Vaardigheidsdocent Faculteit Wijsbegeerte (0,6 fte)

Afdeling

Faculteit Wijsbegeerte

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Functiebeschrijving

De Faculteit Wijsbegeerte wordt alom erkend als één van de beste filosofische centra in Europa. Al jaren krijgt haar onderwijs en onderzoek zeer hoge beoordelingen van nationale en internationale visitatiecommissies. De faculteit kent drie vakgroepen: Theoretische Filosofie; Geschiedenis van de Filosofie; Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie. De faculteit biedt twee bacheloropleidingen en vier masterprogramma’s aan (waaronder twee selectieve masters). Er studeren rond de 600 studenten, en er werken ongeveer 90 medewerkers. De faculteit koestert haar informele cultuur, open karakter en korte lijnen tussen staf, studenten en bestuur.

Op het faculteitsbureau werken 15 medewerkers die de ondersteuning verzorgen van het onderwijs en onderzoek binnen de faculteit. Binnen deze afdeling, waarvan de portefeuillehouder Middelen leidinggevende is, is een vacature voor een vaardigheidsdocent ontstaan.

De vaardigheidsdocent coördineert en doceert filosofische vaardigheden in de bacheloropleidingen Filosofie en Philosophy of a Specific Discipline en verschillende masteropleidingen van de Faculteit Wijsbegeerte. Daarnaast coördineert de vaardigheidsdocent de scriptietoewijzingen in de bachelor- en masterprogramma’s en werft en begeleidt de studentmentoren in het eerste jaar van de bachelor Filosofie.
De vaardigheidsdocent werkt nauw samen met de andere vaardigheidsdocenten, de wetenschappelijke stafleden, de onderwijscoördinator en overige collega’s van het faculteitsbureau, de portefeuillehouderOnderwijs, en de studenten(vertegenwoordigers) van de faculteit. De vaardigheidsdocent zorgt er samen met de collega’s voor dat het vaardigheidsonderwijs goed op de rest van het onderwijs blijft aangesloten en continue geëvalueerd en verbeterd wordt.

Taken zijn o.a.:

• docent (NL en ENG) en coördinator practica
• docent en coördinator bachelor- en masterscriptiecursussen
• docent Academic Philosophical Writing in master Philosophy, Science and Humanities
• werving en begeleiding van studentmentoren.

Functie-eisen

De kandidaat:

- is in het bezit van een diploma op masterniveau, bij voorkeur in de filosofie (gepromoveerd zijn is een pre)
- heeft zeer goede academische schrijf- en presentatievaardigheden
- heeft een goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal
- heeft affiniteit en bij voorkeur ervaring met het verzorgen van vaardighedenonderwijs
- heeft ervaring in het lesgeven aan kleine groepen studenten
- heeft plezier in en bij voorkeur ervaring met het ontwerpen van onderwijs en het vormgeven van verschillende (actieve) werkvormen
- heeft goede sociale vaardigheden en is in staat te fungeren als enthousiast aanspreekpunt voor studentmentoren en eerstejaars studenten.

Daarnaast beschikt de kandidaat over de volgende competenties:

• presenteren
• leervermogen
• collegialiteit, bereidheid tot samenwerking
• overzicht
• verbeteringsgerichtheid
• organisatiesensitiviteit.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

De Rijksuniversiteit biedt in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

• een salaris van minimaal € 2.960,- tot maximaal € 4.670,- (schaal 10) bruto per maand bij volledige werktijd, afhankelijk van opleiding en werkervaring (UFO profiel vaardigheidsdocent)
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
• een tijdelijke aanstelling voor 0,6 fte voor de periode van één jaar, met uitzicht op omzetting in een vast dienstverband, afhankelijk van organisatorische ontwikkelingen en functioneren
• goede aanvullende arbeidsvoorwaarden op het gebied van verlofdagen en mogelijkheden tot het volgen van opleidingen.

Ingangsdatum: bij voorkeur 1 maart 2023, uiterlijk 1 april 2023

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 30 januari 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Dr. Anke Schuster-Koster, PH-middelen
050-3639138
a.schuster-koster@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer V23.0017

Digitaal sollicitatieformulier