Onderzoeker/Docent Orthopedagogiek, Leer- en Onderwijsproblemen (0.6-0.8 fte)

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese research universiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 35.000 studenten en 6.000 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), basiseenheid Orthopedagogiek. De Faculteit GMW is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de Faculteit werken ca. 650 medewerkers.

Orthopedagogiek maakt onderdeel uit van de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen en verzorgt onderwijs voor bachelor- en masterstudenten. Binnen de basiseenheid Orthopedagogiek wordt onderzoek uitgevoerd op het gebied van de zorg voor kinderen en jeugdigen met gedrags- en opvoedingsproblemen, met onderwijs- en leerproblemen en/of met beperkingen.

Functiebeschrijving

Voor de uitvoer van verschillende projecten is de basiseenheid Orthopedagogiek: Leren & Ontwikkelen van de Rijksuniversiteit Groningen op zoek naar een Docent/Onderzoeker. De onderwijstaken zijn gericht op het verzorgen van onderwijs binnen de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en de opleiding Orthopedagogiek. Het gaat hierbij om het coördineren en verzorgen van vakken die gericht zijn op passend/inclusief onderwijs, en het onderwijs en ondersteuning aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Naast betrokkenheid bij inhoudelijke vakken is het begeleiden van zowel BA-studenten als MA-studenten bij hun thesis (en stage) onderdeel van de functie. De onderzoekstaken binnen deze functie zijn gericht op een langlopend onderzoek naar ‘Geïntegreerde onderwijsvoorzieningen’. Voor dit onderzoek worden verschillende onderwijslocaties gevolgd in hun ontwikkeling naar het integreren van verschillende onderwijsvormen. Daarnaast is er binnen de functie ruimte voor het analyseren van reeds verzamelde data en het publiceren hierover in wetenschappelijke (internationale) tijdschriften. Binnen de functie zal een globale verdeling van 60% onderzoekstaken en 20% onderwijstaken worden gehanteerd. Het gaat in eerste instantie om een aanstelling van 18 maanden, met de kans op verlenging.

Functie-eisen

• afgestudeerd binnen de gedragswetenschappen (orthopedagogiek, onderwijskunde)
• gepromoveerd zijn is een pre, óf ruime onderzoekservaring
• aantoonbare ervaring met het rapporteren over onderzoeksuitkomsten, blijkend uit gepubliceerde (internationale) wetenschappelijke artikelen
• ervaring met het opzetten en uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek
• uitstekende analytische vaardigheden op het gebied van kwalitatief en kwantitatief onderzoek
• kennis over het Nederlandse onderwijssysteem (passend onderwijs)
• aantoonbare ervaring in het begeleiden van studenten (stages of theses)
• aantoonbare onderwijservaring met het verzorgen van colleges
• kan zowel zelfstandig werken als samenwerken met anderen
• goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en in het Engels
• benodigde competenties: conceptueel vermogen, analytisch vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren en resultaatgerichtheid.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 18 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor de Nederlandse Universiteiten:

- een salaris afhankelijk van ervaring van minimaal € 2.790,- bruto per maand en maximaal € 3.217,- (schaal 10, trede 3) bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
- een tijdelijk dienstverband voor de duur van 18 maanden met een omvang van 0,6-0,8 fte. Indien er sprake is van extra financiële toegekende middelen én goed functioneren, kan er overgegaan worden tot een verlenging van de aanstellingsperiode.

Datum van indiensttreding: bij voorkeur 1 augustus 2021

Solliciteren
U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 14 mei 2021 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 14 mei 2021 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Dr. Anke de Boer
anke.de.boer@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 221223

Digitaal sollicitatieformulier