Hoogleraar Europees Recht (1,0 fte)

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met rond de 4.000 studenten en bijna 350 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Binnen de faculteit komt per 1 september 2019 de leerstoel Europees Recht vacant. De leerstoel is ondergebracht bij de sectie Europees en economisch recht van de vakgroep Belastingrecht, Europees Recht en Bedrijfsrecht.

Functiebeschrijving

U zult werkzaam zijn ten behoeve van het onderwijs en onderzoek in het recht van de Europese instellingen, in het bijzonder het recht van de Europese Unie.

Functieprofiel
De functie omvat:
• het coördineren en (mede) verzorgen van onderwijs (waaronder ook postacademisch onderwijs) in het Nederlands en in het Engels alsmede verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit en vernieuwing van het onderwijs op het terrein van het recht van de Europese Unie
• het verzorgen, initiëren, begeleiden en leiding geven aan het onderzoek op het terrein van het recht van de Europese Unie, daaronder begrepen het werven van middelen om dit onderzoek te kunnen financieren
• het deelnemen aan colleges en commissies gericht op het bestuur van de faculteit en daaraan gelieerde instituten.

Functie-eisen

De kandidaat moet beschikken over:
• erkende expertise op het terrein van het recht van de Europese Unie, blijkend uit uitstekende onderzoekspublicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften
• brede kennis van het Europees Recht en diepgaande kennis van één of meer domeinen van het recht van de Europese Unie
• uitstekende didactische kwaliteiten, blijkend uit vak-evaluaties, en een inspirerende onderwijsvisie
• ruime onderzoekservaring en ervaring met acquisitie van en participatie in onderzoeksprojecten. Ervaring met het begeleiden van promovendi
• belangstelling voor interdisciplinair onderzoek
• het vermogen de leerstoel verder (inter)nationaal te profileren
• gebleken leidinggevende en bestuurlijke capaciteiten, inclusief uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
• beheersing van de Nederlandse taal (of de bereidheid deze vaardigheid te verwerven) en de Engelse taal in woord en geschrift
• een breed netwerk binnen de universitaire gemeenschap en/of de rechtspraktijk
• internationale contacten op het vakgebied
• zo mogelijk praktijkervaring.

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een dienstverband voor onbepaalde tijd als hoogleraar 2. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 5.582,- tot maximaal € 8.127,- (schaal H2 cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij volledige werktijd.

Belangstellenden kunnen een exemplaar van het structuurrapport opvragen bij mevrouw G. Steendam, telefoon 050-3635653, e-mail: g.steendam@rug.nl

Solliciteren
U kunt solliciteren door middel van het insturen van uw sollicitatiebrief voorzien van een curriculum vitae en publicatielijst vóór 1 mei 2019 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis.Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de Recruitment code en de Code of Conduct for the recruitment of researchers van de Europese Commissie.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.mr.dr. J.B. Wezeman, decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid
050-3635607
J.B.Wezeman@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 219214

Digitaal sollicitatieformulier