Bijzonder hoogleraar Agrarisch recht (0,2 fte)

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met rond de 4.000 studenten en bijna 350 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

Binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen is vanwege de Stichting Vereniging voor Hoger Landbouwonderwijs (VHLO) een bijzondere leerstoel gevestigd met als leeropdracht ‘Agrarisch recht’. De leerstoel is onbezoldigd; de te verrichten taken nemen gemiddeld een dag per week in beslag (0,2 fte).
De bijzondere leerstoel Agrarisch recht is ondergebracht bij de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht.

Functiebeschrijving

Agrarisch recht heeft raakvlakken met allerlei klassieke rechtsgebieden zoals het privaatrecht, het bestuursrecht, het strafrecht, het fiscaal recht, het erfrecht, het Europees en internationaal recht.

De taken van de te benoemen hoogleraar behelzen:
• het in samenwerking verzorgen van onderwijs op het gebied van het agrarisch recht
• het begeleiden van scripties op het gebied van het agrarisch recht
• het initiëren en begeleiden van promotieonderzoek
• het participeren in het postacademisch onderwijs op het gebied van het agrarisch recht
• het onderhouden en uitbouwen van de externe contacten van de vakgroep Privaatrecht en Notarieel recht op het gebied van het agrarisch recht.

Functie-eisen

De te benoemen hoogleraar dient te beschikken over:
• brede en diepgaande kennis van het agrarisch recht
• affiniteit met onderwijs en aantoonbare didactische kwaliteiten
• ruime onderzoekservaring blijkend uit een dissertatie en een substantiële lijst van andere publicaties; bij voorkeur ervaring met acquisitie van en participatie in onderzoeksprojecten; ervaring met het begeleiden van promovendi strekt tot aanbeveling
• affiniteit met de praktijk van het agrarisch recht; ruime praktijkervaring op het gebied van de behandeling van het agrarisch recht strekt tot aanbeveling
• het vermogen de leerstoel (inter)nationaal te profileren
• uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
• een breed nationaal/internationaal netwerk
• een goede beheersing van de Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 60 maanden.

Aanstellingsperiode: vijf jaar.
Aanvangsdatum: per 1 maart 2020.

Belangstellenden kunnen een exemplaar van het structuurrapport opvragen bij mevrouw G. Steendam, telefoon 050-3635653, e-mail: g.steendam@rug.nl

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae en publicatielijst te sturen vóór 5 december 2019 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/[…]/sollicitatiecode.pdf en de Code of Conduct for the recruitment of researchers, https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.mr.dr. J.B. Wezeman, decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid
050-3635607
J.B.Wezeman@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 219585

Digitaal sollicitatieformulier