Vakdidacticus Engels (0,4 fte)

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) behoort tot de top van de Europese research universiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 32.000 studenten en 5.600 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de lerarenopleiding van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) van de RUG. De faculteit is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. Onze theoretisch en methodologisch stevig gefundeerde kennisdomeinen - psychologie, sociologie, pedagogiek, onderwijskunde en vakdidactiek – willen we blijven ontwikkelen.

De Lerarenopleiding is een afdeling van de Faculteit GMW. De lerarenopleiding verzorgt, in samenwerking met andere faculteiten van de RUG en een groot netwerk van scholen voor voortgezet onderwijs in de noordelijke regio, de opleiding tot eerstegraads leraar voor veruit de meeste schoolvakken. Daarnaast heeft de afdeling een onderzoekstaak en verricht zij onderzoek naar Hoger Onderwijs, naar de ontwikkeling van leraren en op het terrein van de vakdidactiek. Tenslotte is de lerarenopleiding actief op het terrein van de professionalisering en nascholing van leraren.

Functiebeschrijving

De belangrijkste bij de functie behorende taak betreft het in overleg en afstemming met collega-opleiders voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het vakdidactiekonderwijs Engels in de educatieve master- en minoropleidingen. Daarnaast gaat het om het verrichten van periodieke lesobservaties bij studenten tijdens hun schoolstage en het onderhouden van voor de functie relevante contacten met de Faculteit der Letteren, met het onderwijsveld en met vakgenoten elders in het land.

Functie-eisen

• een voor het schoolvak afgeronde relevante opleiding op masterniveau
• een eerstegraads lesbevoegdheid met daarnaast leservaring in het eerstegraadsgebied
• ervaring met het begeleiden en coachen van (aanstaande) leraren
• affiniteit met de opleiding en ontwikkeling van (aanstaande) leraren en enige bekendheid met de meest recente ontwikkelingen op dat gebied
• een expliciete visie op onderwijs en docentschap
• in het bezit van BKO of de bereidheid om zich hiervoor te kwalificeren
• sterke teamspeler
• een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk
• aantoonbare bereidheid om over de grenzen van het eigen vak/de eigen discipline samen te werken
• bekendheid met het (noordelijke) onderwijsveld
• een afgeronde promotie strekt tot aanbeveling.

Het onderwijs is in blokken ingeroosterd op maandagen, dinsdagen en woensdagen. Beschikbaarheid op (een van) deze dagen is noodzakelijk.

Gezien de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een man.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• een salaris afhankelijk van kwalificaties en werkervaring van minimaal € 3.746,- (schaal 11) tot maximaal € 5.826,- (schaal 12) bruto per maand bij volledige werktijd
• 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3% over het bruto-jaarsalaris
• een tijdelijk contract van 0,4 fte voor de periode van twee jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd; een dienstverband voor onbepaalde tijd is afhankelijk van het functioneren en van de ontwikkelingen op de afdeling.

Het behoort tot de mogelijkheid om te solliciteren op een deel van de vacature.

Ingangsdatum: 1 november of 1 december 2020

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatie in te sturen vóór 23 september 2020 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

U dient de volgende documenten aan te leveren:

1. een motivatiebrief
2. een up-to-date curriculum vitae
3. namen en contactinformatie van 2 referenties.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/[…]/sollicitatiecode.pdf

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.dr. K. van Veen, directeur Lerarenopleiding, voorzitter benoemingsadviescommissie
klaas.van.veen@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 220293

Digitaal sollicitatieformulier