Financial Controller Team Corporate (0,8-1,0 fte)

Afdeling

Bureau van de Universiteit

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gevestigd in het Noorden van Nederland, behoort tot de top van de Europese research universiteiten, biedt kwalitatief hoogstaand onderwijs en is internationaal georiënteerd. De organisatie telt ongeveer 6.000 medewerkers. De financieel-economische functie binnen de RUG bestaat uit het Financial Shared Service Centre (FSSC) en de corporate functies Corporate Control, Internal Audit en Governance Officer. Functioneel behoren daarbij ook Project- en Management Control.

Organisatieonderdeel
Het FSSC heeft een omvang van ongeveer 70 fte en is georganiseerd in 5 teams en ingericht om de financiële en administratieve dienstverlening binnen de RUG te standaardiseren en te professionaliseren. Het betreft hier de teams Corporate, Accounts Payable, General Ledger, Financial Control en Functioneel Applicatie Beheer.

Team Corporate voert de corporate administratie, coördineert de maand-, kwartaal- en jaarafsluiting, ziet toe op de afstemming van rekening-courantverhoudingen, verzorgt de fiscale aangiften en heeft een adviesfunctie ten aanzien van fiscale vraagstukken. Daarnaast consolideert Team Corporate de begrotingen en jaarrekeningen tot op instellingsniveau. Dit team is verder verantwoordelijk voor de financial control en de vastgoedadministratie.
Voor het Team Corporate zoeken wij een Financial Controller die tevens de werkzaamheden ten aanzien van de jaarrekening coördineert.

Functiebeschrijving

Als Financial Controller van het Team Corporate ben je verantwoordelijk voor de informatievastlegging en informatievoorziening op corporate-niveau. Uw verantwoordelijkheden betreffen alle facetten van informatievastlegging en –voorziening. U heeft een belangrijke rol bij het optimaal doen functioneren van de planning- en control cyclus en in het professionaliseren van de administratieve organisatie en interne beheersing. Standaardisering van werkwijzen en rapportages vormt voor u een belangrijke drijfveer. U staat garant voor de betrouwbaarheid van verantwoordingen en verslaggeving. U ondersteunt de teamleden van het Team Corporate waar nodig met inhoudelijke kennis en u bevordert de kennisdeling binnen het FSSC. U onderhoudt nauwe contacten met de andere financial controllers binnen het FSSC, de afdeling Corporate Control, Internal Audit en de Governance Officer.

Kerntaken:
• opstellen financiële rapportages en analyses, waaronder de kwartaalrapportages en jaarrekening
• coördinatie jaarrekening
• voorbereiden en vastleggen van financieel-economisch en organisatiebeleid ten aanzien van o.a. risicomanagement, procedures en financiële handboeken
• bewaken en toepassen van instellingsbeleid en –kaders en bewaken van een juiste toepassing van wet- en regelgeving alsmede interne controle
• onafhankelijke evaluatie en advisering aan het management met betrekking tot financieel-economische, administratieve en administratief-organisatorische onderwerpen
• formuleren van corporate uitgangspunten en doelstellingen van de administratieve organisatie
• (doen) ontwikkelen van systemen en procedures gericht op betrouwbare verantwoording van informatie alsmede het ontwikkelen en professionaliseren van de projectadministratie en –control
• evalueren en professionaliseren van de doelmatigheid en efficiency van administratieve processen en werkwijzen
• interne controle op volledige en tijdige verantwoording van de opbrengsten alsmede controle op afgrenzing
• contactpersoon voor de externe accountant voor interimcontrole en jaarrekeningcontrole
• onderbouwing van voorzieningen inclusief tekstuele toelichting
• fiscale advisering ten aanzien van de btw en monitoren vrije ruimte WKR.

Functie-eisen

• een academisch werk- en denkniveau
• minimaal een afgeronde accountancy opleiding en fiscale ervaring
• affiniteit met onderzoek en onderwijs is een pre
• ervaring met werken in een complexe, professionele non-profit organisatie
• goede Nederlandse en Engelse mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid
• minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring
• kennis van AFAS is een pre
• gevoel voor politieke verhoudingen
• resultaatgericht
• verbinder
• nieuwsgierig.

Voor de functie vereiste competenties zijn analytisch vermogen, plannen & organiseren, resultaat- en kwaliteitsgerichtheid en samenwerken.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 3.746,- tot maximaal € 5.127,- (schaal 11) bruto per maand bij volledige werktijd
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
- een contract voor de periode van een jaar; afhankelijk van de ontwikkeling van de functie zal na een jaar bekeken worden of de aanstelling met een jaar kan worden verlengd of omgezet kan worden in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 4 februari 2021 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Mevrouw S.E. Ensing, teamhoofd
050-3635437
s.e.ensing-timan@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 221020

Digitaal sollicitatieformulier