Hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands (1,0 fte)

Afdeling

Faculteit der Letteren

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit met een rijke academische traditie. Sinds haar oprichting in 1614 heeft de universiteit grote academici voortgebracht, zoals de eerste vrouwelijke student, de eerste Nederlandse ruimtevaarder en verschillende Nobelprijswinnaars.

Onze wortels liggen in het noorden van Nederland, en we koesteren de speciale band met de regio. We verbinden onderwijs en onderzoek met duurzame en economische processen in de maatschappij. In ons strategisch plan voor de periode 2021 - 2026 staan innovatie, een open blik, en vooral betrokkenheid bij en voor de samenleving centraal. Zij zijn de sleutel voor de toekomst van onze universiteit.

Binnen de RUG zoeken we actief samenwerking via interfacultaire instituten en vier nieuwe schools: de Wubbo Ockels School for Digital Innovation & Technology Progress for a Knowledge Society, de Aletta Jacobs School for Healthy ageing for a Healthy society, de Jantina Tammes school for Energy Transition & Climate Adaptation & Agriculture for a Sustainable Planet, en de Rudolf Agricola School for Governance and Politics for Sustainable Society.

Faculteit der Letteren - Building the State of the Arts
De Faculteit der Letteren bouwt voort op een eeuwenlange traditie. Onze missie is om positieve maatschappelijke en academische impact te creëren door middel van relevant, kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek. Wij streven ernaar om een ambitieuze topfaculteit te blijven; met excellent onderwijs en state of the art onderzoek, en met een sterke internationale oriëntatie, stevig verankerd in Noord-Nederland.

De faculteit bouwt en deelt kennis die de samenleving ten goede komt, en leidt Nederlandse en internationale studenten op tot toekomstgerichte, mondige en onafhankelijke academici.

De faculteit biedt een multidisciplinaire omgeving en een breed aanbod aan opleidingen. Ons onderzoek, dat internationaal wordt geprezen, bestrijkt de gebieden archeologie, culturele studies, geschiedenis, internationale betrekkingen, journalistiek, talen en culturen, en taalwetenschap.

Onze dynamische faculteit is gevestigd in het hart van de stad Groningen. Ruim 5.000 studenten en 700 medewerkers werken er elke dag aan de grenzen van het weten. Wij hebben een gevarieerd onderwijsaanbod dat bestaat uit 16 bacheloropleidingen en meer dan 50 mastertracks.

De Faculteit zet in haar Strategisch Plan 2021 - 2026 met name in op onderzoek en maatschappelijke impact, en de verdere ontwikkeling van vernieuwend onderwijs (activerende werkvormen en blended learning). We richten ons tevens op de ontwikkeling van interdisciplinair onderzoek en onderwijs in de vier Schools.

Functiebeschrijving

Welke rol speelt taal in communicatieprocessen? Wat is de functie en het effect van talige boodschappen in bijvoorbeeld overheidscommunicatie? Hoe kan het beheersen van de Nederlandse taal helpen de sociale ongelijkheid te verkleinen?
Zulke vragen naar de werking van communicatieprocessen waarin taal een rol speelt, staan centraal in het onderzoek naar Taalbeheersing van het Nederlands.
Wij zijn op zoek naar een nieuwe Hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands die actief wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze academische gemeenschap in Groningen. In deze functie geef je leiding aan de onderzoeksgroep, en draag je bij aan de verdere ontwikkeling van de opleidingen Nederlands en Communicatie- en Informatiewetenschappen.

Functie-eisen

De hoogleraar die wij zoeken

● is een gepromoveerd internationaal erkend expert op het gebied van Taalbeheersing van het Nederlands
● heeft een uitstekende staat van dienst in het onderzoek, blijkend uit uitmuntende publicaties en succesvolle onderzoeksaanvragen
● beschikt over een relevant, strategisch (inter)nationaal onderzoeksnetwerk, blijkend uit bijvoorbeeld keynotes op internationaal belangrijke conferenties, en leidende rollen in editorial boards van academische tijdschriften
● is geïnteresseerd in en heeft bij voorkeur ervaring met zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden
● heeft aantoonbaar affiniteit met interdisciplinair onderzoek
● heeft ruime ervaring met en een passie voor onderwijs, met ideeën voor vernieuwende, activerende en interdisciplinaire onderwijsvormen
● beschikt aantoonbaar over uitstekende leiderschapskwaliteiten en heeft ervaring in organisatie en bestuur
● is bereid en in staat samenwerkingsverbanden aan te gaan en te versterken, zowel binnen de Faculteit en de RUG als met andere organisaties (gezondheid, overheden, onderwijs etc.)
● beschikt over een sterk maatschappelijk netwerk en aantoonbare ervaring met maatschappelijke impact
● is in het bezit van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of is bereid deze binnen een jaar te behalen
● spreekt Nederlands op moedertaalniveau en Engels op tenminste ERK/CEFR-niveau C2.

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling betreft een functie op het niveau van Hoogleraar. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en werkervaring minimaal € 6.099,- en maximaal € 8.881,- bruto per maand (schaal H2) bij volledige werktijd. Daarnaast biedt de RUG een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het jaarsalaris. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Meer informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij de Rijksuniversiteit Groningen vindt u op: https://www.rug.nl/about-us/work-with-us/

De benoeming gaat idealiter zo spoedig mogelijk in, maar uiterlijk op 1 januari 2023.

Sollicitatie

U kunt tot uiterlijk 29 september 2022 solliciteren uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

We vragen u het sollicitatieformulier in te vullen en de volgende vier documenten in de vorm van pdf-bestanden te uploaden:

1. een motivatiebrief met uw kwalificaties voor de functie
2. een curriculum vitae met een lijst van zelf gekozen vijf beste papers of publicaties gerelateerd aan de functie, een volledige lijst van publicaties en de namen en contactgegevens van minimaal drie referenten
3. een beknopte beschrijving van uw wetenschappelijke interesses en plannen, en een statement over uw onderwijsdoelen en -ervaring (in totaal maximaal twee pagina's)
4. een representatieve en relevante publicatie.

Alleen volledige en tijdig ingediende sollicitaties worden in behandeling genomen.

De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats in oktober 2022.

Een proefcollege en een onderzoekspresentatie maken deel uit van de standaardprocedure. Ook een leiderschap assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Informatie en een beschrijving van de leerstoel en het Strategisch Plan van de Faculteit kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat van de Faculteit der Letteren; mevrouw Thealies Oosterman, telefoon 050-3635834, e-mail: t.e.oosterman@rug.nl

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid.

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof. Anthonya Visser, decaan Faculteit der Letteren
anthonya.visser@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 222590

Digitaal sollicitatieformulier