Docent Orthopedagogiek ‘Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten’ (0,6 fte)

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 36.000 studenten en 7.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de faculteit werken ca. 650 medewerkers.

Basiseenheid Orthopedagogiek ‘Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten’
De basiseenheid ‘Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten’ is samen met de basiseenheid ‘Leren & Ontwikkelen’ verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoekprogramma binnen Orthopedagogiek. Beide basiseenheden maken deel uit van de afdeling Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen, en werken intensief samen op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Het onderzoek van de basiseenheid ‘Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten’ is met name gericht op het beter begrijpen, in kaart brengen en behandelen van jeugd-, gezins- en opvoedproblemen. Hierbij zijn inclusiviteit en diversiteit belangrijke thema’s en werken we veelal met doelgroepen die blootgesteld worden aan een veelvoud aan risicofactoren (bijv. minderjarige vluchtelingen, gezinnen met meervoudige en complexe problemen). Ons uitgangspunt is een transactioneel, ontwikkelings- en systeem perspectief, waarbij we kinderen, jongeren en hun gezinnen bestuderen in hun context. We hebben sterke en langdurige samenwerkingen met maatschappelijke en klinische partners, zowel lokaal en nationaal als ook internationaal. In onze projecten streven we ernaar om kinderen en hun gezinnen en professionals zoveel mogelijk bij onze inspanningen te betrekken door een participatieve benadering te volgen.

Functiebeschrijving

Binnen de basiseenheid Orthopedagogiek ‘Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten’ zijn we per direct op zoek naar een betrokken docent om ons team te versterken. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van 12 maanden. We zijn op zoek naar een kandidaat met inhoudelijke expertise op het gebied van de orthopedagogiek, en bij voorkeur praktijkervaring in het werkveld van de orthopedagogiek. De kandidaat gaat een bijdrage leveren aan het onderwijs binnen de bachelor- en masterprogramma’s. Het gaat daarbij om inhoudelijke, methodologische en vaardigheidsgerichte onderdelen in de reguliere bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen en de mastertrack Orthopedagogiek. De taken bestaan voornamelijk uit het begeleiden van studenten bij hun klinische stages (inclusief casuïstiek), naast het verzorgen van werkgroepen. De exacte invulling van werkzaamheden is mede afhankelijk van de kennis en ervaring van de kandidaten.

Functie-eisen

- een afgeronde Masteropleiding in de (Ortho)pedagogiek, Ontwikkelingspsychologie of Onderwijswetenschappen
- enige onderzoekservaring
- ervaring met en interesse in het verzorgen van onderwijs aan studenten (werkgroepen geven en stagebegeleiding)
- bij voorkeur enige klinische ervaring
- kennis van het onderwijsprogramma Orthopedagogiek is een pré
- goed kunnen werken in teamverband
- beschikt over de competenties: analytisch vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren en resultaatgerichtheid
- goede sociale en communicatieve vaardigheden
- goede beheersing van de Nederlandse taal (schriftelijk en mondeling).

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring van minimaal € 2.960 tot maximaal € 4.670 (schaal 10) bruto per maand bij volledige werktijd
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
- een tijdelijke aanstelling voor de periode van 12 maanden met een werktijdomvang van 0,6 fte. Het bijbehorende UFO-profiel is Docent 4.

Datum van indiensttreding: 1 oktober 2022

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief en curriculum vitae te sturen vóór 18 augustus 2022. Sollicitatie kan uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op: 25 augustus 2022

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/ en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.dr. A. Lichtwarck-Aschoff
a.lichtwarck-aschoff@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 222522

Digitaal sollicitatieformulier