Promovendus Developmental variability and Piaget’s new theory (0,8 fte)

Afdeling

Faculty of Behavioural and Social Sciences

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de faculteit werken ca. 650 medewerkers. Meer informatie over de faculteit kunt u vinden via de link https://www.rug.nl/gmw/.

Het promotieproject is een samenwerking tussen Ontwikkelingspsychologie en Theorie en Geschiedenis van de Psychologie binnen het Heymans Instituut voor Psychologisch Onderzoek. De kandidaat maakt deel uit van de groep Ontwikkelingspsychologie. Ontwikkelingspsychologie bestudeert processen van typische en atypische ontwikkeling. Onderzoek richt zich op de gehele levensduur, van de kindertijd tot de ouderdom, en met een toegepaste en fundamentele focus. Theorie en Geschiedenis van de Psychologie is uniek in Europa en deze samenwerking biedt dus een kans die elders niet mogelijk is.

Functiebeschrijving

Dit project zal het eerste systematische, longitudinale onderzoek zijn naar cognitieve variabiliteit bij kinderen van vijf tot acht jaar, met een breed scala aan taken. In deze unieke dataset zullen we op zoek gaan naar dynamische ontwikkelingspatronen en ontwikkelingstransities. Wat dit project daarnaast uniek maakt, is dat we de verbinding zullen zoeken met “Piaget’s new theory”, als bron van verwante maar verwaarloosde historische ideeën met betrekking tot ontwikkelingsplasticiteit, reactie ranges, en open systemen.

Dit project combineert empirische, theoretische en historische aspecten van de ontwikkelingspsychologie. Daarom is het belangrijk dat de kandidaat affiniteit heeft met deze vakgebieden en de uitdaging wil aangaan op elk van deze gebieden en om ze te koppelen binnen het project.

De taken van de promovendus zijn:

- onderzoek uitvoeren dat resulteert in een proefschrift en aansluit bij de doelstellingen en eisen van het project
- het organiseren en uitvoeren van de dataverzameling voor de deelprojecten
- resultaten van het onderzoek publiceren in internationale wetenschappelijke tijdschriften
- het onderzoek presenteren aan een breed publiek van zowel (internationale) collega-wetenschappers als praktijkpartners
- samenwerken met collega-wetenschappers in het grotere project
- verzorgen van een beperkt aantal onderwijsactiviteiten bij de afdeling Psychologie, zoals kleinschalig werkgroeponderwijs en gastcolleges, in samenwerking met de begeleiders.

Functie-eisen

Voor deze functie wordt van je verwacht dat jij:

- een afgeronde (research) Masteropleiding op het gebied van ontwikkelingspsychologie, experimentele psychologie of theoretische psychologie, of een verwant gebied zoals pedagogiek of bewegingswetenschappen hebt
- een goed academisch track-record hebt
- enthousiast bent over het schrijven van internationale publicaties en een proefschrift
- beschikt over goede academische schrijfvaardigheid
- een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal hebt, en vloeiend Nederlands spreekt (of bereid bent om dit zeer snel te leren), omdat de gegevensverzameling een adequate communicatie met kinderen vereist
- beschikt over goede sociale- en communicatievaardigheden en bereid bent om met andere teamleden samen te werken
- enthousiast bent over het vertalen van (historische) wetenschappelijke inzichten naar praktische richtlijnen en adviezen
- over goede organisatievaardigheden en doorzettingsvermogen beschikt
- aantoonbare capaciteiten hebt op de volgende competenties: conceptueel vermogen, presenteren, plannen en organiseren en voortgang bewaken
- affiniteit hebt met het werken met jonge kinderen
- interesse hebt in complexe dynamische systemen en niet-lineaire tijdreeksanalyses, en bereid bent hierover te leren.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 48 months.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een salaris van minimaal € 2.541,- bruto per maand in het eerste aanstellingsjaar tot maximaal € 3.247,- bruto per maand in het laatste jaar bij volledige werktijd
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
- aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden
- functie indeling in het UFO functieprofiel van Promovendus
- je krijgt eerst een tijdelijke aanstelling van 12 maanden. Bij gebleken geschiktheid aan de hand van een beoordeling wordt de aanstelling verlengd voor het resterende gedeelte van het traject.

Ingangsdatum: 1 februari 2023

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 1 december 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De selectiegesprekken vinden plaats in de tweede/derde week van december 2022.

Dr. Ralf Cox: https://www.rug.nl/staff/r.f.a.cox/
Jeremy Burman, PhD: https://www.rug.nl/staff/j.t.burman/
Prof. dr. Marijn van Dijk: https://www.rug.nl/staff/m.w.g.van.dijk/

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Dr. R.F.A. (Ralf) Cox
050-3636547
r.f.a.cox@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 222748

Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links:

Developmental Psychology Theory and History of Psychology

Digitaal sollicitatieformulier