Bijzonder Hoogleraar en Sr. Onderzoeker Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid

Afdeling

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

Functiebeschrijving

Ben je een ambitieuze onderzoeker met passie voor het geven van inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen rondom Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid? Draag je graag bij aan het wetenschappelijke debat, en ben je tegelijkertijd ook een inspirerende sparringpartner voor bestuurders, ambtenaren en professionals in Noord-Nederland? Kan jij actuele ontwikkelingen vertalen naar innovatieve oplossingen die bijdragen aan een krachtige samenleving; een samenleving waarin iedereen meedoet. Wil je daarin echt het verschil maken? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Binnen de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen is vanwege de stichting CMO STAMM, kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken Groningen en Drenthe een bijzondere leerstoel 'Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid. Deze positie (0,2 fte) betreft een benoeming van vijf jaar (herbenoeming is mogelijk) en wordt gecombineerd met een vaste aanstelling als senior onderzoeker (0,6-0,8 fte) op het thema brede welvaart bij CMO STAMM en haar onderzoeksbureaus Sociaal Planbureau Groningen & Trendbureau Drenthe.

De leerstoelhouder Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid dient de volgende taken te vervullen:

• het verzorgen van onderwijs en de begeleiding van studenten in de Bachelor- en/of Masteropleidingen de faculteit op het terrein van de genoemde thema's
• het bijdragen aan de begeleiding van promovendi op onderzoek relevant voor de leerstoel
• het verrichten van en meedenken over het wetenschappelijk onderzoek
• het representeren van de leerstoel en het bijdragen aan kennisuitwisseling tussen universiteit, CMO STAMM en relevante maatschappelijke partijen in Noord Nederland, in het bijzonder met beleidsmakers, in de regio, nationaal en op Europees niveau, op de genoemde thema’s
• het deelnemen aan publieke of mogelijk publiek-private samenwerkingsverbanden en gremia die het concept van brede welvaart omarmen en in programma’s of initiatieven tot uitvoering willen brengen, waarbij regievoering op bepaalde onderdelen opportuun en gewenst kan zijn
• het publiceren van wetenschappelijke artikelen.

Daarnaast vervult de kandidaat de functie van senior onderzoeker bij CMO STAMM, met als belangrijkste taken:

• leiding geven aan (de ontwikkeling van) het programma Brede Welvaart
• trends en ontwikkelingen in kaart brengen, analyseren en inzichtelijk maken voor een breed publiek
• verdiepend onderzoek verrichten voor opdrachtgevers van CMO STAMM
• mede sturing geven aan de doorontwikkeling van het plan- en trendbureau.

Functie-eisen

De gezochte kandidaat moet gepromoveerd zijn in een voor de leerstoel relevant vakgebied. De vakgebieden geografie, planologie, sociologie, demografie en economie zijn daarbij het meest voor de hand liggend.

De kandidaat:

• heeft aantoonbare ervaring en affiniteit met wetenschappelijk onderwijs, bij voorkeur blijkend uit een afgeronde Basiskwalificatie Onderwijs of een vergelijkbare kwalificatie
• is in staat de belangstelling van de studenten voor de thema's te bevorderen
• heeft ervaring met het begeleiden van studenten
• publiceert regelmatig in internationale wetenschappelijke tijdschriften en/of boeken op het terrein van de leerstoel
• maakt deel uit van voor het vakgebied relevante netwerken
• heeft affiniteit met relevante disciplines
• heeft goede bestuurlijke en organisatorische vaardigheden, beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden, conceptueel vermogen, en is resultaatgericht
• heeft ervaring met en succesvol in het zelf verwerven van subsidies, fondsen en opdrachten.

Competenties:

• visie ontwikkelen
• sturen op resultaat
• omgevingsgerichtheid
• overtuigingskracht.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 60 maanden.

De benoemingstermijn is vijf jaar met eenmalige mogelijkheid van herbenoeming.

Sollicitatie

Sollicitaties dienen te zijn voorzien van:

• een motivatiebrief
• curriculum vitae
• twee voor het werk van de sollicitant representatieve artikelen / hoofdstukken.

Sollicitaties dienen verstuurd te worden door gebruik te maken van het digitale sollicitatieformulier, uiterlijk vóór 15 oktober 2022.

Sollicitatiegesprekken vinden naar verwachting plaats tussen 7 en 10 November 2022.

CMO STAMM en de RUG zijn inclusieve organisaties: veelzijdige werkgevers voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis.
Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/ en de ‘Code of Conduct for the recruitment of researchers’, https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Johan Woltjer, voorzitter van de benoemingsadviescommissie RUG
j.woltjer@rug.nl

Yvonne Turenhout (CMO STAMM)
y.turenhout@cmostamm.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 222631

Digitaal sollicitatieformulier