Management Controller (0,8-1,0 fte)

Afdeling

Faculteit der Letteren

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Functiebeschrijving

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste controller met de nodige daadkracht en overtuigingskracht. Je bent positief kritisch en gericht op verbetering en ontwikkeling. Je helpt ons bij het uitvoeren van ons ambitieuze strategisch plan en sectorplan. Vanuit je ondernemende instelling ben je in staat om je werk op de juiste manier te plannen en te organiseren. Daarnaast ben je in staat om te communiceren op alle niveaus binnen de organisatie en beschik je over de nodige organisatiesensitiviteit. In je werk is accuratesse, een analytisch vermogen en het bewaken van de voortgang een vanzelfsprekendheid.

Organisatie
De Rijksuniversiteit Groningen is gesticht in 1614 en behoort tot de mondiale top 100. Wij bieden een breed scala aan vakgebieden, zijn maatschappelijk actief en hebben een internationale oriëntatie. Wij hebben een leer- en werkomgeving waar ruimte is voor talent, ambitie en prestaties.

Faculteit der Letteren
De Management Controller is werkzaam voor de Faculteit der Letteren, waar ook het Talencentrum onderdeel van uitmaakt. Onze dynamische faculteit is gevestigd in het hart van de stad Groningen. Ruim 5.000 studenten en 700 medewerkers werken er elke dag aan de grenzen van het weten. Wij hebben een gevarieerd onderwijsaanbod dat bestaat uit 16 bacheloropleidingen en meer dan 50 mastertracks. Wij doen onderzoek en geven onderwijs op het gebied van archeologie, cultuurstudies, geschiedenis, internationale betrekkingen, journalistiek, letter- en taalkunde en communicatie. De Faculteit heeft een begroting van ca. 60M€.

Functiebeschrijving
De Management Controller valt onder de Portefeuillehouder Middelen in het faculteitsbestuur en fungeert als belangrijke sparringpartner op het gebied van strategie, beleid en bedrijfsvoering. De Management Controller heeft als primaire taak om het faculteitsbestuur van gewenste sturingsinformatie en adviezen te voorzien.

De Management Controller is leidinggevende van een Management Controller (die primair de onderwijsclusters en het Talencentrum van de gewenste sturingsinformatie en adviezen voorziet) en de Project-Controllers (4 medewerkers) en geeft functionele aansturing aan de Financial Controller en assistent Financial Controller (die hiërarchisch onder het Financial Shared Service Center vallen).

In deze rol werk je nauw samen met de PH-Middelen, beleidsadviseurs, controllers, afdelingshoofden, HR-adviseurs, de superusers en andere sleutelfiguren binnen de faculteit.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

• voorbereiden facultair beleid middels het opstellen van beleidsvoorstellen
• opstellen businesscases
• opstellen jaarplannen, begrotingen en prognoses
• analyseren realisatie versus jaarplannen, benoemen van trends en ontwikkelingen
• KPI’s opstellen, analyseren, toelichten, monitoren, erover adviseren en evalueren
• periodieke managementrapportages opleveren, inclusief toelichting en advies
• ondersteuning bieden aan landelijke overlegorganen waaraan leden van het Faculteitsbestuur een bijdrage leveren.

Functie-eisen

• afgeronde wo/hbo-opleiding, bij voorkeur op het terrein van control (RC is een pre)
• relevante werkervaring (minimaal 5 jaar, bij voorkeur in een complexe organisatie)
• excellente Excel-vaardigheden (PowerBI-vaardigheden is een pre)
• uitstekende en goede taalvaardigheid in Nederlands (taalniveau C2) en Engels (taalniveau C1) (zowel mondeling als schriftelijk)
• affiniteit met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in een geesteswetenschappelijke
faculteit.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van minimaal € 4.814,- en maximaal € 6.181,- (schaal 12) bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Het UFO-profiel Controller 3 is van toepassing
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen. De cao NU kent een uitstekend secundair arbeidsvoorwaardenpakket
- in eerste instantie een contract voor een jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Beoogde startdatum is 1 augustus 2023

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door ons een sollicitatiebrief met curriculum vitae te sturen voor 12 juni 2023 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De procedure is opgebouwd uit twee gespreksrondes, waarbij uitwerking van een casus onderdeel kan zijn van de tweede ronde. De gesprekken vinden plaats vanaf de tweede week van juni. Een assessment kan ook deel uitmaken van de selectieprocedure.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Wouter Heinen, portefeuillehouder Middelen
w.heinen@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer V23.0335

Digitaal sollicitatieformulier