Promovendus Groningen Graduate School of Law (3,0 fte)

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met meer dan 4000 studenten en bijna 350 medewerkers is de juridische faculteit een middelgrote faculteit van de RUG.

De faculteit stelt 3 promotieplaatsen beschikbaar. U wordt ondergebracht bij de Groningen Graduate School of Law (GGSL) https://www.rug.nl/research/gradschool-law/. De Graduate School organiseert de opleiding van research masterstudenten en promovendi in de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Dat u in een stimulerende en inspirerende onderzoeksomgeving wordt opgenomen, blijkt uit de onderzoeksvisitatie van 2017 waarin de commissie het onderzoek van de faculteit als zeer goed beoordeelt. De GGSL wordt hierin geprezen vanwege de wijze waarop promovendi worden ondersteund en begeleid vanaf de start tot de ceremonie. In de Keuzegids Masters kreeg de onderzoeksopleiding van de GGSL de afgelopen 4 jaar het predicaat ‘Topopleiding’.
U verricht uw onderzoek bij een van de volgende zeven facultaire onderzoeksprogramma’s (https://www.rug.nl/rechten/onderzoek/groningen-centre-for-law-and-governance/onderzoeksprogrammas):

1. Effective Criminal Law
2. Law on Energy and Sustainability
3. Protecting European Citizens and Market Participants
4. Transboundary Legal Studies
5. User-friendly Private Law
6. Public Interests and Private Relationships
7. Public Trust and Public Law.

Functiebeschrijving

U verricht onderzoek en neemt deel aan het opleidingsprogramma van de GGSL. De universiteit en de faculteit bieden tal van cursussen die voorbereiden op een loopbaan na de promotie, binnen of buiten de wetenschap. Ook is er gelegenheid tot deelname aan (inter)nationale conferenties en (inter)nationale workshops en seminars. Daarnaast krijgt u een taak in het onderwijsprogramma dat door de faculteit wordt verzorgd om ervaring met het doceren op te doen. In het persoonlijke trainings- en begeleidingsplan worden de onderwijs- en opleidingsafspraken gemaakt.

Functie-eisen

Van u verwachten wij dat u een afgeronde universitaire studie heeft, bij voorkeur in de rechtsgeleerdheid en/of op een terrein dat relevant is voor de uitvoering van het onderzoeksvoorstel. Ook dient u te beschikken over goede academische (schrijf)vaardigheden, terwijl u in staat moet zijn uw bezigheden zelfstandig te plannen en uit te voeren.

Competenties:
- analytisch denkvermogen
- resultaatgerichtheid
- kritische onderzoekshouding
- doorzettingsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 18 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:
- een salaris van minimaal € 2.325,- bruto per maand in het eerste aanstellingsjaar tot maximaal € 2.972,- bruto per maand in het laatste jaar bij volledige werktijd
- een tijdelijke fulltime (1,0 fte) promovendusaanstelling voor de periode van 4 jaar die dient te worden afgesloten met een individuele dissertatie. U krijgt eerst een tijdelijke aanstelling van 18 maanden. Bij gebleken geschiktheid aan de hand van een beoordeling wordt de aanstelling verlengd voor het resterende gedeelte van het traject.

De selectiegesprekken vinden plaats in de laatste week van juni 2019.

Ingangsdatum: 1 september/oktober 2019.

Solliciteren
U kunt solliciteren door het invullen van het sollicitatieformulier met uw dossier. We ontvangen uw sollicitatie graag vóór 15 mei 2019.

Dit dossier dient te bevatten:
- een motivatiebrief waarin u aangeeft waarom u onderzoek wilt doen, waarom specifiek dit onderwerp van belang is, waarom u daar bij uitstek voor geschikt bent en, indien mogelijk, bij welke promotor u dit onderzoek zou willen verrichten
- een curriculum vitae
- een cijfer- c.q. resultatenlijst van de behaalde bachelor en master (samengevoegd tot een document)
- een referentie die relevant is voor uw academische kwaliteiten
- een onderzoeksvoorstel van maximaal 4 A4 (exclusief literatuurlijst, maar inclusief voetnoten) waarin de volgende onderdelen aan bod komen:
i. de introductie van de vraagstelling
ii. de vraagstelling
iii. de relevante literatuur
iv. de methodologie
v. het plan van aanpak
vi. de inpassing in (een van de) facultaire onderzoekslijnen.

Naast deze vacature zoeken wij nog 3 promotiestudenten, zie hiervoor de website pagina vacature B007-09219: https://www.rug.nl/education/phd-programmes/phd-scholarship-programme/phd-scholarships?details=00347-02S0006ZXP. Indien u vooralsnog geen voorkeur heeft voor een van beide vacatures, dan kunt u op beide solliciteren. U kunt dan die voorkeur in een later stadium tijdens de sollicitatieprocedure, bij gebleken geschiktheid, alsnog kenbaar maken.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Drs. Marjolijn Both (voor praktische informatie), coördinator GGSL
l.both@rug.nl

Prof. dr. Pauline Westerman, directeur GGSL
p.c.westerman@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 219207-09

Digitaal sollicitatieformulier