Universitair Docent Straf(proces)recht (0,6-1,0 fte)

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Groningse juridische faculteit is een (inter)nationaal georiënteerde organisatie die een modern én klassiek profiel heeft. Hoewel zij een vier eeuwen lange traditie kent, blijft zij haar onderwijs vernieuwen om breed georiënteerde juristen op te leiden.

Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met ongeveer 5.000 studenten en 500 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.
De vakgroep Strafrecht en Criminologie verricht onderzoek en verzorgt onderwijs op het gebied van het straf(proces)recht in verschillende bachelor- en masteropleidingen. Ter versterking van het onderwijs en onderzoek zoekt de vakgroep een universitair docent Straf(proces)recht.

Functiebeschrijving

Tot het takenpakket van de Universitair Docent behoort:

- het verzorgen van bachelor- en masteronderwijs, zowel in de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen, op het gebied van het straf(proces)recht
- het begeleiden van bachelor- en masterscripties
- coördinatie van het onderwijs
- het verrichten van onderzoek op het terrein van het straf(proces)recht, passend binnen het onderzoeksprogramma Effective Criminal Law
- het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksprojecten en het verwerven van tweede en derde geldstroomonderzoek.

Functie-eisen

- (bijna) gepromoveerd op een juridisch proefschrift over een straf(proces)rechtelijk onderwerp
- bij voorkeur ervaring met het verzorgen van Nederlandstalig en Engelstalig onderwijs op het gebied van het straf(proces)recht
- in het bezit van de basiskwalificatie onderwijs (BKO) of bereid tot het verkrijgen daarvan binnen twee jaar na indiensttreding
- aantoonbare, uitstekende onderzoekskwaliteiten blijkend uit publicaties op het terrein van het straf(proces)recht
- ervaring met het formuleren van onderzoeksprojecten strekt tot aanbeveling
- beschikt bij voorkeur over een (internationaal) netwerk ten behoeve van onderzoeksactiviteiten
- beschikt over de competenties conceptueel vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren en resultaatgerichtheid
- aantoonbare organisatorische en communicatieve vaardigheden
- goede beheersing van de Engelse taal
- ervaring in de strafrechtspraktijk strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 18 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, van minimaal € 3.974,- (schaal 11) tot maximaal € 6.181,- (schaal 12) bruto per maand bij volledige werktijd
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
- de mogelijkheid om te kiezen voor een 36-, 38- of 40-urige werkweek (uitgaande van een fulltime dienstverband); minimaal 29 vakantiedagen met in het geval van een gekozen fulltime dienstverband 12 vakantiedagen extra
- een contract voor de periode van 18 maanden met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd; tegen het einde van voornoemde periode vindt een resultaat & ontwikkelingsgesprek plaats, om te bepalen of de aanstelling omgezet kan worden in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Indien een (nog) niet gepromoveerde kandidaat wordt aangesteld, zullen de exacte functie en salariëring anders zijn.

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

De Faculteit Rechtsgeleerdheid wil talentvolle medewerkers (gebleken uit publicaties, succesvolle subsidie-aanvragen en managementtaken) de mogelijkheid bieden om door te groeien naar de positie van Universitair Hoofddocent (UHD). De faculteit stelt hiervoor periodiek vacatures open waarop men kan reageren. Deze openstelling waarborgt een transparante en onafhankelijke procedure waarin ook ruimte is voor talent om zich te presenteren.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 28 november 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof. mr. dr. H.D. Wolswijk
050-3638343 / 5630
h.d.wolswijk@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 222755

Digitaal sollicitatieformulier