Mentor/docent vaardigheden bij Pedagogische en Onderwijswetenschappen (0,8 fte)

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 32.000 studenten en 5.500 medewerkers worden zo veel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. De faculteit GMW is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ca. 600 medewerkers.

Pedagogische en Onderwijswetenschappen
De afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (PedOn) verzorgt onderwijs voor Bachelor en Master studenten, met studieroutes Orthopedagogiek, Pedagogiek en Onderwijswetenschappen. Centraal in onderwijs en onderzoek staat kennis over de ontwikkeling, het leren en de opvoeding van jeugd, zowel van het jonge kind als van dat van adolescenten en vroeg-volwassenen. Hierbij is zowel aandacht voor de ‘normale’, vanzelfsprekende ontwikkeling van de jeugd als voor problematische ontwikkeling. Gedrag van kinderen en jongeren wordt bovendien geplaatst binnen de context van de omgeving waarbinnen jeugd opgroeit, i.c. het gezin, de school, de peergroup en de jeugdzorg/het jeugdbeleid. De Basiseenheid Jeugdstudies verzorgt onderwijs en onderzoek binnen het thema ‘Jeugd’.

Functiebeschrijving

Bij PedOn is een vacature voor een mentor/docent vaardigheden. Deze docent verzorgt het mondelinge en schriftelijke vaardighedenonderwijs in Bachelor 1 en heeft tevens een taak heeft als mentor voor een aantal eerstejaars groepen. Daarnaast is deze docent en mentor ook tutor in de Academic Learning Communities (ALC’s) die sinds 2014 zijn ingevoerd in de eerste anderhalf jaar van de opleiding. Dit is een onderwijsinnovatie met een specifiek didactisch concept, nl. activerend, onderzoeksgebonden onderwijs (active learning). Studenten werken samen, in vaste jaargroepen van max. 15 studenten gedurende het gehele jaar, aan vakoverstijgende onderzoeksopdrachten onder begeleiding van een tutor. De nieuwe medewerker zal daarom ook onderzoeksaffiniteit moeten hebben, in ieder geval bekend zijn met de belangrijkste methoden en technieken van onderzoek.

De medewerker wordt ingezet voor onderwijstaken in het bachelorprogramma van Pedagogische Wetenschappen. Het betreft de volgende taken:
- Verzorgen van (vaardigheden)onderwijs binnen de eerste twee jaren van de bachelor Pedagogische Wetenschappen, i.c. het vak Onderzoeksvaardigheden 1.
- Verzorgen van mentoraat
- Begeleiden en coachen van studenten in Academic Learning Communities (ALC’s), speerpunt van de faculteit GMW. In ALC’s leren studenten op de praktijk gerichte onderzoeksvragen te beantwoorden. Hierin staat het ontwikkelen van een kritische onderzoekshouding centraal.

Functie-eisen

- afgestudeerd (en bij voorkeur gepromoveerd) in de maatschappij- of gedragswetenschappen, bij voorkeur in de (ortho)pedagogische wetenschappen of onderwijskunde
- affiniteit met de praktijk van (ortho)pedagogische en onderwijskundige vraagstukken (jeugdzorg, onderwijs, opvoeding en opvoedingsondersteuning, jeugdbeleid)
- ervaring met het begeleiden van studenten in kleine groepen (max. 15 studenten), met samenwerkend leren of andere vormen van activerend en onderzoeksgebonden onderwijs
- zelfstandig kunnen werken, maar ook in groeps- en teamverband
- over goede communicatieve en sociale vaardigheden beschikken.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:
• een salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring van minimaal € 2.709,- tot maximaal € 4.274,- (schaal 10) bruto per maand bij volledige werktijd
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
• goede scholingsactiviteiten
• een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar (0,8 fte). Tegen het eind van het jaar wordt besloten of de aanstelling omgezet wordt in een vaste aanstelling. Dit is afhankelijk van het functioneren en van de ontwikkelingen binnen de formatie van de afdeling.

Datum in dienst treden: 1 februari 2020.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief en curriculum vitae te sturen vóór 23 november 2019. Sollicitatie kan uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: Een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Voor deze functie nodigen we ook nadrukkelijk vrouwen uit om te solliciteren. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/[…]/sollicitatiecode.pdf en de Code of Conduct for the recruitment of researchers, https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.dr. M.C. Timmerman
050-3636235 / 6500
m.c.timmerman@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 219575

Digitaal sollicitatieformulier