Faculteitsbestuurder voor de Portefeuille Middelen (1,0 fte)

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Groningse Faculteit Rechtsgeleerdheid is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit met een breed en klassiek profiel. Hoewel de faculteit al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs voortdurend vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Het onderzoek van de faculteit is nationaal en internationaal gericht en voor een deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard.

Met rond de 4000 studenten en bijna 350 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. De faculteit heeft een jaarbudget van ruim 24 miljoen euro. Ondanks deze omvang staat bij de faculteit de ‘menselijke maat’ en ‘community-gevoel’ hoog in het vaandel.

In verband met het vertrek van de huidige functionaris zijn wij op zoek naar een nieuwe Faculteitsbestuurder voor de portefeuille Middelen.

Functiebeschrijving

Het faculteitsbestuur bestaat uit drie leden, ondersteund door de secretaris van de faculteit. Het bestuur werkt samen als een team en treedt op als een collegiaal bestuur. Elk van de bestuurders heeft een eigen portefeuille. De decaan fungeert als voorzitter en bewaakt het functioneren van het bestuur. Het faculteitsbestuur wordt verder bijgestaan door een student-assessor.

Als portefeuillehouder middelen bent u verantwoordelijk voor personeel, financiën, huisvesting, beheer van de gebouwen en alle andere zaken op het gebied van de bedrijfsvoering. Samen met de decaan en de vice-decaan, met de portefeuilles algemene zaken, onderwijs en onderzoek, bent u eindverantwoordelijk voor de facultaire beleidsontwikkeling en –uitvoering. U draagt, in overleg met de andere leden van het faculteitsbestuur, zorg voor een doelmatige organisatie van de faculteit en geeft direct leiding aan de ondersteuning of fungeert als opdrachtgever namens het faculteitsbestuur. Daarnaast heeft u een rol – samen met collega’s van andere faculteiten – bij de totstandkoming en uitvoering van het instellingsbeleid voor bedrijfsvoering.

De functie vereist in het bijzonder dat u:
• het onderzoeks- en onderwijsbeleid vertaalt naar het beslag op alle soorten van middelen, in het bijzonder de personele en financiële middelen en de huisvesting
• dit beleid eveneens vertaalt naar de vereiste vormen en omvang van ondersteuning aan de wetenschappelijke staf en naar een doelmatige inrichting van de facultaire organisatie.

Functie-eisen

U bent een enthousiaste, gedreven professional:
- met een academisch werk- en denkniveau en een sterk ontwikkeld strategisch denkvermogen
- met managementervaring bij een (grote) publieke instelling in het (hoger)onderwijs en affiniteit met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek
- met ervaring met de financiële ‘controlcyclus’, bestuurlijke processen en administratieve procedures; u bent helder en duidelijk over de procedures en toont souplesse waar nodig
- met ervaring op het gebied van talent- en organisatieontwikkeling, veranderingsprocessen, arbeidsvoorwaarden en andere HR-onderwerpen
- met een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en u bent daardoor in staat om met gezag te werken in een omgeving waarin professionele autonomie een grote rol speelt; u kunt goed relaties leggen en onderhouden
- met een coachende stijl van leidinggeven en het vermogen tot delegeren waar dat mogelijk is
- met goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als in geschrift, in de Nederlandse en de Engelse taal
- die betrouwbaar is in afspraken en uitspraken
- die het prettig vindt om snel te schakelen tussen de vele bestuurlijke zaken, die goed past in de cultuur van de faculteit en die ook het organisatiebelang van de Rijksuniversiteit als instelling dient.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• een salaris van minimaal € 5.294,- tot maximaal € 6.738,- (schaal 14) bruto per maand bij volledige werktijd
• een contract voor de periode van één jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd bij gebleken geschiktheid; de benoeming tot bestuurder geschiedt in principe voor vijf jaar met de mogelijkheid tot verlenging met vijf jaar.

Een assessment kan deel van de selectieprocedure uitmaken.

Op de website van de RUG vindt u het strategisch plan en het bestuursverslag van de RUG.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 5 maart 2020 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Sollicitatiegesorekken vinden plaats op vrijdag 20 maart tussen 9:00-13:00 uur en op vrijdag 27 maart tussen 12:30-17:00 uur.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/(...)sollicitatiecode.pdf

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.mr. J.B. Wezeman, decaan
050-3635700
J.B.Wezeman@rug.nl

Drs. J.A.W.M. Biemans, lid College van Bestuur
050-3638620
J.A.W.M.Biemans@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 220066

Digitaal sollicitatieformulier