Afdelingshoofd Studenten Informatie & Administratie (SIA) (0,8 – 1,0 fte)

Afdeling

Bureau van de Universiteit

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Afdeling Studenten Informatie & Administratie
De afdeling SIA speelt een centrale rol in de hele keten van het aanmeld-toelatings- en inschrijvingsproces van de RUG en bij vraagstukken rond mobiliteit en immigratie. Daarmee draagt de afdeling bij aan het strategisch plan van de universiteit. Vanuit SIA worden studenten, medewerkers en faculteiten optimaal bediend met betrekking tot deze thema’s. Dit vereist een professionele organisatie en heldere procedures. De afdeling bestaat uit diverse onderdelen en deze worden inhoudelijk aangestuurd door coördinatoren.
De afgelopen 2 jaar is na een audit een (proces)verbetertraject opgestart waar de organisatie én de afdeling de effecten van ziet. Van het nieuwe hoofd SIA wordt verwacht dat hij/zij met energie dit traject verder doorontwikkelt in verbinding met medewerkers uit de afdeling SIA en de faculteiten, o.a. vertegenwoordigd in een Raad van Advies.

Functiebeschrijving

Zoek je een nieuwe uitdaging?
Bij de complexe gevarieerde administratieve afdeling Studenten Informatie & Administratie (SIA) komt een leidinggevende functie vrij. De afdeling valt binnen het Bureau van de Universiteit onder verantwoordelijkheid van de beleidsdirecteur Finance & Control. De huidige leidinggevende heeft een andere functie binnen de RUG aanvaard maar zal tot 1 september 2021 nog 1 dag in de week beschikbaar blijven voor een soepele overdracht.

Functieomschrijving
● Je geeft leiding aan de afdeling SIA (> 55 fte) en draagt zorg voor de organisatorische en personele aansturing van de afdeling. Je bent verantwoordelijk voor de optimale inzet van mensen en middelen van afdeling. Je coacht en ondersteunt medewerkers in samenspraak met de coördinatoren.
● Je draagt de visie van onze organisatie uit en neemt de afdeling hierin mee over de te realiseren doelstellingen van de afdeling en vertaalt deze in samenspraak met de coördinatoren naar te behalen resultaten, welke worden opgenomen in het jaarplan.
● Je vervult een actieve rol in het lopende verbetertraject en komt vanuit een eigen visie tot verbetervoorstellen.
● Je bent verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en –uitvoering van de afdeling en adviseert Directie en College van Bestuur over het strategisch beleid.
● Je bent het gezicht van de afdeling en onderhoudt actief allerlei contacten zowel in- als extern. Te denken valt o.a. aan de vertegenwoordiging van de RUG naar landelijke gremia (waaronder o.a. Studielink, HO-Ketenoverleg en landelijk CSA-overleg).
● Je draagt zorg, samen met de coördinatoren, voor de borging van processen in de diverse administratieve systemen en bewaakt daarbij de PDCA-cyclus teneinde een continue verbetering te realiseren.
● Je bent, binnen de gestelde kaders, verantwoordelijk voor de financiën van de afdeling SIA en draagt zorgt voor de financiële afhandeling van diverse projecten.

Functie-eisen

● hbo / academisch werk- en denkniveau
● tenminste drie jaar ervaring als leidinggevende van een procesgericht team; een pre is het hebben van ervaring in complexe onderwijsprocessen
● resultaat- én mensgericht; een scherpe analytische geest en probleemoplossend vermogen
● affiniteit met IT/ automatisering
● proactieve en innovatieve houding
● adviesvaardigheden op strategisch niveau en overtuigingskracht
● uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift in het Nederlands en Engels (niveau C1).

Daarnaast beschik je over de volgende competenties: verbindend leiderschap, analytisch vermogen, sturen op resultaat, kunnen schakelen, omgevingsbewustzijn en je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

De Rijksuniversiteit Groningen biedt, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring een salaris van minimaal € 4.406,- en maximaal € 5.656,- (schaal 12 CAO Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij volledige werktijd exclusief 8% vakantiebijslag en 8,3% eindejaarsuitkering. Het betreft een aanstelling voor de periode van een jaar met zicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd bij gebleken geschiktheid.

Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk

Overige informatie
Het Bureau van de Universiteit bevindt zich momenteel in een organisatieveranderingsproces ‘Het Nieuwe Bureau’. Deze verandering kan mogelijk ook consequenties hebben voor de afdeling SIA en voor deze functie. Uiteraard is in het verandertraject veel aandacht en ruimte voor participatie vanuit medewerkers.

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door middel van jouw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 26 april a.s. uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De sollicitatiegesprekken vinden waarschijnlijk plaats in de week van 10 mei a.s.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

dhr. ing. S.R.J. van der Tol QC, Beleidsdirecteur Finance & Control
050 - 363 34 84.
s.r.j.van.der.tol@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 221134

Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links:

Voor meer informatie over de afdeling SIA klik op deze link

Digitaal sollicitatieformulier