Promovendus Reflexief toezicht voor laagopgeleide werkzoekenden (1.0 fte)

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Rijksuniversiteit Groningen
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een internationaal georiënteerde universiteit die samenwerkt met gerenommeerde buitenlandse universiteiten, zoals Uppsala, Göttingen en Gent. De RUG kent ongeveer 37.500 studenten en 6.000 medewerkers uit binnen- en buitenland. De RUG werkt actief samen met maatschappelijke partners en profileert zich met de thema’s Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society. De universiteit bestaat uit elf faculteiten, de Universiteitsbibliotheek, het Centrum voor Informatietechnologie en het Universiteitsmuseum.

Faculteit Rechtsgeleerdheid
De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met bijna 5.000 studenten en bijna 400 medewerkers is de juridische faculteit een middelgrote faculteit van de RUG.

Functiebeschrijving

De overheid heeft een belangrijke taak in de bescherming van burgers in een kwetsbare positie. Recente ontwikkelingen zoals de Toeslagenaffaire en de crisis in de Jeugdzorg laten echter zien dat dit niet altijd lukt en dat soms als gevolg van het overheidsoptreden de positie van deze burgers zelfs verder is verslechterd. Dit laat de noodzaak zien dat overheidsinstanties beter luisteren naar de ervaringen van burgers. Dit geldt ook voor toezichthouders zoals de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het licht van deze ontwikkelingen luidt de centrale onderzoeksvraag van dit project: hoe kunnen we ervoor zorgen dat dienstverleners en toezichthouders beter luisteren naar de ervaringen van kwetsbare burgers voor wie deze diensten zijn bedoeld? Het doel van de RUN-studie is om reflexieve toezichtarrangementen te ontwikkelen, gebruikmakend van narratieve methoden, die gebruikers van publieke diensten centraal zetten.

Reflexive regulation using narrative methods of service provision for vulnerable people
Als promovendus maak je deel uit van het onderzoekconsortium “Reflexive regulation using narrative methods of service provision for vulnerable people (RUN-project)” dat wordt gefinancierd door NWO. Het consortium bestaat uit onderzoekers van de Erasmus Universiteit (EUR), Radboud Universiteit Nijmegen (RU), Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en een groot aantal maatschappelijke partners. Elk lid van het consortium is gericht op de ontwikkeling van reflexieve vormen van toezicht voor één specifieke groep: mensen met dementie en hun mantelzorgers (EUR), kinderen met mentale en sociale problemen en hun ouders (RU); en mensen met een lage opleiding die geen baan hebben (RUG).

Deze vacature is voor het onderzoeksproject aan de Rijksuniversiteit Groningen: de ontwikkeling van reflexieve vormen van toezicht voor mensen met een lage opleiding die geen baan hebben. Het project wordt geleid door Prof. Marc Hertogh en vindt plaats binnen de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde en het Groningen Centre for Empirical Legal Research.

Functiebeschrijving
De functie betreft promotieonderzoek naar reflexieve vormen van toezicht voor mensen met een lage opleiding die geen baan hebben. De promovendus (met een aanstelling voor vier jaar) zal zich richten op de wijze waarop deze mensen hun contact met dienstverleners ervaren en hoe deze ervaringen kunnen worden ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe reflexieve toezichtarrangementen waarin het gebruikersperspectief centraal staat.

Actieonderzoek
De promovendus zal gebruik maken van interdisciplinair actie-onderzoek, op basis van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, om de dagelijkse ervaringen in kaart te brengen van mensen met een lage opleiding die geen baan hebben. Daarnaast is het onderzoek gericht op het ontwikkelen van een ‘toolkit’ voor nieuwe vormen van toezicht, waarin dialoog en verantwoording centraal staan. De promovendus zal intensief samenwerken met de andere onderzoekers en maatschappelijke partners in dit project, waaronder de promovendi en hun begeleiders aan de andere deelnemende universiteiten.

Van de promovendus wordt verwacht dat hij/zij met succes onderzoek verricht. Er wordt verwacht dat hij/zij een proefschrift schrijft in de vorm van wetenschappelijke artikelen. De promovendus zal conferenties en workshops bijwonen en organiseren, en (beperkte) onderwijsactiviteiten verrichten die verband houden met het RUN-project.

Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde
Van de promovendus wordt ook verwacht dat hij/zij actief deelneemt aan de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde, een levendige juridische multidisciplinaire vakgroep aan de rechtenfaculteit.

Groningen Graduate School of Law
De promovendus zal deelnemen aan het facultaire opleidingsprogramma voor promovendi dat wordt georganiseerd door de Groningen Graduate School of Law (GGSL): https://www.rug.nl/research/gradschool-law/

Dit trainingsprogramma stelt de promovendus in staat deel te nemen aan workshops en seminars die aansluiten bij zijn/haar onderzoeksinteresse.

Begeleiding
Het promotieonderzoek zal worden begeleid door prof. Marc Hertogh (hoogleraar Rechtssociologie bij de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde), dr. Hester van de Bovenkamp (universitair hoofddocent bij de Erasmus School of Health Policy & Management) en dr. Paulien de Winter (universitair docent bij de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde).

Functie-eisen

- een met uitstekende cijfers afgeronde master Rechten, Sociologie of Bestuurskunde
- kennis van methoden van kwalitatief onderzoek en bekendheid met kwantitatief onderzoek
- belangstelling voor toezicht vanuit een burgerperspectief en affiniteit met de positie van mensen met een lage opleiding die geen baan hebben en andere burgers in kwetsbare posities
- goede beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift
- aantoonbare competenties: plannen en organiseren, analytisch vermogen, schrijfvaardigheid, presenteren, bijhouden van de voortgang van werkzaamheden, flexibiliteit, en vermogen om zelfstandig te werken en om samen te werken met de andere onderzoekers en maatschappelijke partners in het project
- uitstekende sociale vaardigheden die je in staat stellen om het veldwerk op een professionele manier uit te voeren en contact te maken met de doelgroep.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 48 maanden.

De Rijksuniversiteit biedt in overeenstemming met de CAO voor Nederlandse Universiteiten:

● een salaris van minimaal € 2.434,- tot maximaal € 3.111,- (schaal P) bruto per maand bij volledige werktijd
● 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
● goede secundaire arbeidsvoorwaarden
● eerst een tijdelijke aanstelling van 18 maanden. De vacature is in principe voor de periode van vier jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt de aanstelling verlengd voor het resterende gedeelte van het traject.

De startdatum van de functie is 1 april 2022

Sollicitatie

Indien je geïnteresseerd bent en voldoet aan onze kwalificatiecriteria, verzoeken wij je bij jouw sollicitatie te voegen:

● motivatiebrief
● curriculum vitae
● lijst van cijfers van je masterdiploma
● lijst van publicaties (indien van toepassing). Een voorbeeld van je schrijfvaardigheid, bijvoorbeeld een scriptie of artikel
● namen en contactgegevens van drie referenten, met wie na het sollicitatiegesprek contact zal worden opgenomen.

Je kunt solliciteren door middel van je sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 10 december 2021 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Veelbelovende kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek dat in januari 2022 zal plaatsvinden. Het is ook mogelijk om op afstand een gesprek te voeren.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.dr. Marc Hertogh
m.l.m.hertogh@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 221659

Digitaal sollicitatieformulier