Administratief medewerker (0,8 fte)

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Faculteit Rechten
De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met 5.000 studenten en bijna 500 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

Dienst Onderwijs en Studiebegeleiding
DOS is verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs, beleidsvoorbereiding op het gebied van het onderwijs t.b.v. het Faculteitsbestuur en de begeleiding van studenten. Met ruim 45 collega’s zorgen we ervoor dat het onderwijs goed wordt gepland en geroosterd, onze (aspirant)studenten uit binnen- en buitenland goed worden geïnformeerd en begeleid, de resultaten en diploma’s goed worden verwerkt en onze kwaliteitszorg op orde is. DOS werkt op de locatie Turftorenstraat en in het Harmoniegebouw in de binnenstad van Groningen.

Functiebeschrijving

Wij zoeken een administratief medewerker voor de organisatie van tentamens voor functiebeperkte studenten en de diploma-administratie voor een vervanging in verband met zwangerschapsverlof per 1 januari 2023 voor de periode van 1 jaar.

Je coördineert en organiseert het afnemen van tentamens voor studenten met een extra tentamenvoorziening. Daarnaast ondersteun je de diploma-administratie bij de uitvoering van het afstudeerproces. Overige administratieve taken kunnen ook onderdeel uitmaken van je takenpakket. Concreet betekent dit:

Organisatie tentamens functiebeperkte studenten:

• communicatie met en naar de functiebeperkte studenten
• rooster maken en plaatsen op Nestor
• instructies surveillanten
• coördinatie gang van zaken tijdens tentamenperiodes.

Diploma-administratie:

• afstudeerproces uitvoeren in Pro6
• invoeren examendatum in Progress.NET
• maken conceptbullen in Progress.NET
• zorgen voor controles en doorgeven afstudeerdata
• ondersteunen bij voorbereiding en organisatie van diploma-uitreikingen.

Functie-eisen

Naast enkele basiscompetenties die wij vragen zoals: mondelinge communicatie, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, accuratesse en resultaatgerichtheid, zijn wij op zoek naar kandidaten met:

• een afgeronde mbo-opleiding
• ervaring met vergelijkbare werkzaamheden
• goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
• ervaring met en snelheid in de omgang met geautomatiseerde systemen zoals Progress.WWW en NET, Pro6, Studentportal/Brightspace, Excel.

Wij verwachten van je dat je:

• flexibel en accuraat bent
• pro-actief bent
• sociaal vaardig en organisatiesensitief bent
• het vermogen heeft uw eigen weg te vinden in een complexe organisatie
• zowel zelfstandig als in teamverband kunt werken
• zaken snel oppikt en gelijktijdig aan meerdere taken kunt werken.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

De Rijksuniversiteit biedt in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

• een salaris van minimaal € 2.402,- tot maximaal € 3.026,- (schaal 6) bruto per maand bij volledige werktijd, afhankelijk van opleiding en werkervaring. De functie wordt ingedeeld afhankelijk van opleiding en relevante ervaring volgens het Universitair Functie Ordeningssysteem in het UFO-functieprofiel medewerker studentzaken
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
• het betreft een functie van een jaar in verband met vervanging zwangerschapsverlof.

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door je sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 12 december 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De gesprekken vinden plaats op donderdag 15 december 2022.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Mevrouw H.E. (Ria) Everts, onderwijscoördinator
h.e.everts@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer V22.0797

Digitaal sollicitatieformulier