoging. We investeren volop in de woningen die we verhuren. Door veel aandacht te besteden aan duurzaamheid en vergroening van onze woningen, kunnen onze huurders profiteren van woonlastenverlaging en leveren we een structurele bijdrage aan CO2-reductie. We werken met 45 medewerkers in twee teams in de lijn -   Woondiensten en Projecten - en in een aantal staffuncties. Ieder van ons focust op: wat levert het onze huurders op, kunnen wij het nog efficiënter, beter en goedkoper doen én afspraak = afspraak. 

Profiel Bewonersconsulent
Ben je een communicatieprofessional die van nature een warme belangstelling heeft voor wat mensen beweegt en voelen mensen zich snel op hun gemak bij jou? Krijg je met plezier boven tafel wat mensen nodig hebben om daarmee de juiste aansluiting te vinden tussen projectinitiatieven en belanghebbenden? Heb je je voelsprieten zodanig ontwikkeld dat je op het juiste moment de juiste informatie, contacten, adviezen en begeleiding geeft, waardoor huurders en andere betrokkenen met enthousiasme hun medewerking verlenen? En laveer je met gemak in situaties waarin belangen uiteen lopen, waarbij de rol als verbinder jou past als je lievelingsjas? Misschien wil je dan onze Bewonersconsulent zijn.

De bewonersconsulent voert werkzaamheden uit op het vlak van informatievoorziening, projectcommunicatie en –participatie; draagt bij aan bewonersbegeleiding bij o.a verbeterprojecten, sloop en/of (ver)nieuwbouw en tevens aan beleidsvoorbereiding. Je valt onder de afdeling Woondiensten en je leidinggevende is de coördinator van het team verhuur. Je hebt structureel werkoverleg met de projectleiders en de verhuurmakelaars, werkt daarnaast nauw samen met de adviseur PR & Communicatie en bent lid van de werkgroep vastgoedsturing. 

Tot je taken behoren o.a.:

 • Programma’s van Eisen toetsen op aansluiting bij wensen en situaties van de klant;
 • voorbereiden, juridisch laten toetsen en actueel houden van het Sociaal Plan;
 • begeleiden en motiveren van bewoners bij verbeterprojecten, bij uit- en inhuizing t.g.v. sloop en/of (ver)nieuwbouw;
 • het voeren van de bijbehorende administratie en zo nodig juridische procedures initiëren;
 • communicatiematrixen en –plannen ontwikkelen, met input van en overleg met de projectleiders
 • projectleiders ondersteunen bij conflict-/probleemsituaties met huurders;
 • aanmeldingen toetsen op interne toewijzigingscriteria en toewijzingsgesprekken voeren i.s.m. verhuurmakelaars.

Je beschikt hiertoe over:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • relevante opleiding op het gebied van communicatie;
 • kennis van en ervaring met relevante vraagstukken in de volkshuisvesting;
 • visie op de actuele ontwikkelingen in het werk- en vakgebied;
 • kennis van juridische zaken;
 • een klantgerichte houding waardoor je uitstekend in staat bent wensen van de klant te herkennen;
 • een luisterend oor en sensitiviteit, waardoor je toegankelijk bent en snel begrip verkrijgt;
 • overtuigingskracht en oplossingsgerichtheid waarmee je anderen weet te winnen voor voorstellen en standpunten, waarbij je niet voor één gat te vangen bent;
 • planningsvaardigheden en organisatietalent dat bij wijze van spreken aangeboren is, evenals je vermogen tot samenwerken.

Aanbod
Wij bieden in eerste instantie een dienstverband voor de periode van een jaar. Bij goed functioneren en ongewijzigde organisatieomstandigheden wordt het dienstverband omgezet naar onbepaalde duur. De omvang van het dienstverband is 32 uur per week, waarbij de bereidheid vereist is om ook buiten reguliere kantoortijden te werken. De functie is ingedeeld in functieschaal H met een bandbreedte van € 3.057 tot € 3.820 bruto fulltime per maand. Wij ondersteunen en faciliteren persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Informatie en planning
Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Jobke Nagtegaal (coördinator team verhuur) op 6 en 13 september tussen 9.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 0592-303675. Voor vragen van procedurele aard is Nicole Briedé (P&O-adviseur) bereikbaar op 5, 8, en 12 september tussen 11.00 en 12.00 uur via 0592 303617.

Sollicitaties kunnen tot en met 14 september 2016 gericht worden aan Nicole Briedé via emailadres vacature@woonborg.nl  Wij verzoeken je in de onderwerp regel van de email duidelijk te vermelden op welke vacature je reageert. De eerste gespreksronde is gepland op 21 september, de tweede gesprekken zullen plaatsvinden op 27 september. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie en een uitgebreid functieprofiel, zie www.woonborg.nl 

Acquisitie n.a.v. de vacatures wordt niet op prijs gesteld.