Biochemisch/biomedisch research analist (0,8-1,0 fte)

Afdeling

Faculty of Science and Engineering

Organisatie

University of Groningen

Functiebeschrijving

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

Het Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP) is onderdeel van de Faculty of Science and Engineering (FSE) van de Universiteit van Groningen en werkt nauw samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het farmaceutisch en medisch onderzoek binnen GRIP is zeer multidisciplinair. Het slaat een brug tussen klinische en biomedische wetenschappen enerzijds en natuurwetenschappen zoals scheikunde en natuurkunde anderzijds. De interactie tussen de farmaceutische wetenschappen en deze disciplines biedt uitstekende mogelijkheden voor grensverleggend onderzoek in preklinisch en klinisch onderzoek in verschillende onderzoeksgroepen zoals Molecular Pharmacology, Drug Design, Pharmaceutical Analysis, Nanomedicine and Drug Targeting, Chemical and Pharmaceutical Biology.

Binnen de basiseenheid Nanomedicine & Drug Targeting (NDT) worden twee belangrijke onderzoeksthema’s binnen het geneesmiddelenontwikkelings traject gecombineerd. Het onderzoek richt zich op het creëren van nieuwe medicijnen op basis van innovatieve constructies voor medicijnafgifte en nanocarriers en het ontrafelen de opnamemechanismen van deze constructies in doelcellen. De activiteiten binnen de groep richten zich op chronische ontstekings- en fibrotische ziekten en kanker. Een nieuwe onderzoekslijn zal zich richten op het synthetiseren van innovatieve cel-specifieke constructen. Celculturen, weefselplakjes, experimentele diermodellen en van patiënten afgeleide weefsels worden gebruikt om de belangrijkste doelen te bereiken.

De analist gaat werken in de laboratoria van de basiseenheid NDT onder leiding van Prof.dr. K. Poelstra en deel uitmaken van het team van de NDT-afdeling. De nieuwe functie richt zich op het synthetiseren en in vitro testen van nieuwe constructen op basis van nanopartikles en/of eiwitten.

Taken:

• het chemisch koppelen van receptor liganden (peptides, suikers, of anorganische moleculen) aan eiwitten en geneesmiddel dragers (liposomen, polymeren of andere nanopartikels)
• het analyseren, karakteriseren en opzuiveren van de gesynthesiseerde producten (NMR, WB, etc.)
• het kweken van cellen en het toepassen van meerdere moleculair biologische technieken zoals western-blots, qPCR, FACS, etc. voor het testen van constructen
• het verrichten van metingen en analyses volgens protocollen alsmede het administratief verwerken, interpreteren en rapporteren van de resultaten
• het assisteren en instrueren van bachelor– en master studenten Pharmacy en Pharmaceutische wetenschappen
• het assisteren van promovendi bij hun research activiteiten
• ontwikkelen, implementeren en valideren van nieuwe methodes
• beheren en onderhouden van toegewezen faciliteiten zoals laboratorium zalen, apparatuur en voorraad
• bijdragen aan de algemene organisatie van het NDT laboratorium.

Functie-eisen

• een afgeronde opleiding (hlo of master’s) op het gebied van organische chemie, bio-medische technieken of een gerelateerd onderwerp
• aantoonbare ervaring met laboratorium onderzoek, het bedienen van apparatuur en het ontwikkelen van nieuwe methodes
• goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Engels en in het Nederlands
• zelfstandig, flexibel, initiatiefrijk, gestructureerd, oplossingsgericht
• geschikt om te werken in een interdisciplinaire, academische en internationale omgeving
• een team-gerichte houding.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 months.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van minimaal € 2.693,- (schaal 7) bruto per maand en/of maximaal € 4.103,- (schaal 8) bruto per maand bij volledige werktijd
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
• een aanstelling van 0,8-1,0 fte voor de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid, blijkend uit een positieve beoordeling na een jaar, is er uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Er bestaat de kans dat de functie tijdelijk, of structureel, kan worden uitgebreid naar 1,0 fte.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 2 oktober 2023 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof. K. Poelstra
050-3633287
k.poelstra@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 222762

Digitaal sollicitatieformulier