Contractmanager beheer en onderhoud vastgoed (0,8-1,0 fte)

Afdeling

Facilitair Bedrijf

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Het Facilitair Bedrijf (FB) van de Rijksuniversiteit Groningen is een klantgerichte organisatie, waarin ruim 150 mensen zich elke dag sterk maken voor het leveren van een breed palet aan facilitaire producten en diensten.

Door samenwerking met andere ondersteunende afdelingen op het gebied van facilitymanagement, vastgoed en investeringen, arbo & milieu en informatietechnologie streven we naar een optimale ondersteuning van medewerkers en studenten. Het FB zit momenteel in een verandertraject richting een regieorganisatie.

Enkele van onze kernwaarden zijn klantfocus, eigenaarschap, humor, openheid van zaken, vakmanschap, transparantie en voor elkaar staan.

De afdeling
De afdeling Contractmanagement is verantwoordelijk voor het managen en beheren van alle organisatiebrede contracten binnen de RUG. De afdeling draagt zorg voor het vertalen van de behoeften van de interne klanten binnen de RUG naar duidelijke contractafspraken met haar leveranciers en ziet vervolgens toe op een juiste naleving van deze afspraken, teneinde hiermee voor de RUG een beheersing van de kosten en verhoging van de kwaliteit te realiseren. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de afdeling Inkoopmanagement.

Door een groei van het aantal te managen contracten is een vacature ontstaan voor een ervaren contractmanager beheer en onderhoud vastgoed. De contractmanager zal ingezet worden in het domein hard services, dat is belegd bij de afdeling Gebouw- en Terreinbeheer (GTB).

De focus zal liggen op de overeenkomst waarin het beheer en onderhoud van de E- en W-installaties van de nieuwbouw van de Feringa Building is geregeld. Dit betreft een prestigieus nieuw object dat de Faculty of Science and Engineering zal gaan huisvesten. Deze overeenkomst dient gefaseerd te worden geïmplementeerd en vervolgens gemanaged. Het betreft een complexe overeenkomst waarin, onder andere met een groeimodel, nog ruimte is gelaten voor nadere invulling gedurende implementatie en looptijd. De rol van de contractmanager is derhalve essentieel voor het welslagen van deze overeenkomst. Samen met de specialisten van de afdeling GTB dient de contractmanager hieraan uitvoering te geven.

Aanvullend zal de nieuwe contractmanager in overleg een deel van de overige GTB-contracten onder zijn hoede nemen. Hoe dat precies zal verlopen is afhankelijk van de voortgang van het project Feringa Building en de overige lopende projecten.

In deze rol valt u dus hiërarchisch onder de afdeling contractmanagement, maar bent u inhoudelijk voornamelijk werkzaam bij de afdeling GTB. Beide zijn gesitueerd bij het Facilitair Bedrijf.

Functiebeschrijving

Als contractmanager:

• draagt u zorg voor het voorbereiden van (strategische) contracten, ziet u toe op de naleving daarvan en draagt u bij aan een efficiënte uitnutting ten aanzien van ingekochte producten en diensten
• treedt u op als projectleider bij aanbestedingstrajecten; in voorkomende gevallen kunnen dit ook projecten buiten hard services/techniek zijn
• bent u verantwoordelijk voor het samenstellen van programma’s van eisen met betrekking tot de in te kopen producten en/of diensten binnen de RUG
• bent u verantwoordelijk voor de implementatie van contracten
• bent u verantwoordelijk voor het meten en beoordelen van prestaties van leveranciers
• managet u de bedrijfsvoering van verschillende operationele processen
• onderhoudt u de relatie met externe leveranciers
• onderhoudt u de relatie met interne stakeholders
• levert u een belangrijk aandeel in het ontwerpen en inrichten van werkprocessen, procesverbetering en –ontwikkeling
• ondersteunt u of bent u verantwoordelijk voor financiële activiteiten waaronder budgettering.

Functie-eisen

• u heeft een afgeronde hbo- of wo-opleiding, bij voorkeur op E- of W- gebied en u heeft affiniteit met Facility Management
• u heeft een aantal jaren werkervaring in een coördinerende of leidinggevenede rol binnen installatietechniek en bent thuis in de processen die horen bij onderhoud en beheer
• u heeft ervaring met aanbestedingen
• u heeft ervaring met het managen van contracten, onder andere door middel van het opstellen en meten van prestatie-indicatoren; u weet binnen die rol wat er gangbaar is in de technische markt en weet wat de bijzonderheden zijn van contracten die gericht zijn op onderhoud en beheer
• u beschikt over kennis van en ervaring met het gebied van projectmanagement
• u heeft ervaring met een FMIS-systeem, bij voorkeur Planon.

U bent analytisch sterk, proactief, stressbestendig en klantgericht. U beschikt over goede communicatieve vaardigheden en u kent het spel tussen contractmanagement, inkoop en juridische zaken als het gaat om aanpassingen in de contracten. U signaleert proactief ontwikkelingen op aanpalende werkgebieden en verwerkt deze.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

- een marktconform salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring van maximaal € 4.402,- (schaal 10) bruto per maand bij volledige werktijd
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
- de mogelijkheid om te kiezen voor een 36-, 38- of 40-urige werkweek (uitgaande van een fulltime dienstverband); minimaal 29 vakantiedagen met in het geval van een fulltime dienstverband 12 extra vakantiedagen
- in eerste instantie een contract voor de periode van één jaar om te beoordelen of u aan de functie-eisen voldoet; bij goed functioneren volgt een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 21 september 2020 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 28 september 2020 of donderdag 1 oktober 2020 tussen 09:00 en 13:00 uur.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/[…]/sollicitatiecode.pdf

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Tiny Kooistra, contracteigenaar, 050-3633792 of 06-81336191

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 220287

Digitaal sollicitatieformulier