Promovendus Orthopedagogiek (1,0 fte)

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) behoort tot de top van de Europese research universiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de ruim 32.000 studenten en 5.600 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) van de RUG is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. Onze theoretisch en methodologisch stevig gefundeerde kennisdomeinen - psychologie, sociologie, (ortho)pedagogiek, onderwijskunde en vakdidactiek – willen we blijven ontwikkelen.
De faculteit streeft naar een toonaangevende positie in het onderzoeken en oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen die mensen in hun dagelijkse leven ervaren. Onze ambitie is om wetenschappelijk onderbouwde interventies te ontwikkelen en te evalueren, in samenspraak met maatschappelijke partijen.
De Academische Werkplaats voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en/of meervoudige beperking (AW EMB) is een samenwerkingsverband tussen vier partners: de basiseenheid Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkelen, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), 's Heeren Loo Zorggroep, Hanzehogeschool Groningen (lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing) en Koninklijke Visio. Via deze partners worden vele zorginstellingen bereikt. Ook wordt samengewerkt met o.a. EMB Nederland, het UMCG, EMG platform, Vilans, Alfa-college en (inter)nationale universiteiten. De Academische Werkplaats richt zich op kennisontwikkeling over de doelgroep van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EMB) en hun naasten vanuit een samenspel tussen wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis.

Primair doel van de AW EMB is om door ontwikkeling van praktijkgerichte wetenschappelijke kennis de opvoeding en ondersteuning van mensen met EMB en hun naasten te optimaliseren. Synergie van ervaring, praktijk en wetenschappelijke kennis (interdisciplinair) draagt bij aan deze ondersteuning, die leidt tot een hogere kwaliteit van bestaan. Participatie/inclusie en 'er mogen zijn' zijn hierbij fundamentele kernwaarden ook voor mensen met EMB en hun naasten. Kennisontwikkeling vanuit de AW EMB richt zich zowel op de persoon met EMB zelf, op de omgeving én op de relatie tussen de persoon en de omgeving. Duurzame verbetering van de ondersteuning wordt bereikt door kennis te expliciteren, te onderbouwen, te toetsen en te verankeren in de dagelijkse praktijk en in curricula. Kenmerkend voor de AW EMB is de pluriforme samenwerking tussen praktijk (naasten en professionals) en wetenschap.

Functiebeschrijving

U wordt aangesteld op een project gericht op de signalering van pijn bij volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen binnen de dagelijkse (zorg)praktijk. Vanuit de AW EMB is recent een eerste versie van een observatie instrument ontwikkeld: de POSAID (Pain Observation Scale for Adults with Intellectual Disabilities). Dit instrument kan gebruikt worden om binnen de dagelijkse praktijk pijn te signaleren bij volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Het doel van het project is nadere validering van dit instrument. De vraagstellingen richten zich op het onderscheidingsvermogen tussen situaties met verschillende mate van pijn, de vergelijking tussen scoringmethoden en de bepaling van een cut-off-score voor vermoeden van pijn. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre deze pijnsignalering (beter) ondersteund kan worden door middel van technologische toepassingen.

U wordt vanuit de AW EMB aangesteld bij de basiseenheid Orthopedagogiek: leren en ontwikkelen (standplaats Groningen) en rondt het promotieproject af met een proefschrift bestaande uit vier internationale wetenschappelijke publicaties. De dataverzameling zal binnen heel Nederland plaatsvinden.

Functie-eisen

- afgeronde (research) master in gedrags- en maatschappijwetenschappen met afstudeerrichting orthopedagogiek, ontwikkelingspsychologie of aanverwante master
- sterke affiniteit en/of ervaring met (de ondersteuning van) mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen, hun naasten en zorgprofessionals die betrokken zijn bij deze mensen
- goede onderzoeksvaardigheden blijkend uit een goede beoordeling van de masterthesis en/of wetenschappelijke publicaties
- goede communicatieve vaardigheden
- doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en flexibiliteit; resultaatgericht
- goede organisatorische vaardigheden
- goede (academische) schriftelijke en mondelinge vaardigheden
- goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

- een startsalaris van € 2.325,- (salarisschaal P) tot maximaal € 2.972,- in het laatste jaar bij volledige werktijd
- 8% vakantietoelage en 8,3% eindejaarsuitkering en flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden
- een voltijdse aanstelling in principe voor de periode van vier jaar voor 38 uur per week. De aanstelling dient te worden afgesloten met een individuele dissertatie. U wordt eerst voor een periode van een jaar aangesteld. Binnen dat jaar wordt besloten - op basis van het functioneren - of het vervolmaken van de periode van vier jaar is gewenst.

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Sollicitatie

U kunt solliciteren door een korte motivatiebrief en curriculum vitae te sturen vóór 9 december 2019 uitsluitend via het sollicitatieformulier.

De sollicitatiegesprekken worden gehouden in week 51.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/[…]/sollicitatiecode.pdf en de Code of Conduct for the recruitment of researchers, https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.dr. Annette van der Putten
a.a.j.van.der.putten@rug.nl

Dr. L. Bossink
l.w.m.bossink@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 219594

Digitaal sollicitatieformulier