Online communicatie/webspecialist (0,8 fte)

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Functiebeschrijving

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. We werken aan sociale vraagstukken en problemen die mensen ervaren in het dagelijks leven. Centraal staat de individuele en maatschappelijke veerkracht en de vraag hoe we deze kunnen vergroten. We richten ons hierbij op de onderwerpen migratie, milieu en klimaat, gezondheid, opvoeding en onderwijs, bescherming van kwetsbare minderheden en duurzame samenwerkingsverbanden.

Het onderzoek en onderwijs heeft een sterke basis in de wetenschappelijke disciplines Onderwijswetenschappen, Pedagogische Wetenschappen, Psychologie, Sociologie en het opleiden van leraren. De faculteit biedt vier bacheloropleidingen aan en meer dan twintig master tracks, waaronder ook de tweejarige Research Master Behavioural and Social Sciences. Ook huisvest de faculteit de universitaire Lerarenopleiding.

Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen volgen zo’n 4500 studenten onderwijs en werken meer dan 800 medewerkers.

Binnen de faculteit werkt de afdeling Communicatie, Marketing en Voorlichting (CMV) met zeven mensen aan het zichtbaar maken van onderwijs en onderzoek onder studiekiezers, studenten, alumni, medewerkers, het werkveld en de samenleving. De functie van online communicatiespecialist is ondergebracht bij deze afdeling.

Jij gaat aan de slag met de website van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Samen met het projectteam, dat bestaat uit collega's van CMV en vertegenwoordigers van de afdelingen, ga je werken aan het vernieuwen van de website. Je bent betrokken bij de inrichting van de website en het vullen ervan. Je focus ligt vooral op hoe je van de website een aantrekkelijk communicatiemiddel kunt maken, niet op het bouwen of de techniek achter de website. Het streven is een gebruiksvriendelijke en beheersbare website waarop informatie gemakkelijk vindbaar is.

Je werkzaamheden bestaan uit:

- samen met het projectteam werken aan de nieuwe website GMW
- plannen en voorbereiden bijeenkomsten met de projectgroep
- organiseren en mede-verzorgen van workshops met belanghebbenden
- medeverantwoordelijk om overzicht te houden over de voortgang van het project
- medeverantwoordelijk voor het uitdenken van de structuur van de nieuwe website
- (her)schrijven van webteksten.

Functie-eisen

- afgeronde hbo-opleiding op het gebied van communicatie/marketing
- minimaal twee jaar relevante werkervaring
- ervaring met UX design, of bereid daarin te verdiepen
- je kunt je goed verplaatsen in de doelgroepen van de website
- je kunt gestructureerd werken, bent resultaatgericht en kunt goed samenwerken
- je hebt uitstekende schrijfvaardigheden en schrijft met gemak heldere en begrijpelijke taal
- je vindt het leuk om verschillende belangen en perspectieven bij elkaar te brengen

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een salaris afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring van minimaal € 3.098,- (schaal 9) bruto per maand bij volledige werktijd. De functie is ingedeeld conform het instrument Universitair Functie Ordenen (UFO). Het bijbehorende UFO-profiel is Communicatiemedewerker 1
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
- het betreft een tijdelijke aanstelling met een werktijdomvang van 0,8 fte voor de duur van één jaar (de duur van het project).

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door je sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae vóór 4 april 2023 te uploaden uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Geraldine Zieleman
050-3637209
g.zieleman@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer V23.0123

Digitaal sollicitatieformulier