Bijzonder Hoogleraar Lokale Publieke Omroep (0,2 fte)

Afdeling

Faculteit der Letteren

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Faculteit der Letteren, in samenwerking met de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroep (NLPO).

De Faculteit der Letteren bouwt voort op een eeuwenlange traditie en onze missie is om positieve maatschappelijke en academische impact te creëren door middel van relevant, kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek. De faculteit streeft ernaar een ambitieuze topfaculteit te blijven met excellent onderwijs en state of the art onderzoek, met een sterke internationale oriëntatie, stevig verankerd in Noord-Nederland. De faculteit bouwt en deelt kennis die de samenleving ten goede komt, en leidt meer dan 7.700 Nederlandse en internationale studenten op tot toekomstgerichte, mondige en onafhankelijke academici. De faculteit biedt een multidisciplinaire omgeving en een breed aanbod aan opleidingen. Het onderzoek, dat internationaal wordt geprezen, bestrijkt de gebieden archeologie, culturele studies, geschiedenis, internationale betrekkingen, journalistiek, taal- en literatuurwetenschap en taalkunde.

Positionering
De bijzondere leerstoel Lokale Publieke Omroep is ingesteld vanuit de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroep (NLPO). De leerstoel wordt ondergebracht binnen de afdeling Media Studies en Journalistiek van de Faculteit der Letteren.

Functiebeschrijving

De nieuwe bijzonder hoogleraar heeft als taken:

Onderwijs
• het verzorgen van onderwijs binnen de bachelor Media Studie, de MA programma’s Journalistiek en Journalism, en/of de minorprogramma’s van de afdeling
• het begeleiden van BA en MA stages en scripties.

Onderzoek
• het entameren en uitvoeren van onderzoek op het terrein van de leerstoel en het vertalen van dit onderzoek naar een bijdrage aan beleid en publiek debat. Onderzoek in Media Studies en Journalism Studies vindt plaats binnen het Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG) en daarbinnen in het Centre for Media and Journalism Studies (CMJS)
• het actief bijdragen aan een of meerdere van de strategische onderzoeksthema’s binnen het CMJS (New Interdependencies of Journalism, Cultures of Media Production, Citizenship and Inclusion in Digital Societies, and Data Infrastructures and Algorithmic Practices) en het spelen van een leidende rol bij de verdere ontwikkeling daarvan, inclusief het aantrekken van onderzoeksfinanciering
• het actief de verbinding zoeken tussen onderzoek, beleid en publiek debat.

Functie-eisen

De kandidaat:

• heeft een sterk nationaal en internationaal profiel, en is gepromoveerd in Journalism Studies, Media Studies en/of Communication Studies, of een andere voor de leerstoel relevante discipline
• heeft een excellente onderzoeksreputatie, blijkend uit publicaties die relevant zijn voor het profiel van de leerstoel
• heeft ruime kennis van het Nederlandse medialandschap
• heeft ervaring met het aanvragen van onderzoeksfinanciering en heeft laten zien daarin succesvol te kunnen zijn
• heeft uitstekende didactische vaardigheden, een innovatieve visie op onderwijs en ervaring met het geven onderwijs op BA en MA niveau
• heeft bij voorkeur ervaring met het begeleiden van promovendi
• heeft een sterk netwerk binnen de sector van media, omroep en politiek
• heeft een sterke visie op het creëren van maatschappelijke impact, en wil actief bijdragen aan het verbinden van onderzoek met beleid en publiek debat
• heeft goede sociale en communicatieve vaardigheden, moet zichzelf overtuigend kunnen presenteren, en is een teamspeler
• bezit over leiderschapsvaardigheden en heeft laten zien goed te kunnen organiseren
• spreekt vloeiend Nederlands en Engels (English (C1 niveau van CEFR).

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 60 maanden.

Aanstellingsperiode: vijf jaar.

Datum van indiensttreding: bij voorkeur 1 februari 2022 of zo snel mogelijk daarna.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 28 januari 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Sollicitanten wordt gevraagd het volgende in te dienen:

1. Sollicitatiebrief waarin u tevens ingaat op uw visie over de wijze waarop uw onderzoek en onderwijs zou kunnen passen in de afdeling
2. Curriculum vitae en publicatielijst
3. Namen en contactgegevens van twee referenten.

Informatie en een beschrijving van de bijzondere leerstoel kan worden aangevraagd bij het secretariaat van de Faculteit der Letteren, mevrouw T. Oosterman, telefoon: 050 3635834, e-mail: t.e.oosterman@rug.nl

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.dr. Anthonya Visser, decaan van de faculteit (voor vragen over de organisatorische aspecten)
anthonya.visser@rug.nl

Prof.dr. Marcel Broersma, hoogleraar Media en Journalistieke Cultuur (voor de inhoudelijke aspecten)
m.j.broersma@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 222001

Digitaal sollicitatieformulier