Universitair Docent IT-recht (1,0 fte)

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een internationaal georiënteerde universiteit met ongeveer 35.000 studenten en 6.000 medewerkers uit binnen- en buitenland. Een van de elf faculteiten van de RUG is de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Deze juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde organisatie die een breed en klassiek profiel heeft. De faculteit bestaat dit jaar 405 jaar. We vernieuwen ons onderwijs continu met het oog op de opleiding van breed georiënteerde juristen. De faculteit heeft een brede Nederlandstalige bachelor, een Engelstalige bachelor en verschillende (inter)nationale masters. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met bijna 4.900 studenten en bijna 400 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

Functiebeschrijving

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste (universitair) docent IT-recht ter versterking van het onderwijs en onderzoek. De sectie IT-recht van de vakgroep Transboundary Legal Studies verricht onderzoek en verzorgt onderwijs op het gebied van het IT-recht in verschillende bachelor- en masteropleidingen. De sectie bestaat uit een klein, informeel team dat zijn onderwijs op orde heeft en vanwege succes moet groeien. Het team is bezig om het onderzoek op poten te zetten en de aan te stellen universitair docent (UD) heeft alle ruimte om daar invloed op uit te oefenen.

Tot het takenpakket van de Universitair Docent behoort:

• het verzorgen van bachelor- en masteronderwijs (mogelijk in het Engels) op het brede gebied van het IT-recht
• het begeleiden van bachelor- en masterscripties
• coördinatie van het onderwijs
• het verrichten van onderzoek op het terrein van het IT-recht, passend binnen het onderzoeksprogramma Transboundary Legal Studies
• het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksprojecten en het verwerven van tweede- en derdegeldstroom onderzoek.

Functie-eisen

• gepromoveerd (of bijna gepromoveerd) op een juridisch proefschrift over een IT-rechtelijk onderwerp
• bij voorkeur ervaring met het verzorgen van Nederlandstalig en Engelstalig onderwijs op het gebied van het IT-recht
• in het bezit van de basiskwalificatie onderwijs (BKO) of bereid tot het verkrijgen daarvan binnen afzienbare termijn
• aantoonbare, uitstekende onderzoekskwaliteiten blijkend uit gezaghebbende publicaties op het terrein van het IT-recht; ervaring met het formuleren van onderzoeksprojecten strekt tot aanbeveling
• beschikt bij voorkeur over een (internationaal) netwerk ten behoeve van onderzoeksactiviteiten
• aantoonbare organisatorische en communicatieve vaardigheden.

Competenties:

● overtuigingskracht
● conceptueel vermogen
● omgevingsgerichtheid
● visie
● sturen op resultaat.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 24 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van minimaal € 2.790,- (schaal 10) tot maximaal € 5.826,- (schaal 12) bruto per maand bij volledige werktijd
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
• een contract voor de periode van twee jaar.

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 18 januari 2021 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP; https://www.kpz.nl/[…]/sollicitatiecode.pdf

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Mr. dr. M.H. (Mathieu) Paapst
m.h.paapst@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 220454

Digitaal sollicitatieformulier