Wold en Waard | Personeelsadviseur

Wij zoeken een eigentijdse personeelsadviseur, die ons helpt bij de ontwikkeling van een toekomstgericht personeelsbeleid en –instrumentarium om onze maatschappelijke opgave in te vullen. Een betrokken collega die meewerkt aan de ontwikkeling van onze organisatie en van oplossingen houdt.

Midden in de maatschappij

Wij zijn Wold & Waard. Wij verhuren zo’n 5.400 sociale huurwoningen in het Westerkwartier van de provincie Groningen. Daarbij richten we ons vooral op mensen met een lager inkomen of een bijzondere woonvraag. Het gaat ons niet alleen om het huis, we leveren ook een bijdrage aan de woonomgeving en de leefbaarheid. Wold & Waard houdt van uitproberen en aanpakken. Als maatschappelijk betrokken woningcorporatie hebben we een brede opgave. Kort samengevat willen wij ervoor zorgen dat huurders prettig kunnen wonen in energiezuinige en betaalbare woningen.

De snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben een sterke invloed op onze opgave. Dat vraagt van onze organisatie en medewerkers een heldere blik vooruit, flexibiliteit en het openstaan voor nieuwe kansen en mogelijkheden in de manier waarop wij ons organiseren.

De functie

Je functie van personeelsadviseur is ondergebracht in de Staf en je legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder. Je ondersteunt leidinggevenden en medewerkers. Actuele thema’s zijn strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid. Jij adviseert en begeleidt ons bij in-, door- en uitstroom en zorgt samen met het secretariaat voor actuele personeelsregelingen en een goed personeelsbeheer. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor verzuimpreventie en –begeleiding en voor alle arbozaken bij Wold & Waard.

Bij de organisatieontwikkeling werk je nauw samen met de adviseur Strategie & Organisatie. Je draagt bij aan effectief personeelsbeleid en een instrumentarium dat gewenste ontwikkelingen mogelijk maakt.

Jij

Je hebt aantoonbaar ruime ervaring met personeelszaken en kennis van relevante systemen en processen, bij voorkeur bij een woningcorporatie. Werving & selectie, ziekteverzuim en andere personele zaken hebben voor jou geen geheimen. Je hebt een visie op de ontwikkeling van medewerkers en hebt oog voor hun behoeften. Jij bent gericht op oplossingen, werkt gestructureerd en voelt je betrokken bij je collega’s. Je schakelt makkelijk tussen beleid en uitvoering en krijgt energie van het continu verbeteren van het personeelsbeleid- en beheer.

Jij bent makkelijk benaderbaar en een fijne gesprekspartner voor leidinggevenden, OR en medewerkers. Je hebt een afgeronde opleiding op HRM terrein en een actuele kennis van relevante wet- en regelgeving en ontwikkelingen.

Wat bieden we?

Wij zijn een actieve en ambitieuze organisatie met hard werkende en zeer betrokken medewerkers. Samenwerken met elkaar en onze omgeving geeft ons energie. Wij vinden persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk. De organisatie biedt daarvoor goede mogelijkheden. Als personeelsadviseur heb jij daarin een stimulerende rol.

Het gaat om een functie voor 16 uur per week, gewaardeerd in schaal I van de cao Woondiensten. We starten met een aanstelling voor 1 jaar.

Reageren

Ben je geïnteresseerd, stuur dan uiterlijk 20 april 2021 je motivatie en CV naar secretariaat@woldwaard.nl.

Heb je vragen over de functie, neem dan contact op met Janneke Klijn, 0594 - 51 21 61. Voor praktische vragen over de procedure kun je terecht bij het secretariaat (Annemarie Kozijn of Pien Klaassen) eveneens via nummer 0594 - 51 21 61.