Chemisch Analist (0,8-1,0 fte)

Afdeling

Faculty of Science and Engineering

Organisatie

University of Groningen

De Faculty of Science and Engineering (FSE) verzorgt onderwijs en onderzoek in een breed scala van bèta- en techniekdisciplines, van traditionele disciplines als wiskunde, natuurkunde en biologie tot interdisciplinaire disciplines als kunstmatige intelligentie, nanowetenschappen en scheikundige technologie. De faculteit heeft 10 onderzoeksinstituten waarin in totaal ongeveer 230 assistant, associate en full professors, 200 postdocs, 1.000 promovendi en 250 fte OBP werkzaam zijn. Een groot deel van het onderzoek valt onder de vier facultaire thema’s Adaptive Life, Molecular Life and Health, Advanced Materials, and Data Science and Systems Complexity.

Het Faculteitsbureau van FSE is verantwoordelijk voor instituutsoverstijgende dossiers en activiteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek en faciliteiten. Daarnaast voorziet het bureau het Faculteitsbestuur van advies. Het Faculteitsbureau bestaat op dit moment uit ongeveer 10 medewerkers. Om de onderzoeksinstituten beter te kunnen ondersteunen op het gebied talent development, business development, fondsenwerving en strategische samenwerking wil het Faculteitsbestuur binnen het Faculteitsbureau een Team onderzoek en valorisatie gaan vormen.

Afdeling
Voor de basiseenheid Centrum voor IsotopenOnderzoek (CIO) van het Energy and Sustainability Research Institute Groningen (ESRIG), Faculty of Science and Enginering, zijn wij op zoek naar een chemisch analist.
De basiseenheid Centrum voor IsotopenOnderzoek (CIO) telt bijna 40 medewerkers. Het CIO verricht onder meer onderzoek op het gebied van broeikasgassen, klimaatgeschiedenis en ouderdomsbepaling met behulp van 14C (koolstof-14). Deze functie betreft de gehele lijn van monsterpreparatie voor de 14C-metingen.

Functiebeschrijving

Je gaat werken aan alle aspecten van de monstervoorbereiding: de hele keten van monstermateriaal (hout, veen, bot, schelpen, grondwater, lucht-CO2,…) die leidt tot 14C-analyse in de versneller-massaspectrometer (AMS) van het CIO. De bewerking begint met het nauwkeurig chemisch voorbehandelen van een grote variatie aan (organische) monstermaterialen en bijbehorende referentiematerialen. Dit wordt gedaan volgens geldende CIO-voorschriften, en in overleg met de andere in het laboratorium werkzame collega's. Er is een veelheid aan systemen en apparaten in het lab aanwezig, zoals de Elemental Analyzers, waarmee vervolgens de organische materialen worden omgezet naar pure CO2 en grafiet. Voor het meten van de stabiele isotopen 13C en 15N is een speciale massaspectrometer (IRMS) aanwezig. In totaal worden zo ca. 4000 monsters per jaar geanalyseerd. Een deel van deze ketens van bewerkingen is geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd. Voor administratie en beheer van data is een uitgebreid databasesysteem (Filemaker) ontwikkeld, waarin alle werkzaamheden worden bijgehouden. Twee jaar geleden is een nieuwe AMS in gebruik genomen, waarvoor een veelheid aan nieuwe randapparatuur en bijbehorende nieuwe analysemethoden zijn en worden ontwikkeld.
Je taken liggen uiteindelijk in alle preparatieketens, maar aanvankelijk zal een selectie worden gemaakt. De werkzaamheden worden aangestuurd door lab-coördinatoren.

Functie-eisen

• je beschikt over een mbo+-niveau, chemisch analist, met enige jaren werkervaring
• je bent praktisch en flexibel ingesteld, in staat snel te schakelen tussen verschillende taken
• je bent in staat nieuwe processen snel aan te leren, overzicht te houden en werkzaamheden te plannen
• je beschikt over een zelfkritische houding, nauwgezetheid en netheid in de werkzaamheden
• je hebt een analytische blik op (automatische) meetprocessen en –resultaten
• je bent collegiaal en hebt goede samenwerkingsvaardigheden
• je hebt goede beheersing van Nederlands en Engels
• je bent vaardig en zelfredzaam bij computergebruik.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 24 maanden.

Wij bieden een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring tot maximaal € 3.445,- (schaal 8 cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij volledige werktijd, en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een 0,8-1,0 fte aanstelling, in eerste instantie voor de periode van twee jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Het CIO biedt een stimulerende werkomgeving met een gemêleerde groep enthousiaste collega's. De groep medewerkers van het CIO is zeer divers van samenstelling, wat betreft nationaliteiten, en de man/vrouw en wetenschappers/technici verhoudingen. Het werk is divers en biedt de mogelijkheid tot het voortdurend opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden.

Ingangsdatum: op korte termijn

Solliciteren
Je kunt solliciteren door je sollicitatiebrief met curriculum vitae te sturen vóór 23 april 2019 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Gesprekken zullen plaatsvinden op 9 en 14 mei 2019. Hiervoor zullen geselecteerde kandidaten vóór 1 mei 2019 worden uitgenodigd. De gesprekken zullen mogelijk gedeeltelijk in het Engels plaatsvinden. Een kleine opdracht hoort ook bij de procedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Mevrouw D. van Zonneveld
050-3634812 / 4760
d.van.zonneveld@rug.nl

Mevrouw dr. S.W.L. Palstra
050-3634123 / 4760
s.w.l.palstra@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 219161

Digitaal sollicitatieformulier