Docent Klinische psychologie / Experimentele psychopathologie (0.,4 – 0,8 fte)

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 36.000 studenten en 7.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de faculteit werken ca. 650 medewerkers.

Vanuit de basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie wordt onderzoek gedaan en onderwijs verzorgd op het gebied van de Klinische psychologie en Experimentele psychopathologie. We zijn geïnteresseerd in theorievorming over het ontstaan en voortbestaan van psychische problemen, diagnostiek, interventies en mechanismen van verandering. Bij de basiseenheid werken circa 20 vaste stafleden, circa 15 promovendi en een aantal tijdelijke docenten.

Functiebeschrijving

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar een docent op het gebied van Klinische psychologie en Experimentele psychopathologie. Deze positie is binnen de afdeling psychologie.

In het onderwijs wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij zelfstandig onderwijs verzorgt van reeds ontwikkelde en reguliere onderwijsonderdelen. Het gaat zowel om basisvakken in het Bachelor programma (zoals een research practicum rond een klinisch onderwerp), als ook om gevorderde cursussen in de master-tracks en practica diagnostiek of behandeling. De werkzaamheden bevatten bijvoorbeeld het begeleiden van practica, het beoordelen van verslagen, ondersteuning bij de coördinatie van de cursussen en het nakijken van toetsen. Afhankelijk van de achtergrond en reeds opgedane werkervaring van de kandidaat levert hij/zij een bijdrage aan het begeleidingsproces van theses. Waar nodig onder supervisie van senior collega’s. Het onderwijs binnen de faculteit wordt in verschillende (hybride) werkvormen gegeven, zowel in het Engels als in het Nederlands. Het is mogelijk om 10% van de aanstelling te besteden aan het doen van wetenschappelijk onderzoek om de eigen onderzoekslijn te verstevigen.

Functie-eisen

- afgeronde master in de sociale en gedragswetenschappen (Klinische psychologie of andere relevante opleiding)
- bij voorkeur ervaring met het uitvoeren van onderzoek, data-analyse en rapportage, rond een onderwerp met relevantie voor de klinische psychologie / experimentele psychopathologie.
- ervaring en affiniteit met het verzorgen van onderwijs
- ervaring en affiniteit met diagnostiek en behandeling in de klinische praktijk strekt tot aanbeveling
- goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als Engels
- goede sociale en communicatieve vaardigheden en goed kunnen werken in teamverband
- belangrijke competenties in deze functie zijn analytisch vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren en resultaatgerichtheid.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor de Nederlandse Universiteiten:

- een salaris afhankelijk van vaardigheden en opgedane werkervaring van minimaal 2.960,- euro bruto per maand en maximaal 4.670,- euro bruto per maand (salarisschaal 10/ UFO profiel Docent 4) op basis van een fulltime dienstverband
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen.

Het betreft een tijdelijke contract voor de duur van een jaar wegens vervanging. Voor deze positie is 0.8 fte beschikbaar. Afhankelijk van de wensen van geschikte kandidaten, kan dit worden ingezet in een contract van 0.8 fte of 2 contracten van 0.4 fte (waarvan maximaal 10% onderzoek en 90% onderwijs). We vragen je in je brief aan te geven waar je voorkeur naar uitgaat.

Datum van indiensttreding: bij voorkeur zo spoedig mogelijk.

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door middel van jouw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 5 september 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De gesprekken zullen plaatsvinden op 13 en/of 14 september.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof. dr. Maaike Nauta
m.h.nauta@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 222537

Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links:

Research unit Master Clinical Psychology Master Clinical Forensic Psychology and Victimology

Digitaal sollicitatieformulier