Docent Algemene Rechtswetenschap (0,8 fte)

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een internationaal georiënteerde universiteit die samenwerkt met gerenommeerde buitenlandse universiteiten, zoals Uppsala, Göttingen en Gent. De RUG kent ongeveer 36.000 studenten en 7.500 medewerkers uit binnen- en buitenland. De RUG werkt actief samen met maatschappelijke partners en profileert zich met de thema’s Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society. De universiteit bestaat uit elf faculteiten, de Universiteitsbibliotheek, het Centrum voor Informatietechnologie, het KVI-Center for Advanced Radiation Technology en het Universiteitsmuseum.

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Eén van de elf faculteiten is de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Deze juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde organisatie die een breed en klassiek profiel heeft. Zij heeft een vier eeuwen lange traditie en blijft tegelijkertijd haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde juristen op te leiden. De faculteit heeft een brede Nederlandstalige bachelor, een Engelstalige bachelor en verschillende (inter)nationale masters. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met 5.000 studenten en 500 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

Sectie Algemene Rechtswetenschap
Binnen de vakgroep Algemene Rechtswetenschap en Rechtsgeschiedenis verzorgt de sectie ARW bachelor- en masteronderwijs. Ook verricht zij onderzoek op diverse terreinen van het recht. De drie volgende onderzoeksonderwerpen spelen een centrale rol binnen de sectie ARW: (1) het openbare-orderecht, (2) ‘the right to housing’ (zie in het bijzonder het door professor Michel Vols gecoördineerde ERC-project EVICT, http://www.eviction.eu), en (3) methoden en methodologie van juridisch onderzoek.

Functiebeschrijving

Ter versterking van het onderwijs zoeken we als sectie Algemene Rechtswetenschap (ARW) een docent met een totale omvang van 0,8 fte. De hoofdtaak van de docent is het zelfstandig en in teamverband verzorgen van het onderwijs binnen de sectie ARW in een of meer bachelor- en mastervakken. De docent is inzetbaar bij het Nederlandstalige onderwijs in het eerste jaar (inleidende vakken Algemene Rechtswetenschap 1 en 2) en het vaardighedenonderwijs (Juridische Onderzoeksvaardigheden 1 en 2 en de Studentenrechtbank). Inzetbaarheid bij het Engelstalige onderwijs (Law and Legal Skills) is een pre.

De arbeidsovereenkomst voor een jaar gaat in op een in overleg af te spreken datum, bij voorkeur per 1 augustus 2022 en niet later dan per 1 september 2022.

Functie-eisen

Voor deze functie zoeken we een afgestudeerde jurist met aantoonbaar brede belangstelling voor het recht.

Overige vereisten:

● goede beheersing van de Nederlandse en bij voorkeur ook de Engelse juridische taal (zowel mondeling als schriftelijk)
● enthousiasmerende docent met goede communicatieve en didactische vaardigheden
● goede organisatorische vaardigheden
● bezit van een basiskwalificatie onderwijs (BKO) strekt tot aanbeveling.

Daarnaast beschikt de kandidaat over de volgende competenties:

● analytisch vermogen
● omgevingsgerichtheid
● goede presentatievaardigheden
● resultaatgerichtheid.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

● een salaris van minimaal € 2.846,- tot maximaal € 4.490,- (schaal 10) bruto per maand bij volledige werktijd afhankelijk van opleiding en ervaring
● 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
● een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een werktijd van 0,8 fte gedurende een jaar.

Onze universiteit heeft goede aanvullende arbeidsvoorwaarden op het gebied van verlofdagen en mogelijkheden tot het volgen van opleidingen.

Ingangsdatum: bij voorkeur per 1 augustus 2022 en niet later dan per 1 september 2022

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 7 juni 2022 – dus uiterlijk op 6 juni 2022 om 23.59 uur – uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De gesprekken vinden vervolgens na de sluitingsdatum op zeer korte termijn plaats.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/ en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Mr.dr. B. Roorda
050-3637040
b.roorda@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 222309

Digitaal sollicitatieformulier