Vakdidacticus Engels (0,2 FTE)

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd. De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen.

De vacatures zijn bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW). De Faculteit GMW is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ca. 600 medewerkers.

De Lerarenopleiding is onderdeel van de Faculteit GMW en leidt eerste- en tweedegraadsdocenten op voor het voortgezet onderwijs. Dat doen we onder het motto 'Academisch, Praktisch, Effectief '. We leiden studenten op tot academisch professional. In de woorden van Leon van Gelder, grondlegger van de onderwijskunde aan de RUG: je neemt deel aan het onderwijs én je bewaart kritische distantie. De Lerarenopleiding heeft een lange traditie op het gebied van onderzoek naar onderwijseffectiviteit: wat werkt nu echt in de klas en bij het opleiden van docenten? Op basis daarvan hebben we ons programma ingericht. Meer informatie over ons programma, vindt u op onze website.

Functiebeschrijving

De belangrijkste bij de functie behorende taak betreft het in overleg en afstemming met collega-opleiders voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het vakdidactiekonderwijs Engels in de educatieve master- en de minoropleidingen. Daarnaast gaat het om het verrichten van periodieke lesobservaties bij studenten tijdens hun schoolstage en het onderhouden van voor de functie relevante contacten met de Faculteit der Letteren, met het onderwijsveld en met vakgenoten elders in het land.

Functie-eisen

• een voor het schoolvak afgeronde relevante opleiding op masterniveau
• een eerstegraads lesbevoegdheid met daarnaast leservaring in het eerstegraadsgebied
• ervaring met het begeleiden en coachen van (aanstaande) leraren
• affiniteit met de opleiding en ontwikkeling van (aanstaande) leraren en enige bekendheid met de meest recente ontwikkelingen op dat gebied
• een expliciete visie op onderwijs en docentschap
• in het bezit van BKO of de bereidheid om zich hiervoor te kwalificeren
• sterke teamspeler
• een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk
• aantoonbare bereidheid om over de grenzen van het eigen vak/de eigen discipline samen te werken
• beschikt over de competenties analytisch vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren en resultaatgerichtheid.
• bekendheid met het (noordelijke) onderwijsveld
• een afgeronde promotie strekt tot aanbeveling

Het onderwijs is in blokken ingeroosterd op maandagen, dinsdagen en woensdagen. Beschikbaarheid op (een van) deze dagen is noodzakelijk.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 24 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van € 3.746,- tot maximaal € 5.127,- (schaal 11) bruto per maand bij volledige werktijd
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
• een tijdelijk contract van 0,2 fte voor de periode van twee jaar. Tegen het einde van voornoemde periode vindt een resultaat- en ontwikkelingsgesprek plaats, om te bepalen of het dienstverband omgezet kan worden in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Ingangsdatum: 1 augustus of 1 september 2021.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatie in te sturen vóór 24 maart 2021 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

U dient de volgende documenten aan te leveren:

1. een motivatiebrief
2. een up-to-date curriculum vitae
3. namen en contactinformatie van 2 referenties.

De sollicitatiegesprekken worden ingepland op maandagmiddag 19 april 2021.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Drs. E. Moraal, Opleidingsmanager
050-3632509
e.moraal@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 221111

Digitaal sollicitatieformulier