Wonen Noordwest Friesland | Manager Vastgoed

Voor Wonen Noordwest Friesland zijn we opzoek naar een verbindende en resultaatgerichte leidinggevende met overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit in de functie van: Manager Vastgoed (MT Lid, 36 uur). visionair| innovator | inspirator 

De Organisatie Wonen Noordwest Friesland: Met elkaar, Voor elkaar

Met ongeveer 4.000 woningen in drie gemeenten, verspreid over 39 dorpen, is corporatie Wonen Noordwest Friesland een belangrijke maatschappelijke partner in het landelijk gebied boven Leeuwarden. Samen met haar belanghouders geeft Wonen Noordwest Friesland op actieve wijze invulling aan haar taken; voldoende, energiezuinige en goede betaalbare huurwoningen voor haar doelgroep in een fijne woon- en leefomgeving.

Wonen Noordwest Friesland wil een maatschappelijk gedreven organisatie zijn. Zij dragen daaraan bij door goed te luisteren naar huurders en belanghouders en op een constructieve wijze samen te werken. Op deze manier speelt Wonen Noordwest Friesland nadrukkelijk, innovatief en verantwoord in op de huidige en de toekomstige ontwikkelingen. Ze geeft invulling aan haar nieuwe ondernemingsplan en het strategisch vastgoedplan door toekomstgericht te investeren in zowel het bezit als in leefbaarheid. De organisatie heeft ruim 60 medewerkers en is opgebouwd uit de afdelingen Wonen, Vastgoed (inclusief eigen onderhoudsdienst) en FIA. De managers rapporteren aan de directeur-bestuurder, evenals de controller, het beleidsteam, de bestuursadviseur en de bestuurssecretaresse.

De functie

Binnen het managementteam levert de manager Vastgoed een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatiekoers. Je draagt zorg voor de vertaling van het beleid, de organisatiedoelstellingen en het jaarplan naar doelstellingen van de afdeling Vastgoed en het realiseren ervan. Je geeft verder vorm aan een organisatiestructuur die gericht is op de klant en de klantprocessen. Wonen Noordwest Friesland is voornemens te gaan werken als matrix-/netwerkorganisatie om flexibel in te spelen op ontwikkelingen. Dit betekent dat ze zowel werken in eigen interne teams, maar ook in projectteams met andere collega’s en samenwerkingspartners uit de verschillende netwerken binnen de keten.

Als manager Vastgoed ben je verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van de woningportefeuille en voor de actuele vastgoeddata. Bestaande woningen worden de komende jaren verduurzaamd, het toepassen van nieuwe technieken en innovaties is een grote opgave voor Wonen Noordwest Friesland. Ze willen dit samen met strategische partners uitvoeren, waarbij de corporatie de regie heeft. Tevens realiseer je conform het strategisch vastgoed- en kwaliteitsbeleid nieuwbouw en herstructurering.

Als leidinggevende van de teams onderhoud, projecten en servicebedrijf, coach je medewerkers (30 FTE) in de te nemen ontwikkelstappen op functie-inhoud, houding en gedrag. Je fungeert als klankbord voor medewerkers bij (complexe) vraagstukken. Je inspireert en faciliteert medewerkers om de strategie te vertalen naar de (dagelijkse) werkzaamheden. Je geeft jouw teams vertrouwen en ruimte en laat verantwoordelijkheid daar waar het hoort. Verantwoordelijkheid is daarbij onlosmakelijk verbonden met het afleggen van verantwoording en het voelen van eigenaarschap. Je creëert een werksfeer waarin medewerkers ruimte ervaren om zich te ontwikkelen en waar een constructieve aanspreekcultuur heerst. Je staat voor de individuele ontwikkeling van medewerkers, gericht op het werken vanuit talenten. Deze focus draagt bij aan het stimuleren van het eigenaarschap en continue leren van medewerkers.

Je profiel

Je bent een ontwikkelingsgerichte, innovatieve vastgoeddeskundige met oog voor de mens. Je bent een stevige gesprekspartner, staat binnen het managementteam voor de koers van vastgoed en weet jouw visie op inspirerende wijze over te brengen naar de medewerkers. Je bent in staat om mensen makkelijk in beweging te krijgen.

  • je hebt wo werk- en denkniveau (Vastgoedkunde, Bouwkunde, Technische bedrijfskunde met specialisatie Vastgoed), aanvullende studies als MRE (ADRE) zijn een pre;
  • je hebt zo’n 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
  • je hebt ruime ervaring met coachend leidinggeven en teamgericht leiderschap;
  • Je hebt aantoonbare affiniteit/ervaring met vernieuwende (duurzaamheids)projecten en concepten;
  • Je doorgrondt de dynamiek van een plattelandscorporatie;
  • je bent een ondernemende en resultaatgerichte leidinggevende met overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit.

Wonen Noord West Friesland biedt

  • een uitdagende werkomgeving in een organisatie die volop in ontwikkeling is;
  • een functie van 36 uur per week, waarbij remote werken een mogelijkheid is, minimaal 2 dagen op kantoor is vereist;
  • een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, tot € 7.345,- bruto per maand (functieschaal M van de CAO Woondiensten) op basis van een fulltime dienstverband (36 uur);
  • een arbeidsovereenkomst voor een jaar, met de nadrukkelijke intentie van aanname in vaste dienst.

Meer weten?

Wonen Noordwest Friesland laat zich in deze procedure ondersteunen door roel&jasper. Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Marieke Kamminga via 06-15271212.

De brieven en cv’s van geschikte kandidaten zullen door roel&jasper aan Wonen Noordwest Friesland  worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Jouw motivatie en cv in pdf-format kun je tot en met zondag 5 februari 2023 e-mailen naar werven@roeljasper.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van jouw gegevens gewaarborgd. Hoe roel&jasper met jouw gegevens omgaat, welke gegevens nodig zijn en de bewaartermijnen ervan, kun je teruglezen in de privacy policy.