Rijksvastgoedbedrijf

Adviseur brandveiligheid schaal 11

Functie omschrijving

Jouw kennis en kunde over brandveiligheid inzetten voor de meest unieke gebouwenportefeuille van Nederland. Adviseren over project- en objectoverstijgende vraagstukken. Het komt allemaal samen in jouw functie als adviseur brandveiligheid bij het Rijksvastgoedbedrijf. Mede door jou kunnen je rijkscollega’s rekenen op een veilige werkomgeving.

Rijkskantoren, musea, gevangenissen, paleizen, militaire bases, rechtbanken en meer: al deze objecten zijn onderdeel van de portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf. Jij adviseert over de brandveiligheid van deze panden. Dat doe je in alle huisvestingsfasen, van nieuwbouw tot instandhouding. Hierbij ben je onderdeel van projectteams waarin naast brandveiligheid diverse andere technische disciplines zijn vertegenwoordigd.

Naast de unieke adviserend rol binnen de bouw-en vastgoedwereld werk je nauw samen met 2 collega’s die ook brandveiligheid als expertise hebben. Je hebt je eigen projecten en adviesvraagstukken maar bent ook betrokken bij (reviews van) adviezen van collega’s. Hierdoor maak je intensief kennis met de adviesvaardigheden die nodig zijn in dit werkveld.

Je werkt zowel in projecten met geïntegreerde contractvorm als traditionele projecten maar adviseert ook bij beheervraagstukken. Door jouw analyses en kritische bevragingen kom je altijd tot de kern van een huisvestingsvraagstuk. Daarbij focus je op het onderkennen en beheersen van (brandveiligheids)risico’s. Vervolgens maak je de vertaalslag naar eisen waarmee een ontwerpende en uitvoerende partij optimaal uit de voeten kan. Je kan omgaan met tegengestelde belangen.

Je werkt mee aan de ontwikkeling van jouw team, de sectie Technisch Advies Bouwtechniek en Buitenruimte. Je volgt de laatste ontwikkelingen in jouw vakgebied op de voet en draagt bij aan nieuwe ontwikkelingen. Dat is belangrijk, want we willen als organisatie stappen blijven zetten op het gebied van verduurzaming, veiligheid, welzijn en digitalisering Kortom: de interessante uitdagingen liggen voor het oprapen!

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel dan met Marco Krinkels, hoofd sectie Technisch Advies Bouwtechniek en Buitenruimte, via 06 – 55 23 23 95.

Functie-eisen

Brandveiligheidsprojecten voor de mooiste vastgoedportefeuille van Nederland in goede banen leiden: laat dat maar aan jou over! Je hebt een brede en analytische blik, beschikt over regisserend vermogen, hebt vanzelfsprekend veel brandveiligheidskennis, weet precies waar de raakvlakken en lacunes zitten tussen technische disciplines en kunt goed schakelen tussen de diverse projecten. Ook ben je sterk in adviseren (mondeling en schriftelijk). Daarbij weet je precies wanneer er een globaal en snel óf juist een gedetailleerd advies nodig is om partijen te overtuigen. Daarnaast heb je snel door welke belangen er spelen in de organisatie en op bestuurlijk en politiek gebied. Je vindt gemakkelijk je weg in een organisatie waarin niet alles vastomlijnd is en je bouwt snel een netwerk op.

Verder heb je:

  • een bouwkundige, bouwfysische of elektrotechnische universitaire opleiding afgerond, of een technische hbo-opleiding met aanvullende opleidingen op het gebied van brandveiligheid.
  • minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
  • aantoonbare ervaring met het adviseren over complexe huisvestings- en brandveiligheidsvraagstukken.
  • inzicht in bouwprocessen en ervaring met het werken in technische (advies)teams.
  • de vaardigheid om ervaringen uit projecten vast te leggen en te delen met collega’s.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3503,- tot €5343,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 36 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

  • De sollicitatiegesprekken vinden plaats in april 2023.
  • Mogelijk is voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf (in de toekomst) een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.
  • Omdat we duurzaamheid stimuleren, reizen we zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Je krijgt daarom van ons een ov-kaart voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Voor locaties die niet goed te bereiken zijn met het ov zijn bedrijfsauto's beschikbaar.
  • Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken we onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat. Je overlegt met het sectiehoofd hoe je hier invulling aan geeft. Het kan dus ook zijn dat je af en toe op een andere locatie of thuis werkt.

Rijksvastgoedbedrijf (ministerie van BZK)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

VB/TE/TAB&B

Directie Vastgoedbeheer
De directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouw gebonden(technische) installaties, werken, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf, zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand. Daarnaast realiseert de directie de kleinere nieuwbouwprojecten die het gevolg zijn van (her)ontwikkeling, transformatie of transacties, waarbij pand- en klantkennis nadrukkelijk vereist zijn.

Afdeling Technische Expertise
In de afdeling Technische Expertise komt de kennis van vastgoedbeheer samen. Zo borgen we binnen afdeling Technische Expertise (TE) de technische kennis en expertise waaraan binnen de directie Vastgoedbeheer behoefte is. Dit doet zij samen met Architectuur & Techniek van de directie Transitie & Projecten voor een gedefinieerd kennisgebied d.m.v. kennismanagement en kenniscoördinatoren. De afdeling organiseert de technische kennisontwikkeling en –verspreiding binnen het RVB en in wisselwerking met de relevante omgeving van het RVB. Binnen de afdeling onderscheiden zich een groot aantal disciplines, waaronder bouwkunde, werktuigbouwkunde, transporttechniek, grootkeuken techniek, beveiliging, brandveiligheid, constructies, monumenten, kunst, archeologische kennis, kostendeskundigheid en kennis op het gebied van energie en duurzaamheid. Afdeling Technische Expertise combineert kennisontwikkeling en –verspreiding met participatie in de productie. Een aanzienlijk deel van de kennis vertaalt Technische Expertise in handreikingen, richtlijnen en dergelijke ten behoeve van de productie (zoals BOEI-instructie en keuringseisen) en in adviezen ten behoeve van beleidsontwikkelingen (zoals het ventilatiedossier en routekaarten duurzaamheid).

De sectie Technisch Advies Bouwtechniek & Buitenruimte
De sectie heeft als opgave het binnen de Directie VB onderhouden, toepassen en uitvoeren van specialistische technische kennis betreffende brandveiligheid, bouwkunde, constructietechniek en doelvoorstellingsinstallaties bij schietbanen.


Reageer op deze vacature