Universitair Docent IT-recht (1,0 fte)

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een internationaal georiënteerde universiteit die samenwerkt met gerenommeerde buitenlandse universiteiten, zoals Uppsala, Göttingen en Gent. De RUG kent ongeveer 32.000 studenten en 5.600 medewerkers uit binnen- en buitenland. De RUG werkt actief samen met maatschappelijke partners en profileert zich met de thema’s Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society. De universiteit bestaat uit elf faculteiten, de Universiteitsbibliotheek, het Centrum voor Informatietechnologie, het KVI-Center for Advanced Radiation Technology en het Universiteitsmuseum.

Eén van de elf faculteiten is de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Deze juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde organisatie die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde juristen op te leiden. De faculteit heeft een brede Nederlandstalige bachelor, een Engelstalige bachelor en verschillende (inter)nationale masters. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met meer dan 4000 studenten en bijna 350 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

De sectie IT-recht van de vakgroep Transboundary Legal Studies verricht onderzoek en verzorgt onderwijs op het gebied van het IT-recht in verschillende bachelor- en masteropleidingen. Ter versterking van het onderwijs en onderzoek zoekt de vakgroep zo spoedig mogelijk een universitair docent IT-recht. De sectie bestaat uit een klein, informeel team dat zijn onderwijs op orde heeft en vanwege succes moet groeien. Het team is bezig om het onderzoek op poten te zetten en de aan te stellen UD heeft alle ruimte om daarop invloed uit te oefenen.

Functiebeschrijving

Tot het takenpakket van de Universitair Docent behoort:

• het verzorgen van bachelor- en masteronderwijs (mogelijk in het Engels) op het gebied van het IT-recht
• het begeleiden van bachelor- en masterscripties
• coördinatie van het onderwijs
• het verrichten van onderzoek op het terrein van het IT-recht, passend binnen het onderzoeksprogramma Transboundary Legal Studies
• het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksprojecten en het verwerven van tweede- en derdegeldstroomonderzoek.

Functie-eisen

• gepromoveerd op een juridisch proefschrift over een IT-rechtelijk onderwerp
• bij voorkeur ervaring met het verzorgen van Nederlandstalig en Engelstalig onderwijs op het gebied van het IT-recht
• in het bezit van de basiskwalificatie onderwijs (BKO) of bereid tot het verkrijgen daarvan binnen afzienbare termijn
• aantoonbare, uitstekende onderzoekskwaliteiten blijkend uit gezaghebbende publicaties op het terrein van het IT-recht; ervaring met het formuleren van onderzoeksprojecten strekt tot aanbeveling
• beschikt bij voorkeur over een (internationaal) netwerk ten behoeve van onderzoeksactiviteiten
• aantoonbare organisatorische en communicatieve vaardigheden.

Competenties:

• resultaatgerichtheid
• conceptueel vermogen
• omgevingsgerichtheid
• presenteren.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• een salaris van minimaal € 3.637,- (salarisschaal 11) tot maximaal € 5.656,- (schaal 12) bruto per maand bij volledige werktijd
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
• het betreft een aanstelling voor de periode van een jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd bij gebleken geschiktheid.

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae, vóór 3 februari 2020 in te sturen uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/[…]/sollicitatiecode.pdf en de Code of Conduct for the recruitment of researchers, https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

mr. dr. A.M. (Aline) Klingenberg
050-3636893
a.m.klingenberg@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 219636

Digitaal sollicitatieformulier