Junior Onderzoeker Orthopedagogiek: Gedrag Opvoeding en Kinderrechten (0,6 fte)

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 36.000 studenten en 7.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de faculteit werken ca. 650 medewerkers.

De Basiseenheid Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten (GOK)
De Basiseenheid Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten is samen met de Basiseenheid Leren & Ontwikkelen verantwoordelijk voor het onderzoeks- en onderwijs programma ‘Orthopedagogiek’. Beide basiseenheden maken deel uit van de Afdeling Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen, en werken intensief samen op het gebied van onderwijs en onderzoek. De basiseenheid GOK richt zich op het beter begrijpen van het ontstaan, de instandhouding en het herstel van jeugd-, gezins- en ouderschapsproblemen, zowel op theoretisch als toegepast niveau. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit een transactioneel, ontwikkelings- en systeemgericht perspectief waarbij de interactie tussen persoon en omgeving centraal staat. Omgeving wordt hierbij breed opgevat, waarbij het gaat om ouders, leerkrachten, zorgprofessionals maar ook om een klas, school, groep, team, gezin of zorgsysteem. Er zijn sterke en langdurige samenwerkingsverbanden met verschillende andere kennispartners, onderwijsinstellingen en klinische settingen, zowel nationaal als internationaal.

Functiebeschrijving

De basiseenheid Orthopedagogiek: Gedrag, Opvoeding & Kinderrechten is op zoek naar een junior onderzoeker die ons team komt versterken. De kandidaat gaat een bijdrage leveren aan het project Druk & Dwars. Dit project richt zich op het waar mogelijk voorkomen van psychiatrische classificaties en behandelingen ADHD bij kinderen, zodat deze specialistische zorg bewaard kan blijven voor de kinderen en gezinnen met de meest ernstige en hardnekkige problematiek. Druk en Dwars bestaat uit verschillende pijlers:

1. Voorlichting over ADHD en druk gedrag;
2. Cursussen omgaan met druk en dwars kindgedrag voor ouders, onderwijs en kinderopvang;
3. Train-de-Trainer cursussen voor professionals die onze cursus willen gaan geven;
4. Activiteiten ten behoeve van een inclusieve samenleving.

De kandidaat levert met name een bijdrage aan de eerste twee pijlers. Vanaf september 2022 gaan in de provincies Groningen en Friesland trainingen van start voor educatieve professionals in onderwijs en kinderopvang. De kandidaat zal de werkzaamheid van deze trainingen kwantitatief en kwalitatief evalueren en daarnaast onderzoek verrichten naar het effect van voorlichting over ADHD en druk gedrag aan leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Functie-eisen

Wij zoeken een kandidaat die voldoet aan de volgende eisen:

- afgeronde master binnen de gedragswetenschappen
- uitstekende kennis en vaardigheid op het gebied van kwalitatieve en kwantitatieve methoden van onderzoek
- organisatietalent
- een goede beheersing van zowel de Engelse als de Nederlandse taal, zowel op het gebied van spreken (presenteren) als schrijven
- een inspirerende teamspeler met goed communicatieve vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 28 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor de Nederlandse Universiteiten:

- een salaris van € 2.846,- bruto per maand (schaal 10.0) op basis van een fulltime dienstverband
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
- het betreft een aanstelling voor de duur van 28 maanden met een aanstellingsomvang van 0,6 fte.

Datum van indiensttreding uiterlijk 1 september 2022

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 13 juni 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 30 juni 2022.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.dr. Laura Batstra
l.batstra@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 222334

Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links:

Aanvullende informatie

Digitaal sollicitatieformulier