Communicatiemedewerker (0,2 fte)

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Functiebeschrijving

In de zorg is behoefte aan een ander perspectief in het denken over welzijn, psychopathologie en behandeling. Centraal binnen dit nieuwe denken staat een meer procesmatige benadering met oog voor het individu. Vanuit een samenwerking tussen jongeren, professionals, onderzoekers en ontwikkelaars is de innovatieve app iamYu ontwikkeld om gepersonaliseerd te monitoren en veranderprocessen te visualiseren. Deze samenwerking heeft subsidies en prijzen ontvangen voor de intensieve participatie van de eindgebruikers tijdens het ontwikkelproces. Zie voor meer informatie: http://www.iamYu.nl

iamYu ondersteunt zorgprofessionals en cliënten om gezamenlijk meer grip te krijgen op het individuele ontwikkelingsverloop. In het kader van een Verspreidings- Implementatie Impuls (VIMP) van ZonMw zoeken we een communicatiemedewerker om ons team te versterken. Doel van het VIMP-project is a) ontwikkelen van handvatten en trainingen voor zorgprofessionals om met iamYu aan te slag te kunnen, b) het verder afstemmen van de software onderliggend aan iamYu om optimale aansluiting op de praktijk te bewerkstelligen.

De communicatiemedewerker zal in samenwerking met de projectgroep de volgende taken op zich nemen: relatiebeheer en begeleiding instellingen, ontwikkelen en gereed maken implementatie toolbox (trainingsmodules, handleidingen, informatiemateriaal), evaluatie van implementatieproces, onderhouden informatiekanalen en website.

Organisatie
De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

De Faculteit Gedrags-en Maatschappijwetenschappen is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. We werken aan sociale vraagstukken en problemen die mensen ervaren in het dagelijks leven. Centraal staat de individuele en maatschappelijke veerkracht en de vraag hoe we deze kunnen vergroten. We richten ons
hierbij op de onderwerpen migratie, milieu en klimaat, gezondheid, opvoeding en onderwijs, bescherming van kwetsbare minderheden en duurzame samenwerkingsverbanden. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ruim 600 medewerkers. Voor meer informatie zie: https://www.rug.nl/gmw/

Basiseenheid Orthopedagogiek: Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten
De Basiseenheid Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten is samen met de Basiseenheid Leren & Ontwikkelen verantwoordelijk voor het onderzoeks- en onderwijsprogramma Orthopedagogiek. Beide basiseenheden maken deel uit van de afdeling Pedagogische- en Onderwijswetenschappen, en werken intensief samen op het gebied van onderwijs en onderzoek. Binnen de Basiseenheid Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten is het onze missie om veerkracht en welzijn in uitdagende pedagogische en maatschappelijke contexten te bevorderen. We hebben sterke en langdurige samenwerkingen met maatschappelijke en klinische partners, zowel lokaal en nationaal als ook internationaal. We streven ernaar om kinderen en hun gezinnen en professionals zoveel mogelijk bij onze inspanningen te betrekken door een participatieve benadering te volgen.

Functie-eisen

Wat wij vragen:

- een relevante opleiding op mbo of hbo-niveau
- een à twee jaar ervaring in een relevante (junior-)functie
- affiniteit en ervaring met het inzetten van innovatieve technologie in de klinische praktijk
- affiniteit met de doelgroep
- affiniteit met en visie op de inzet van social media platforms
- vermogen om in een team met verschillende stakeholders (ervaringsdeskundigen, professionals, managers, onderzoekers en ontwikkelaars) te functioneren
- goede tekstuele en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
- goede beheersing van zowel het Nederlands als het Engels.

Competenties:

- flexibel
- klantgericht
- samenwerken
- plannen en organiseren
- prioriteren.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 09 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor de Nederlandse Universiteiten:

- een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 2.693,- (schaal 7) tot maximaal € 4.103,- (schaal 8) bruto per maand bij volledige werktijd (UFO-profiel communicatiemedewerker 3 of 2)
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
- een tijdelijke functie voor 9 maanden.

Datum van indiensttreding: bij voorkeur 1 januari 2024

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 27 november 2023 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De Rijksuniversiteit Groningen vindt sociale veiligheid belangrijk. We streven ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.dr. Anna Lichtwarck-Aschoff, basiseenheid Orthopedagogiek: Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten
a.lichtwarck-aschoff@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer V23.0712

Digitaal sollicitatieformulier