Opleidingsmanager GZ en OG (0,8 fte)

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) behoort tot de top van de Europese research universiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 31.000 studenten en 5.600 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze opgelost of voorkomen kunnen worden. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ca. 550 medewerkers.

Opleidingsinstituut PPO is hét instituut in Noordoost-Nederland voor Postmasteropleidingen Psychologie & Orthopedagogiek. PPO leidt op tot een van de vier wettelijk geregistreerde Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG): gezondheidszorgpsycholoog, orthopedagoog-generalis, psychotherapeut en klinisch psycholoog. PPO is een van de zeven opleidingsinstituten in Nederland die door de minister erkend zijn om deze BIG-opleidingen te verzorgen. PPO verzorgt ook een toenemend aantal bij- en nascholingsactiviteiten (B&N) voor psychologen en orthopedagogen. Het opleidingsinstituut PPO valt onder de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en werkt nauw samen met diverse praktijkopleidingsinstellingen.

PPO is in de afgelopen jaren fors gegroeid. Dit maakt dat we een dynamisch team vormen, waarin medewerkers alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Functiebeschrijving

Binnen het Opleidingsinstituut PPO zoeken wij een Opleidingsmanager GZ en OG die ons team komt versterken. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van zowel het cursorisch als het praktijkdeel van de tweejarige opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ) en orthopedagoog-generalist (OG). Je geeft functioneel leiding aan een team van drie onderwijscoördinatoren en (indirect) vijf ondersteuners. Daarbij onderhoud je op hoofdlijnen en beleidsniveau contacten met (hoofd)docenten en P- en praktijkopleiders.

De werkzaamheden verlopen in nauwe samenwerking met de vijf hoofdopleiders en het managementteam waarvan je deel uitmaakt. Je werkt onder leiding van de managing director en in directe afstemming met de andere managers.

Wij zoeken een manager die PPO ook in landelijk verband goed kan vertegenwoordigen. Daarbij kan gedacht worden aan reguliere landelijke overleggen met collega-opleidingsinstituten, maar ook aan projectgroepen. Dit vergt enige flexibiliteit waar het gaat om werk- en reistijd.

De taken van de opleidingsmanager richten zich met name op:

• het ontwikkelen en implementeren van onderwijsbeleid op basis van interne en externe ontwikkelingen; het betreft hier zowel regionale als landelijke beleidsontwikkeling
• bijdragen leveren aan de ontwikkeling van nieuwe curricula en onderwijsprogramma’s
• inventarisatie en toewijzing van opleidingsplaatsen en onderwijsmiddelen op basis van management- en capaciteitsinformatie
• toezien op financiën en contracten binnen eigen opleidingen, in samenwerking met de managing director en de manager bedrijfsvoering
• kwaliteitsbewaking: procesverantwoordelijk voor (praktijk)instellingsvisitaties en follow-up
• kwaliteitsbewaking: zicht houden op onderwijsevaluaties en eventuele follow-up
• aansturen en coachen van eigen onderwijsteam (onderwijscoördinatoren en ondersteuners)
• deelname aan interne en landelijke commissies en overlegorganen, zoals de opleidings-en curriculumcommissie, Adviesraad, hoofdopleiders-coördinatoren overleg (HCO) en landelijke werkgroepen.

Functie-eisen

Competenties: analytisch vermogen, omgevingsgerichtheid, diplomatie, overtuigingskracht, resultaatgerichtheid.

• wo werk- en denkniveau
• leidinggevende capaciteiten: je kunt draagvlak creëren voor nieuw beleid en motiveert medewerkers en andere betrokkenen
• kennis van en ervaring met (postmaster) onderwijs
• kennis van het werkveld (GGZ) is een pre
• pro-actieve en positief-kritische werkhouding
• beschikken over uitstekende communicatieve, sociale en schriftelijke vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

- een salaris afhankelijk van kwalificaties en werkervaring van minimaal € 4.406,- tot maximaal € 5.656,- (schaal 12) bruto per maand bij volledige werktijd
- 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%
- een contract met een omvang van 0,8 fte voor de periode van een jaar met daarna kans op verlenging, afhankelijk van prestaties en gelijkblijvende omstandigheden.

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door je sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 8 maart 2020 23.59 uur uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De gesprekken vinden in twee rondes plaats op 18 maart. Kandidaten die worden uitgenodigd krijgen mogelijk een aanvullende opdracht (casus) ter voorbereiding.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/[…]/sollicitatiecode.pdf

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Valerie Hoogendoorn, managing director PPO en voorzitter BAC
06-14994580,
v.a.hoogendoorn@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 220030

Digitaal sollicitatieformulier