NVWA

Inspecteur Medewerker Toezicht Alcohol en Tabak

Functie omschrijving

Een bijdrage leveren aan een gezonde en rookvrije generatie vind je belangrijk en je wilt hieraan graag een steentje bijdragen. Ben je daarvoor bereidt je maximaal in te zetten, om de ambitie van het preventieakkoord waar te maken, door toezicht te houden op de naleving van de nieuwe Alcoholwet en de Tabaks- en rookwarenwet? Ben je daarnaast ook creatief, objectief, doortastend en gericht op samenwerken? Dan ben jij de ideale kandidaat voor ons!

Wat ga je doen?
Als ondersteunend medewerker toezicht kom je te werken binnen de directie Inspectie bij de afdeling Consument in het Alcohol en Tabaksteam (AT). Het AT-team bestaat uit een twintigtal collega’s en samen zorgen jullie voor het toezicht op het domein alcohol, tabak en cannabis. Hier ben je voornamelijk bezig met het toezicht op de Tabaks- en rookwarenwet en de Alcoholwet. Binnen dit domein worden alle werkzaamheden d.m.v. afgebakende projecten uitgevoerd en gerapporteerd aan het Ministerie van VWS als opdrachtgever. De opdrachtgever informeert op haar beurt de Tweede Kamer over de naleving van de Alcoholwet en de Tabaks- en rookwarenwet.

Het AT-team draagt bij aan de doelstelling van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, om de beschikbaarheid en aantrekkelijkheid van tabaksproducten en e-sigaretten terug te dringen, de verkoop aan jongeren te verminderen en de blootstelling aan tabaksrook voor niet-rokers in openbare ruimtes en werkplekken te verminderen en het toezicht in het kader van het Experiment gesloten coffeeshopketen.

Handhavingsregie en projectmatig werken zijn termen die je niet vreemd in de oren klinken. Met het jaarplan als basis realiseer je samen met je collega-inspecteurs de uitvoerprojecten. Je zorgt voor de implementatie van de projecten en evalueert tussentijds in samenwerking met de collega’s van Expertise. Daarnaast ondersteun je inhoudelijk de projectleiders van Expertise en ben je voor hen een sparring partner. Als enthousiaste, inspirerende inspecteur draag jij bij aan het gevarieerde werk van ons team, waarbij je een maatschappelijk belang vertegenwoordigt.

Als inspecteur ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van de inspectiewerkzaamheden en administratieve controles, mede bij fabrikanten en importeurs. Je bent vanuit je rol bij Inspectie medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en actueel houden van een aantal projectprotocollen en werkinstructies. Je bent samen met je collega-inspecteurs aanspreekpunt en kennisbron voor het domein Alcohol en Tabak. Je houdt samen met je collega’s actief je kennis op peil. Je helpt zo mee om een uniforme, effectieve en risicogerichte vorm van toezicht te continueren.

Daar waar nodig ben je betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe projecten en ondersteun je de projectleiders van expertise bij de opzet en uitvoering van de diverse toezicht projecten. Hierbij is samenwerking met andere onderdelen zoals Juridische zaken binnen de NVWA regelmatig nodig.

Je werkweek is gevarieerd en bestaat voor een deel uit inspectie gerelateerde werkzaamheden en voor een deel uit kantoorwerkzaamheden. Je bent actief betrokken bij de realisatie van de diverse projecten en daarnaast ook actief bij de diverse overleggen, die direct gelinkt zijn aan het toezicht. Flexibiliteit in werkuren en werkdagen is daarbij een essentiële. Je rapporteert zowel aan de senior inspecteur als aan de projectleiders van Expertise voor de inhoudelijke aspecten van je werk, als aan je teamleider die je hiërarchisch leidinggevende is.

Functie-eisen

Je bent gedreven, realistisch en iemand die zelfstandig kan werken, maar ook de samenwerking opzoekt. Je staat open voor innovatie en je hebt oog voor recente ontwikkelingen en trends op jouw eigen toezichtgebied en in de samenleving. Op die manier draag je bij aan de ontwikkeling kwaliteit van het toezicht op het domein AT en cannabis.
Je durft buiten de klassieke kaders te denken en je betrekt de mening en bijdrage van anderen, om je doelstellingen te realiseren. Je bent flexibel en staat open voor de mening van je collega. Het teamresultaat staat voor jou voorop. Je weet hoe je het beste uit jezelf en het team, waarvan je onderdeel uitmaakt, kunt halen.

Daarnaast zien wij graag het volgende:

 • HBO werk- en denk niveau met relevantie werkervaring.
 • Affiniteit e/o ervaring in het specifiek toezicht op het vakgebied alcohol en tabak.
 • Ervaring met toezicht en opsporing.
 • Kennis en ervaring met administratief toezicht.
 • Ervaring met werken in een projectteam.
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

De eerste kennismakingsgesprekken gaan plaatsvinden op 1 maart op de Catharijnesingel 59 in Utrecht.

Competenties:

Verricht diepgaande toezicht- en/of opsporingsactiviteiten en levert complexe en specialistische producten en/of adviezen op het gebied van toezicht. De volgende competenties zijn daarbij van belang:

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Organisatie sensitiviteit
 • Accuraat werken
 • Plannen en organiseren
 • stressbestendigheid
 • zelfontwikkeling

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €2957,- tot €4707,- bruto per maand
Dienstverband: Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heerst een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.      
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

HH/Inspectie/Consument/Horeca/Team Horeca 10

De afdeling Consument (ca. 200 fte) houdt toezicht op de domeinen Voedselveiligheid, Alcohol/tabak en Productveiligheid. De afdeling is onderverdeeld in Productveiligheidsteams, Horecateams en een Tabaksteam. De inspecteurs van de 9 Horecateams houden toezicht op horecabedrijven, ambachtelijke bedrijven, retailbedrijven en instellingen (waaronder ziekenhuizen) als het gaat om de voedselveiligheid en voeren daarnaast rookinspecties uit. Het Tabaksteam houdt toezicht op het gebied van alcohol, tabak en cannabis. Het toezicht op deze thema’s heeft veel maatschappelijke en politiek aandacht. Bij niet-naleving worden maatregelen genomen volgens het NVWA Interventiebeleid.


Reageer op deze vacature