Orthopedagoog/junior onderzoeker Expertisecentrum BIC-assessments (0,4 fte)

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Functiebeschrijving

Het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht is op zoek naar een gedragswetenschapper (orthopedagoog) gespecialiseerd in kinderen. Sinds 2005 voert het Expertisecentrum belang van het kind(BIC)-Assessments ten behoeve van kinderen die te maken hebben met een migratierechtelijke procedure. Hierin werkt het Expertisecentrum samen met de beroepsverenigingen van pedagogen en psychologen (NVO en NIP). Deze gedragswetenschappers van de NVO en het NIP voeren op vrijwillige basis BIC-assessments uit. De uitkomst van het BIC-Assessment wordt door de advocaat van het gezin in de migratieprocedure ingebracht. Jaarlijks worden nieuwe gedragswetenschappers (NVO/NIP) getraind en wordt een dagdeel georganiseerd rondom een thema. Ook voeren studenten onder supervisie van de gedragswetenschapper BIC-Assessments uit.

De gedragswetenschapper speelt een rol in het verzorgen van de training in de methodiek van BIC-assessments. De gedragswetenschapper is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van BIC-Assessments, is beschikbaar voor vragen en ondersteuning bij de uitvoering van BIC-Assessments door de gedragswetenschappers (NVO, NIP) en leidt studenten op en superviseert hen bij de uitvoering van BIC-Assessments. De orthopedagoog/onderzoeker is tevens verantwoordelijk voor het beheer en analyse van de data die verzameld worden in de BIC-Assessments.

Organisatie
De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. We werken aan sociale vraagstukken en problemen die mensen ervaren in het dagelijks leven. Centraal staat de individuele en maatschappelijke veerkracht en de vraag hoe we deze kunnen vergroten. We richten ons hierbij op de onderwerpen migratie, milieu en klimaat, gezondheid, opvoeding en onderwijs, bescherming van kwetsbare minderheden en duurzame samenwerkingsverbanden. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ruim 800 medewerkers.

Meer informatie over de faculteit kunt u vinden via de link https://www.rug.nl/gmw/

De basiseenheid onder is samen met de basiseenheid Leren & Ontwikkeling verantwoordelijk voor het onderzoeks- en onderwijsprogramma Orthopedagogiek. Beide basiseenheden maken deel uit van de afdeling Pedagogische- en Onderwijswetenschappen, en werken intensief samen op het gebied van onderwijs en onderzoek. De missie van het onderzoek bij de afdeling Ortho, Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten (GOK) is om het ontstaan, de instandhouding en het herstel van jeugd-, gezins- en opvoedproblemen beter te begrijpen, zowel op theoretisch als op toegepast niveau. Ons onderzoek wordt gekaderd door een transactionele, ontwikkelings- en systeemgericht perspectief, waarbij we ons richten op de interactie tussen jongeren en hun omgeving (zoals het gezin, het sociale netwerk, de school en welzijnsorganisaties). Een gemeenschappelijke deler van onze onderzoeksprojecten is de focus op de complexiteit van de problemen en de klinische besluitvorming en het ingrijpen in dergelijke omstandigheden. We hebben sterke en langdurige samenwerkingen met maatschappelijke en klinische partners, nationaal en internationaal. We proberen jongeren, gezinnen en professionals zoveel mogelijk bij onze inspanningen te betrekken door een participatieve benadering te volgen.

De vacature is bij de afdeling GOK en specifiek bij het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht.

Functie-eisen

• afgeronde master in gedrags- en maatschappijwetenschappen bij voorkeur afstudeerrichting orthopedagogiek en bij voorkeur in het bezit van diagnostische aantekening (NVO/NIP)
• kennis over en ervaring met doelgroep, (vluchtelingen)kinderen zonder verblijfsrecht in Nederland en een sterke affiniteit met de doelgroep
• ervaring in de uitvoering van (gezins)diagnostiek bij kinderen en gezinnen en ervaring met het uitvoeren BIC-Assessments in het migratierecht is een pre
• kennis van het jeugdrecht, kinderrechten en in het bijzonder van de positie van kinderen in het migratierecht
• ervaring met het verzorgen van deskundigheidsbevorderende activiteiten
• motiverende en coachende stijl van begeleiden
• goede (academische) schriftelijke en mondelinge vaardigheden
• aantoonbare capaciteiten op de volgende competenties: conceptueel vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren en resultaatgerichtheid.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 24 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• een salaris van € 3.226,- (schaal 10.0) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Functie-indeling in het UFO functieprofiel van Onderzoeker 4
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
• aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden
• een tijdelijk dienstverband met een omvang van 0,4 fte voor de duur van 24 maanden.

Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae te sturen vóór maandag 11 december 2023 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De selectiegesprekken vinden plaats op donderdagochtend 14 december 2023.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Dr. A.E. Zijlstra
a.e.zijlstra@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer V23.0793

Digitaal sollicitatieformulier