Universitair Docent Internationaal Privaatrecht (0,6 fte)

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met meer dan 4000 studenten en bijna 350 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

De sectie Internationaal Privaatrecht (onderdeel van de vakgroep Bedrijfsrecht en Europees Recht) bestaat uit enthousiaste medewerkers en promovendi die onderwijs verzorgen over en onderzoek doen naar het internationaal privaatrecht in de volle breedte. Ter versterking van het onderwijs en onderzoek zoekt de sectie per 1 februari 2020 een universitair docent op het terrein van het Nederlandse en Europese internationaal privaatrecht.

Functiebeschrijving

Tot het takenpakket behoren:
- het verzorgen van bachelor- en masteronderwijs (deels in het Engels) op het terrein van het internationaal privaatrecht
- het begeleiden van bachelor- en masterscripties op het terrein van het internationaal privaatrecht
- het doen van onderzoek op het terrein van het Nederlands en Europees internationaal privaatrecht, passend binnen het facultaire onderzoeksprogramma PIPR (Public Interests and Private Relationships)
- het samen met de hoogleraar IPR begeleiden van promotieonderzoek
- het ontwikkelen van onderzoeksprojecten.

Functie-eisen

- (bijna) gepromoveerd op het terrein van het internationaal privaatrecht, met aantoonbare interesse voor onderzoek op het terrein van het Nederlands en Europees internationaal privaatrecht
- ervaring met het verzorgen van onderwijs op het gebied van het internationaal privaatrecht
- bezit van de basiskwalificatie onderwijs (BKO) of bereidheid tot het verkrijgen daarvan binnen twee jaar na indiensttreding
- uitstekende onderzoekskwaliteiten blijkend uit publicaties op het gebied van het internationaal privaatrecht; ervaring met het formuleren van onderzoeksprojecten strekt tot aanbeveling
- beschikt over de competenties conceptueel vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren en resultaatgerichtheid
- aantoonbare organisatorische en communicatieve vaardigheden
- goede beheersing van de Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 24 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:
• een salaris van minimaal € 3.637,- (schaal 11) tot maximaal € 5.656,- (schaal 12) bruto per maand bij volledige werktijd
• 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%
• een aanstelling voor de periode van twee jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Tegen het einde van voornoemde periode vindt een resultaat-en ontwikkelingsgesprek plaats, om te bepalen of de aanstelling omgezet kan worden in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Indien een (nog) niet gepromoveerde kandidaat wordt aangesteld, zullen de exacte functie en salariëring anders zijn.

Datum van indiensttreding: per 1 februari 2020

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 18 november 2019 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 25 november 2019.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/[…]/sollicitatiecode.pdf

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.mr. M.H. ten Wolde
050-3635785
m.h.ten.wolde@rug.nl

Secretariaat
050-3638873.

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 219562

Digitaal sollicitatieformulier