Onderzoeker/postdoc Religieuze Diversiteit in de Pleegzorg (0,6 fte)

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese research universiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 31.000 studenten en 5.600 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.
De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen. De Faculteit GMW is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. De faculteit streeft naar een toonaangevende positie in het onderzoeken en oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen die mensen in hun dagelijkse leven ervaren. Onze ambitie is om wetenschappelijk onderbouwde interventies te ontwikkelen en te evalueren, in samenspraak met maatschappelijke partijen. De facultaire infrastructuur voor empirisch-wetenschappelijk onderzoek willen we uitbouwen tot internationaal topniveau.

Pedagogiek
De basiseenheid pedagogiek maakt deel uit van de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen en verzorgt onderwijs voor bachelor- en masterstudenten. Binnen de basiseenheid wordt onderzoek uitgevoerd op het gebied opvoeding- en onderwijsvraagstukken met betrekking tot kinderen en jongeren.

Functiebeschrijving

Het VN-verdrag over kinderrechten stelt dat in het geval van uithuisplaatsing, de continuïteit van de religieuze achtergrond van het pleegkind in acht moet worden genomen. Echter, bij een grote groep pleegkinderen in Nederland lukt het, ondanks inspanningen van pleegzorgorganisaties, niet om hieraan te kunnen voldoen. In dit project bestudeert de onderzoeker hoe we de belangen van pleegkinderen die in een niet-religieus gematcht pleeggezin opgroeien het beste kunnen waarborgen, opdat bij hen een gezonde psychosociale en religieuze identiteitsontwikkeling wordt gestimuleerd.
We zoeken een onderzoeker met interesse voor religieuze diversiteit en ethische vraagstukken rondom de pleegzorg. De onderzoeker neemt eerst in een focusgroep interviews af met ervaringsdeskundigen, ethici en professionals; doet vervolgens een literatuurstudie naar ethische argumenten over matching in de pleegzorg op religie, en houdt tot slot individuele interviews met pleegkinderen, en hun (pleeg)ouders. Het project dient in samenwerking met het projectteam uit te monden in twee wetenschappelijke artikelen, een digitale toolkit voor religieuze vraagstukken in de pleegzorg, en een nationaal symposium.

Functie-eisen

- recent gepromoveerd in de gedrags- en maatschappijwetenschappen of de geesteswetenschappen
- ervaring met het organiseren en uitvoeren van kwalitatieve interviews met jongeren
- goede schrijf- en spreekvaardigheden in het Nederlands
- gepubliceerd in internationale peer reviewed journals
- communicatief, sociaal vaardig, ondernemend
- goede organisatievaardigheden, een zelfstandige attitude, kunnen samenwerken binnen de academische wereld en in de praktijk
- aantoonbare affiniteit met pleegzorg, religieuze diversiteit en/of en ethische vraagstukken strekt tot aanbeveling
- vloeiend Nederlands kunnen spreken i.v.m. de doelgroep.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 30 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:
• een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 3.123,- tot maximaal € 3.514,- (schaal 10) bruto per maand bij volledige werktijd
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
• een tijdelijke aanstelling van 30 maanden voor 0,6 fte.

Datum van indiensttreding: uiterlijk 1 december 2019

U kunt solliciteren vóór 31 augustus 2019. Sollicitatie kan uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier. De gesprekken zullen plaatsvinden op 10 september 2019.

U wordt verzocht de volgende documenten aan te leveren:
1. een motivatiebrief
2. een up-to-date curriculum vitae
3. namen en contactinformatie van 2 referenties.

De RUG is een inclusieve organisatie: Een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Voor deze functie nodigen we ook nadrukkelijk vrouwen uit om te solliciteren). Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/wp-content/uploads/2018/03/sollicitatiecode.pdf en de Code of Conduct for the recruitment of researchers, https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

dr. Diana van Bergen
d.d.van.bergen@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 219404

Digitaal sollicitatieformulier