Projectmanager Onderzoeksprojecten (0,8-1,0 fte)

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Faculteit Rechtsgeleerdheid is een moderne internationaal georiënteerde faculteit met een geschiedenis van meer dan vierhonderd jaar. De faculteit heeft ruim 4.900 studenten en bijna 400 medewerkers en hoort daarmee bij de middelgrote faculteiten van de RUG.

Al een aantal jaren is de faculteit zeer succesvol in het binnenhalen van penvoerderschappen van onderzoeksprojecten. Zo zijn er penvoerderschappen toegekend voor o.a. het Marie Curie ITN-programma, de European Research Council, Cybersecurity Noord-Nederland en NWO PhD@Sea en een Erasmus+ Jean Monnet Netwerk. Daarnaast nemen onze onderzoekers veelvuldig deel aan projecten als partner en als werkpakketleider en willen we de horizon verder verbreden. Hierbij denken we aan Horizon Europa, de Green Deal en de Nationale Wetenschapsagenda.

Om onderzoeksprojecten van een dergelijke omvang goed te kunnen uitvoeren is kwalitatief hoogstaande projectondersteuning essentieel. De Faculteit Rechtsgeleerdheid is daarom op zoek naar een ervaren Project manager voor de post-award en pre-award ondersteuning van onderzoekers in consortiumprojecten. De Project manager zal deel uitmaken van Bureau Onderzoek van de faculteit en zal worden aangestuurd door de Faculty Funding Officer. De Project manager werkt voor meerdere projecten tegelijkertijd en werkt nauw samen met de collega’s binnen Bureau Onderzoek, de penvoerders van de betreffende projecten, de project controller, de communicatiemedewerker en de juridische afdeling.

Functiebeschrijving

De Projectmanager is verantwoordelijk voor de tijdige en succesvolle uitvoering van onderzoeksprojecten. De kandidaat werkt nauw samen met de penvoerders van de betreffende projecten. De Projectmanager is zeer gemotiveerd en heeft ruime ervaring met het management van nationale en internationale samenwerkingsprojecten gefinancierd door NWO en de EU. De kandidaat heeft oog voor detail en is gewend om gestructureerd te werken, ook onder tijdsdruk. De kandidaat heeft uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal en heeft ervaring met samenwerking met internationale partners en met partners binnen en buiten de universiteit en uit verschillende disciplines. De kandidaat zal verschillende projecten en onderzoekers ondersteunen. Een hoge mate van zelfstandigheid en flexibiliteit zijn daarom vereist, evenals een servicegerichte instelling.

De Projectmanager zal ook onderzoekers ondersteunen die een consortiumvoorstel willen indienen als penvoerder. De Projectmanager is (mede) verantwoordelijk voor het management van het aanvraagproces, het bewaken van de deadlines, het contact met de partners en de subsidieverstrekkers en het verzamelen van de benodigde informatie.

Tot de taken van de Projectmanager behoren:

• management en coördinatie van de administratieve, juridische, financiële en communicatieaspecten van Europese en nationale onderzoeksprojecten, zowel in de aanvraag-, uitvoerings- als afrondingsfase
• zorgen voor een tijdige en effectieve oplevering van de deliverables en mijlpalen, inclusief de voorbereiding van de rapportages voor de subsidieverstrekker
• regelmatige afstemming met de coördinatoren van de projecten
• contactpersoon voor de subsidieverstrekker, de projectdeelnemers en andere belanghebbenden in het project
• coördinatie en organisatie van projectbijeenkomsten, zowel online als fysiek en zowel in Nederland als in het buitenland
• andere activiteiten die noodzakelijk zijn voor de succesvolle uitvoering van de projecten.

Functie-eisen

De volgende functie-eisen zijn van toepassing op de positie:

• afgeronde masteropleiding
• affiniteit met juridisch en bestuurskundig onderzoek
• aantoonbare ervaring met het management van Europese en nationale onderzoeksprojecten
• aantoonbare ervaring met het schrijven van projectplannen alsmede de planning, monitoring en verslaglegging van projecten
• vaardigheid om bijeenkomsten te organiseren in binnen- en buitenland en indien noodzakelijk participeren
• uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse en de Engelse taal
• kan zowel goed individueel werken als lid van een team
• bereidheid om flexibel te werken.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

• een salaris van minimaal € 2.790,- tot maximaal € 4.402,- (schaal 10) bruto per maand bij volledige werktijd, afhankelijk van opleiding en ervaring
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
• in eerste instantie een contract voor een periode van één jaar. Tegen het einde van voornoemde periode vindt een resultaat & ontwikkelingsgesprek plaats, om te bepalen of het contract kan worden omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Onze universiteit heeft goede aanvullende arbeidsvoorwaarden op het gebied van verlofdagen en mogelijkheden tot het volgen van opleidingen.

Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk

Sollicitatie

U kunt solliciteren door ons een sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae en referentie(s) te sturen vóór 7 december 2020 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/[…]/sollicitatiecode.pdf

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Drs. Alma Erenstein
+31 50 3636895
a.m.erenstein@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 220392

Digitaal sollicitatieformulier