Rijksvastgoedbedrijf

Senior adviseur bouwkosten / kenniscoördinator bouwkosten

Functie omschrijving

De renovatie van het Binnenhof, de verbouwing van een justitieel complex of de nieuwbouw van een marinierskazerne. Bij het Rijksvastgoedbedrijf zetten we het vak van kostenadviseur in voor diverse en uitdagende projecten in het hele land. Jij draagt als senior adviseur bouwkosten bij aan de beste strategie om projecten en programma’s kosteneffectief te realiseren. En als kenniscoördinator jaag je de ontwikkeling van het vak aan binnen je sectie en het Rijksvastgoedbedrijf.

Het mooie aan je functie is dat je in alle gevallen schaaft aan de vormgeving van het vak bouwkostenadviseur. Als senior stuur je de adviseurs in je sectie vakinhoudelijk aan bij grote nieuwbouw-, verbouw- en renovatieprojecten en –programma’s en ben je voor hen een vraagbaak. Het gaat dan om het analyseren van kosteninformatie, het ontwikkelen van kostenkengetallen in samenhang met beïnvloedingsfactoren, en het opstellen van de uitgangspunten voor kosten en risicomanagement. Loopt een collega ergens tegenaan in een project, dan denk jij mee over een passende oplossing. Soms adviseer je zelf in een complex project.

Zeker zo belangrijk is de kennisontwikkeling van je collega-adviseurs en een uniforme werkwijze binnen de sectie. In je rol van kenniscoördinator stuur je ontwikkeltrajecten aan voor verbeteringen in de bouwkostenadvisering. Ook voer je analyses uit en stel je adviezen op waarmee je bijdraagt aan de beleidsontwikkeling binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Mooi voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van de RVB-invest, een nieuw model om op de juiste manier kosten in de (ver)bouw- of renovatieprojecten helder te maken. Het implementeren van de ontwikkeling behoort ook bij je taak als kenniscoördinator.

En ook bij actuele thema’s als lifecyclemanagement, de energietransitie, circulair bouwen en predictive maintenance, kun je met je adviezen een stempel drukken. Belangrijke vraag daarbij is wat het toepassen van innovaties kost en wat het oplevert. Jij vertaalt de scenario’s uit de routekaarten voor duurzaamheid in projecten en adviseert hoe we welke middelen het beste kunnen toepassen. Aan afwisseling in projecten en werkzaamheden dus geen gebrek in je functie. Ben jij er klaar voor om het vak van kostenadviseur naar het volgende level te brengen binnen onze organisatie?

Functie-eisen

  • Je hebt wo werk- en denkniveau, de basisopleiding voor bouwkostenadviseur afgerond en minimaal vijf jaar relevante ervaring.
  • Je hebt minimaal drie jaar ervaring met leidinggeven, sturen op resultaat en het stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling van professionals.
  • Je hebt ervaring met het ontwikkelen van kennis op strategisch en tactisch niveau en het aansturen van ontwikkeltrajecten.
  • Je hebt ervaring met verandermanagement, het managen van (politiek-bestuurlijke) gevoelige onderwerpen en project-, risico-, omgevings- en contractmanagement.
  • Je hebt kennis van de kengetallen uit de Nederlandse bouw- en energiemarkt en de voorwaarden waaraan bouwprojecten moeten voldoen.
  • Je spreekt en schrijft goed Nederlands, kunt helder communiceren op verschillende niveaus en anderen overtuigen van jouw visie en ideeën.
  • Je neemt graag het initiatief, kunt goed samenwerken en komt met creatieve oplossingen voor vraagstukken.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €4367,- tot €6547,- bruto per maand
Dienstverband: Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Uren per week: 36 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

- Op dit moment vinden de sollicitatiegesprekken digitaal plaats d.m.v. videobellen. Bij de uitnodiging voor het sollicitatiegesprek ontvang je hiervoor een instructie.
- Mogelijk is voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf (in de toekomst) een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.
- Omdat we duurzaamheid stimuleren, reizen we zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Je krijgt daarom van ons een ov-kaart voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Voor locaties die niet goed te bereiken zijn met het ov zijn bedrijfsauto's beschikbaar.
- Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken we onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat. Je overlegt met het sectiehoofd hoe je hier invulling aan geeft. Het kan dus ook zijn dat je af en toe op een andere locatie of thuis werkt.
- Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Sectie Kennismanagement en Bouwkosten

Sectie Kennismanagement en Bouwkosten
Je gaat aan de slag in de sectie Kennismanagement en Bouwkosten van de afdeling Technische Expertise. Samen vormen we een ervaren team van veertien bouwkostenadviseurs die altijd voor elkaar klaar staan. In onderling overleg verdelen we de aanvragen voor advies over de financiële haalbaarheid van projecten. Daarbij ben jij voor je collega’s een vraagbaak op het vakgebied. En een vernieuwer als het gaat om het ontwikkelen en toepassen van kennis. Zo zorg je dat in de thema-overleggen binnen de sectie nieuwe kennis en innovaties voor het voetlicht worden gebracht. Naast deze meetings hebben we eens in de twee weken een sectieoverleg waarin we bespreken wat er speelt en waar we tegenaan lopen. We werken nu nog allemaal thuis. Als de omstandigheden het toelaten, stappen we over op een hybride vorm waarin we op kantoor en thuiswerken afwisselen.


Reageer op deze vacature