Universitair Docent Algemene Rechtswetenschap (0,8 fte)

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een internationaal georiënteerde universiteit die samenwerkt met gerenommeerde buitenlandse universiteiten, zoals Uppsala, Göttingen en Gent. De RUG kent ongeveer 31.000 studenten en 5.600 medewerkers uit binnen- en buitenland. De RUG werkt actief samen met maatschappelijke partners en profileert zich met de thema’s Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society. De universiteit bestaat uit elf faculteiten, de Universiteitsbibliotheek, het Centrum voor Informatietechnologie, het KVI-Center for Advanced Radiation Technology en het Universiteitsmuseum.

Eén van de elf faculteiten is de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Deze juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde organisatie die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde juristen op te leiden. De faculteit heeft een brede Nederlandstalige bachelor, een Engelstalige bachelor en verschillende (inter)nationale masters. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met meer dan 4.000 studenten en bijna 350 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

Binnen de vakgroep Algemene Rechtswetenschap en Rechtsgeschiedenis verzorgt de sectie Algemene Rechtswetenschap (bachelor en master) onderwijs en verricht onderzoek op diverse terreinen van het recht, zoals onder meer het publiekrecht (met name het openbare-orderecht) en privaatrecht (met name familie- en erfrecht).

Ter versterking van het onderzoek en onderwijs zoekt de vakgroep voor deze sectie per direct een universitair docent voor 0,8 fte. Op onderzoeksgebied is deze universitair docent in staat op zelfstandige wijze mee te doen in het onderzoek dat op de sectie wordt verricht en hier initiatieven te ontplooien die dit onderzoek verder brengen, zoals het indienen van onderzoeksaanvragen bij de Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De universitair docent is inzetbaar in o.a. het Nederlandstalige en Engelstalige onderwijs in het eerste jaar (inleidende vakken Algemene Rechtswetenschap 1 en 2, Law and Legal Skills), bij de vaardighedenvakken (Juridische Onderzoeksvaardigheden 1 en 2, Studentenrechtbank) en scriptiebegeleiding. Het betreft een tijdelijke functie voor de periode van een jaar, met uitzicht op verlenging met nog een jaar. Afhankelijk van functioneren en formatieruimte is vervolgens een aanstelling voor onbepaalde tijd mogelijk.

Functiebeschrijving

Tot het takenpakket van de universitair docent behoort:
• het geven van bachelor- en masteronderwijs (deels in het Engels) bij enkele van de hierboven genoemde vakken
• het begeleiden van masterscripties
• het coördineren van onderwijs
• het onderzoek doen op publiek- of privaatrechtelijk terrein, aansluitend bij het lopende onderzoek op de sectie
• het ontwikkelen van onderzoeksaanvragen en -projecten.

Functie-eisen

De universitair docent:
• is (bijna) gepromoveerd op het terrein van het publiek- of privaatrecht, met interesse voor onderzoek op bovengenoemde aandachtsgebieden
• heeft ervaring met het verzorgen van onderwijs in gelijksoortige vakken als hierboven genoemd
• is in het bezit van de basiskwalificatie onderwijs (BKO) of de bereidheid tot het verkrijgen daarvan
• beschikt over uitstekende onderzoekskwaliteiten
• heeft aantoonbare organisatorische en communicatieve vaardigheden
• heeft ervaring in het geven van Engelstalig onderwijs
• heeft ervaring met het opstellen van onderzoeksaanvragen, dit strekt tot aanbeveling.

Van een universitair docent verwachten wij verder dat hij/zij competent is als het gaat om conceptueel vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren en resultaatgerichtheid.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van minimaal € 3.637,- (schaal 11 conform UFO profiel Universitair Docent 2) tot maximaal € 5.656,- (schaal 12 conform UFO profiel Universitair Docent 1 cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij volledige werktijd. Het betreft een aanstelling met een werktijd van 0,8 fte voor de periode van een jaar met uitzicht op een verlenging met nog een jaar. Afhankelijk van functioneren en formatieruimte is vervolgens een dienstverband voor onbepaalde tijd mogelijk.

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Solliciteren
U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 23 april 2019 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.mr.dr. W.D. Kolkman
050-3636143,
W.D.Kolkman@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 219199

Digitaal sollicitatieformulier