Universitair Docent Klinische & Ontwikkelingsneuropsychologie (0,8 fte)

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de faculteit werken ca. 650 medewerkers. Meer informatie over de faculteit kunt u vinden via de link https://www.rug.nl/gmw/.

De basiseenheid klinische en ontwikkelingsneuropsychologie valt binnen de afdeling Psychologie en verzorgt twee klinische masters (klinische neuropsychologie en clinical neuropsychology). Het onderzoek van deze basiseenheid is gericht op klinische neuropsychologie en verkeerspsychologie. Zowel op Bachelor als op Master niveau wordt onderwijs verzorgd door medewerkers van de eenheid. Bij deze basiseenheid werken ca. 45 medewerkers.

Functiebeschrijving

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van is op zoek naar een universitair docent op het gebied van klinische neuropsychologie. Deze positie is binnen de afdeling Psychologie in de basiseenheid Klinische & Ontwikkelingsneurospychologie.

De positie van universitair docent combineert het onderwijs en onderzoek op het gebied van klinische neuropsychologie. In het onderwijs wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij vakken geeft in de Bachelor en Master programma’s, dit kan zowel in het Engels als Nederlands zijn en in een hybride onderwijsvorm. Naast de inhoudelijke vakken is het begeleiden van zowel BA-studenten als MA-studenten bij hun stage en thesis onderdeel van de functie.

De kandidaat voert onderzoek uit op basis van een reeds gedefinieerd en goedgekeurd onderzoeksvoorstel, ten behoeve van wetenschap, maatschappij en – waar mogelijk - overheid en bedrijfsleven. Van de kandidaat wordt verwacht om een plan te ontwikkelen voor het werven van subsidies uit de tweede en/of derde geldstroom.

Functie-eisen

- gepromoveerd binnen de Sociale en gedragswetenschappen
- kennis hebben van de Nederlandse beroepspraktijk van de neuropsycholoog
- GZ opleiding hebben afgerond, afgeronde KNP opleiding is een pre
- succesvol in het werven van subsidies uit de tweede en/of derde geldstroom
- een goed publicatierecord op het betreffende vakgebied
- ervaring en interesse in het verzorgen van onderwijs aan studenten (colleges geven, stage/thesis begeleiding)
- interesse in vernieuwende onderwijsmethodes
- in bezit van een Basiskwalificatie Onderwijs of bereidheid om deze op korte termijn te behalen
- goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als in het Engels
- uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en goed kunnen werken in teamverband.

Belangrijke competenties in deze functie zijn conceptueel vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren en resultaatgerichtheid.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 18 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor de Nederlandse Universiteiten:

- een salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring van minimaal 3.974,- euro bruto per maand (salarisschaal 11) en maximaal 6.181,- euro bruto per maand (salarisschaal 12) op basis van een fulltime dienstverband
- een functie-indeling in het UFO-profiel Universitair Docent 2 of Universitair Docent 1, afhankelijk van ervaring en kwalificaties
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
- een goede verlofregeling en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Het betreft een aanstelling voor 18 maanden met uitzicht op een vast dienstverband met een aanstellingsomvang van 0,8 fte. Na het eerste jaar vindt er een beoordeling plaats waarbij het functioneren in relatie met de functie wordt bekeken en een verlenging tot vaste aanstelling wordt besproken.

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 18 oktober 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof. dr. Marieke Pijnenborg
g.h.m.pijnenborg@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 222644

Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links:

Aanvullende informatie

Digitaal sollicitatieformulier