Domeinmanager (0,8-1,0 fte)

Afdeling

Centrum voor Informatie Technologie

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

Functiebeschrijving

Het Centrum voor Informatietechnologie (CIT) bestaat uit zelfverantwoordelijke teams rondom diensten en klanten. Deze teams zijn georganiseerd in vijf domeinen, waarbij het vijfde domein tijdelijk was. Recent is besloten om dit definitief in te richten als domein “organisatiesystemen”. Hierin zijn de IT-systemen ondergebracht die het CIT beheert voor de RUG op het terrein van HR, financiën, facilitair (bedrijfsvoering). Daarnaast RUG-brede systemen die niet direct met onderwijs of onderzoek te maken hebben, inclusief het technisch beheer en de doorontwikkeling van het Management Content Systeem van de RUG. Daarnaast vallen Business Intelligence (BI) en Business Information & Consultancy (BIC) in dit domein. Tot slot ligt hier het (functioneel) beheer van de CIT-brede applicaties. In totaal werken er ruim 40 medewerkers in dit domein, in vijf teams.

De domeinmanager valt onder de directie en wordt geplaatst binnen het domein. De domeinmanager is verantwoordelijk voor de beleidsvorming en het vormgeven van de klantcontacten van haar/zijn domein, is de regisseur van het domein en heeft een adviserende, coördinerende en sturende rol op tactisch niveau en een verbindende rol naar de directie. De domeinmanager is functioneel verantwoordelijk voor de prestatiecyclus, de financiën en de operationele ontwikkeling van het domein. De domeinmanager is daarin de “product owner” voor het betreffende domein en onderhoudt daarvoor relevante (klant)contacten binnen en buiten de universiteit. De domeinmanager wordt bijgestaan door een Project Management Office en het team Management Support.

Taken en verantwoordelijkheden:

- is verantwoordelijk voor visie en beleid van het domein als onderdeel van het CIT-beleid
- geeft samen met de directie CIT en collega domeinmanagers vorm aan de uitvoering van het beleid door middel van adequate uitvoeringsstrategieën
- formuleert in overleg met de teams een meerjarige visie op het betreffende domein
- onderhoudt een professioneel relevant netwerk binnen en buiten de instelling
- is verantwoordelijk voor de strategische personeelsplanning en de financiën van het domein en realiseert dit samen met de teams
- heeft een adviserende (richtinggevende) rol en verantwoordelijkheid naar de teams en teamleads
- is verantwoordelijk voor het portfoliomanagement (project en/of dienst) binnen het betreffende domein
- overziet en begeleidt de klantcontacten van de teams
- voert de uit de strategische personeelsplanningsagenda voortkomende acties uit
- voert de R&O-gesprekken met de medewerkers binnen het domein, in afstemming met de teamleads
- is bereid om deel te nemen in een bereikbaarheids- en aanwezigheidsdienst.

Functie-eisen

- hbo/wo-niveau
- is bekend met agile principes
- ruime leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een universitaire IT-organisatie of soortgelijke instelling
- resultaatgericht, peoplemanager met oog voor de gedragsaspecten van organisatie-ontwikkeling (met faciliterend-coachende vaardigheden)
- goede communicatieve vaardigheden, inclusief Engelse taalvaardigheid
- heeft aantoonbare kennis van en ervaring met IT voor bedrijfsvoering en business intelligence
- heeft een bestaand netwerk binnen en buiten de universiteit dan wel is in staat een netwerk op te bouwen en te onderhouden.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 5.275,- tot maximaal € 6.421,- (schaal 13) bruto per maand bij volledige werktijd
- daarnaast kent de RUG aantrekkelijke secundaire en marktconforme arbeidsvoorwaarden, zoals 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag en over het jaarlijks bruto inkomen, de ABP-pensioenregeling en een Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden
- een dienstverband voor de periode van een jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd bij een positieve beoordeling.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 1 oktober 2021 uitsluitend aan de hand van het digitale sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Ronald Stolk, directeur CIT
r.p.stolk@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 221425

Digitaal sollicitatieformulier