PhD Dynamisch assessment van communicatief meervoudig beperkte leerlingen

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, V24.0094

Functiebeschrijving

Leerlingen met meervoudige beperkingen en complexe communicatiebehoeften worden ook wel aangeduid als leerlingen met een Communicatief Meervoudige Beperkingen (CMB). Om passend onderwijs te kunnen bieden aan leerlingen met CMB is inzicht nodig in hun individuele leermogelijkheden en in wat zij nodig hebben om deze leermogelijkheden te kunnen benutten. De meeste beoordelingsinstrumenten die gebruikt worden om individuele onderwijsplannen voor deze leerlingen vast te stellen en te evalueren, richten zich echter alleen op de kenmerken of vaardigheden van de leerling en niet op de interactie tussen de prestaties van de leerling enerzijds en de leeromgeving en de aanpak van de leerkracht anderzijds. Op basis van inzichten uit eerdere studies en de praktijk zal in dit promotieonderzoek een Dynamische assessment procedure worden ontwikkeld als basis voor het formuleren van individuele leerdoelen en het beoordelen en monitoren van de onderwijsbehoeften van leerlingen met CMB. Vervolgens zal de bruikbaarheid en resultaten van de toepassing van de DA-procedure worden getoetst binnen de Cluster 2 programma's voor leerlingen met CMB in het speciaal- (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van Koninklijke Kentalis. Bij de toetsing wordt gebruik gemaakt van rapportages van de leerkrachten, video-analyse, vragenlijsten en interviews. Het onderzoek wordt gefinancierd door het IVD/Guyotfonds, Koninklijke Kentalis en de Rijksuniversiteit Groningen.

De taken van de promovendus zijn:

- Onderzoek uitvoeren dat resulteert in een proefschrift en aansluit bij de doelstellingen en eisen van het project
- Samenwerken met collega-wetenschappers, onderwijsprofessionals en ouders bij de (door)ontwikkeling van de DA procedure, de implementatie en evaluatie daarvan
- Het organiseren en uitvoeren van de dataverzameling voor de deelprojecten
- Resultaten van het onderzoek publiceren in internationale wetenschappelijke tijdschriften
- Het onderzoek presenteren aan een breed publiek van zowel (internationale) collega-wetenschappers als praktijkpartners en meedenken over de implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk
- Verzorgen van een beperkt aantal onderwijsactiviteiten bij de afdeling 0.15 fte jaarijks, zoals kleinschalig werkgroeponderwijs en gastcolleges, in samenwerking met de begeleiders


Organisatie
De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. We werken aan sociale vraagstukken en problemen die mensen ervaren in het dagelijks leven. Centraal staat de individuele en maatschappelijke veerkracht en de vraag hoe we deze kunnen vergroten. We richten ons hierbij op de onderwerpen migratie, milieu en klimaat, gezondheid, opvoeding en onderwijs, bescherming van kwetsbare minderheden en duurzame samenwerkingsverbanden. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ruim 650 medewerkers.

Meer informatie over de faculteit kunt u vinden via de link https://www.rug.nl/gmw/.

De promovendus zal worden aangesteld binnen de basiseenheid “Orthopedagogiek Leren & Ontwikkelen” van de afdeling Pedagogische- en Onderwijswetenschappen (PEDON) Orthopedagogiek. Binnen deze basiseenheid wordt onder andere onderzoek uitgevoerd op het domein van de opvoeding en ondersteuning van mensen met doofblindheid en mensen met communicatief meervoudige beperkingen.

Functie-eisen

Voor deze functie wordt van je verwacht dat jij:

- een afgeronde (research) Masteropleiding op het gebied Orthopedagogiek, Onderwijswetenschappen, Ontwikkelingspsychologie, Lerarenopleiding, of een verwant gebied hebt
- enthousiast bent over het schrijven van internationale publicaties en een proefschrift
- beschikt over goede academische schrijfvaardigheid
- een goede beheersing hebt van de Nederlandse en Engelse taal
- affiniteit hebt met personen met meervoudige beperkingen en complexe communicatiebehoeften
- beschikt over goede sociale- en communicatievaardigheden en bereid bent om met andere teamleden samen te werken
- enthousiast bent over het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar praktische richtlijnen en adviezen
- over goede organisatievaardigheden en doorzettingsvermogen beschikt
- aantoonbare capaciteiten hebt op de volgende competenties: conceptueel vermogen, presenteren, plannen en organiseren en voortgang bewaken

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 4 jaar.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een salaris van minimaal € 2.770,- bruto per maand in het eerste jaar tot maximaal € 3.539 ,- bruto per maand in het laatste jaar bij volledige werktijd
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
- aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden
- functie indeling in het UFO functieprofiel van Promovendus
- een tijdelijk dienstverband van 1.0 fte voor een periode van vier jaar. Je krijgt eerst een tijdelijk dienstverband voor de periode van een jaar. Na een positief resultaat- en ontwikkelgesprek wordt het contract verlengd voor de resterende periode van drie jaar.

Ingangsdatum: 1 mei 2024

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 4 maart 2024, uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier. De selectiegesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 13 maart 2024. De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/ Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof. dr. Saskia Damen, Bijzonder hoogleraar orthopedagogiek
s.damen@rug.nl

Dr. Elisa Kupers, Universitair hoofddocent orthopedagogiek
w.e.kupers@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer V24.0094

Digitaal sollicitatieformulier