Hoogleraar Onderwijswetenschappen (1,0 fte)

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Functiebeschrijving

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al ruim 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. We werken aan sociale vraagstukken en problemen die mensen ervaren in het dagelijks leven. Centraal staat de individuele en maatschappelijke veerkracht en de vraag hoe we deze kunnen vergroten. We richten ons hierbij op de onderwerpen migratie, milieu en klimaat, gezondheid, opvoeding en onderwijs, bescherming van kwetsbare minderheden en duurzame samenwerkingsverbanden.

Het onderzoek en onderwijs heeft een sterke basis in de wetenschappelijke disciplines Onderwijswetenschappen, Pedagogische Wetenschappen, Psychologie, Sociologie en het opleiden van leraren. De faculteit biedt vier bacheloropleidingen aan en meer dan twintig mastertracks, waaronder ook de tweejarige Research Master Behavioural and Social Sciences. Ook huisvest de faculteit de universitaire Lerarenopleiding.

Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen volgen zo’n 4500 studenten onderwijs en werken meer dan 800 medewerkers. Meer informatie over de faculteit kunt u vinden via de link https://www.rug.nl/gmw/

De Lerarenopleiding is onderdeel van de Faculteit GMW en leidt eerste- en tweedegraadsdocenten op voor het voortgezet onderwijs. Dat doet de Lerarenopleiding onder het motto 'Academisch, Praktisch, Effectief '. De studenten worden opgeleid tot academisch professional. In de woorden van Leon van Gelder, grondlegger van de onderwijskunde aan de RUG: je neemt deel aan het onderwijs én je bewaart kritische distantie. De Lerarenopleiding heeft een lange traditie op het gebied van onderzoek naar onderwijseffectiviteit en innovatie: wat werkt nu echt in de klas en bij het opleiden van docenten? En hoe kunnen deze inzichten in de schoolpraktijk worden geïmplementeerd. Het onderzoek is ingebed in het Nieuwenhuis Instituut van de faculteit.

De leerstoel wordt ondergebracht bij de afdeling Lerarenopleiding, een onderdeel van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel heeft primair betrekking op het genereren van empirische en theoretische inzichten aangaande het levenslang leren van docenten, met een accent op het vergroten van gelijke kansen in het funderend onderwijs, en op het toepassen en evalueren van deze inzichten in het curriculum- en professionaliseringsinterventies in het voortgezet en hoger onderwijs.

De nieuw aan te trekken hoogleraar is verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma, het opleidingsprogramma en de nascholing van de Lerarenopleiding. Tevens geeft hij/zij leiding aan het managementteam, en vertegenwoordigt hij/zij de Lerarenopleiding op nationaal en internationaal niveau.

Functie-eisen

De hoogleraar is gepromoveerd in een relevante discipline binnen de Sociale Wetenschappen en:

• is een uitstekend onderzoeker en docent, blijkend uit publicaties op het vakgebied en onderwijsactiviteiten, en uit de begeleiding van studenten, promovendi en postdocs
• toont academisch leiderschap
• is helder en enthousiasmerend
• heeft aantoonbare werfkracht in tweede en derde geldstroom.

Meer specifiek geldt dat van de hoogleraar wordt verwacht dat deze:

• de relatie tussen de onderzoeksbevindingen en onderwijsactiviteiten van de Lerarenopleiding versterkt
• de relatie tussen de Lerarenopleiding en de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen versterkt
• de relaties tussen de Lerarenopleiding en de zusterfaculteiten versterkt
• de relaties met het werkveld onderhoudt
• goed bekend is met de universitaire Lerarenopleiding én met het voortgezet onderwijs
• onderzoeksprojecten van hoog niveau initieert en leidt
• de verdere ontwikkeling van het curriculum binnen de Lerarenopleiding leidt
• bekend is met het regionale onderwijsveld in het noorden van Nederland (regionale en landelijke gerichtheid)
• op bestuurlijk niveau meedenkt over gewenste ontwikkelingen in het onderwijs, en beleid vertaalt naar de praktijk van de Lerarenopleiding
• ruime ervaring heeft in het uitvoeren van managementtaken in een universitaire setting
• zowel Nederlands als Engels zeer goed beheerst.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 6.099,- en maximaal € 8.881,- (schaal H2) bruto per maand bij een fulltime dienstverband
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
• aantrekkelijke secundaire en marktconforme arbeidsvoorwaarden
• een vast dienstverband. Functie-indeling in het functieprofiel van Hoogleraar 2.

De werkzaamheden vinden plaats in Groningen en we verwachten van de hoogleraar een bereidheid om in de buurt van Groningen te komen wonen.

Ingangsdatum: in overleg

Belangstellenden kunnen tot en met 23 december 2022 of na 9 januari 2023 een exemplaar opvragen van het structuurrapport via het mailadres faculteitsbestuur.gmw@rug.nl

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 20 januari 2023 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 14 en 15 februari 2023.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof. C.W.A.M. Aarts, decaan (voor aanvullende informatie tot 24 december 2022 of na 9 januari 2023)
c.w.a.m.aarts@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer V22.0825

Digitaal sollicitatieformulier