Medewerker Dierverzorging (0,8 fte)

Afdeling

Faculty of Science and Engineering

Organisatie

University of Groningen

De Facultaire Dienst Dierverzorging (FDD) is verantwoordelijk voor de proefdierfaciliteit van de Faculty of Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen. De afdeling is erop gericht de onderzoekers optimaal te faciliteren bij het uitvoeren van hoogwaardig dierexperimenteel onderzoek. Het dierbestand, voor een deel ook bestaande uit kweekbestanden, omvat zoogdieren, vogels en vissen. Huisvesting en uitvoering van onderzoek vinden plaats volgens de regels zoals gesteld in de Wet op de dierproeven. De dienst bestaat uit een afdelingshoofd en 10 medewerkers. De Instantie voor Dierenwelzijn van de RUG ziet toe op de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden.

Functiebeschrijving

- zorgt voor adequate huisvesting, verzorging en verricht waarnemingen
- beheert en onderhoudt toegewezen faciliteiten (zoals apparatuur, voorraad, ruimtes)
- voert eenvoudige biotechnische handelingen volgens wettelijke voorschriften uit
- is bereid weekenddienst volgens rooster te verrichten.

Functie-eisen

Voor deze uitdagende functie zoeken we een ambitieuze, zelfstandig werkende dierverzorger met:

- mbo-opleidingsniveau op het terrein van dierverzorging en biotechnisch handelen
- het is een harde eis dat u in het bezit bent van een afgeronde opleiding proefdierverzorging (bevoegdheid art. 13F Wet op de Dierproeven), of bereid bent deze te halen
- bij voorkeur bekendheid met de wereld van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en hieraan plezier beleeft en uitgedaagd wordt daaraan een belangrijke bijdrage te leveren

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een salaris van minimaal € 2.310,- (schaal 4) tot maximaal € 2.778,- (schaal 5) bruto per maand bij volledige werktijd
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
- een 0,8 fte aanstelling, In eerste instantie een contract voor een periode van één jaar ten behoeve van ziektevervanging.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 27 juni 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Dr. M. Otzen
050-3638632
m.otzen@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 222304

Digitaal sollicitatieformulier