Ministerie van Justitie en Veiligheid - JustID

Functioneel beheerder

Functie omschrijving

Van het dagelijks systeembeheer tot de doorontwikkeling van deze systemen; voor jou als functioneel beheerder liggen de interessante uitdagingen bij de Justitiële Informatiedienst voor het oprapen. Vanuit Almelo lever je met jouw werk een bijdrage aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Wij voorzien zo’n 35 organisatietypes van historische en actuele informatie over natuurlijke en rechtspersonen en zaken met betrekking tot misdrijven en een groot aantal overtredingen. Jij zorgt dat onze informatiesysteem optimaal functioneren, conform de afspraken met en de gebruikerseisen en -wensen van onze opdrachtgevers. Daarnaast draag je bij aan (organisatiebrede) projecten en samenwerkingsverbanden en vertegenwoordig je in diverse BusDevOps-teams het functioneel beheer. Verder leg jij je nadrukkelijk toe op de afhandeling van service-requests. Op dit gebied valt nog flink wat winst te behalen.

Jouw taken op een rij:

 • Je zorgt voor het (dagelijks) beheer van de systemen.
 • Je voert controlewerkzaamheden uit, signaleert systeemverstoringen, initieert oplossingen en realiseert deze volgens de geldende beheerprocessen.
 • Je bewaakt de juistheid van de werking van de interfaces met andere informatiesystemen (binnen en buiten Justid) en doet op basis hiervan verbetervoorstellen.
 • Je fungeert als aanspreekpunt en vraagbaak voor (in- en externe) gebruikers en leveranciers.
 • Je neemt deel aan werkgroepen, projecten, klantbijeenkomsten en systeemspecifieke overleggen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het gebruikersbeheer, waarbij je autorisaties beheert en de periodieke controles hierop uitvoert.
 • Je bent verantwoordelijk voor het (laten) opstellen en onderhouden van procedures, handleidingen en systeemspecificaties.
 • Je zorgt voor het samenstellen en uitvoeren van (ad-hoc)query’s voor bijvoorbeeld managementrapportages, specifieke onderzoeksvragen en kwaliteitszorg.
 • Je informeert gebruikers en andere stakeholders vroegtijdig over naderende wijzigingen, in afstemming met de product-owner.
 • Je voert (gebruikersacceptatie)testen uit en begeleidt deze.
 • Je verbindt de functionaliteit en klantwaarde met de productbacklog van de systemen.
 • Je analyseert de functionele gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving en lost eventuele problemen bij de uitvoering hiervan op.

Functie-eisen

 • Je hebt hbo-niveau.
 • Je hebt kennis van en ervaring met functioneel beheer.
 • Je hebt ervaring met databases en database-tools (Oracle, SQL, Toad), het maken van SQL-query’s, agile werken (scrum) en procesmatig werken (BiSL, ITIL).
 • Je hebt ervaring met geautomatiseerde systemen.
 • Je bent vaardig in het vertalen van gebruikerswensen naar concrete wijzigingsvoorstellen.
 • Je bent een communicatief vaardige teamplayer die weet van aanpakken.
 • Je bent analytisch sterk en kunt kritisch kijken naar bestaande processen en werkwijzen, en komt met creatieve oplossingen voor vraagstukken.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €2881,- tot €4070,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 36 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij:

 • Een dynamische omgeving waar je de vrijheid krijgt om jezelf en onze producten te blijven ontwikkelen en innoveren.
 • Een fulltime werkweek van 36 uur, waarbij je zelf kunt bepalen hoeveel uur je wilt werken en op welke dagen, zodat je jouw carrière en privéleven goed op elkaar kunt laten aansluiten. Daarnaast kun je extra verlofdagen kopen.
 • Thuiswerken, met onze faciliteiten, is het uitgangspunt. Maar twee dagen per week werken op ons kantoor in Almelo is wel gewenst. Ons kantoor ligt naast het treinstation.
 • Een marktconforme beloning tussen € 2.881,- en € 4.070,- per maand en een individueel keuzebudget van 16,37% wat, op het moment van jouw keuze, vrij in te zetten is voor geld, verlofdagen of bijvoorbeeld een fiets. Ook bieden wij een thuiswerkvergoeding. Onze overige voorwaarden zijn te vinden op www.caorijk.nl.
 • Wij hechten grote waarde aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling. Dit helpt ons ook, omdat we zo goed kunnen inspelen op de samenleving en technische vernieuwingen.

Bijzonderheden

 • Je start bij ons met een arbeidsovereenkomst van één jaar. Bij goed functioneren zetten we deze om in een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
 • In het kader van hybride werken is het mogelijk om vanuit huis of een van onze andere locaties te werken.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

Justitiële Informatiedienst

De Justitiële Informatiedienst (Justid) zorgt dat cruciale informatie beschikbaar is op het juiste moment voor de juiste persoon. In de strijd voor een veilige en rechtvaardige samenleving helpen we met betrouwbare informatie en slimme oplossingen. Zo bouwen we aan een krachtige verbinding tussen mens, informatie en technologie.

Naast de systemen die we zelf ontwikkelen en beheren, zijn we in opdracht van verschillende ketenpartners verantwoordelijk voor het beheer van enkele andere systemen. Vaak hebben deze systemen raakvlakken met de kernapplicaties die we beheren en dragen ze indirect bij aan het integer en integraal persoonsbeeld. De ontwikkeling en het beheer van ketensystemen, ketenafspraken en andere organisatie-overstijgende activiteiten is het domein waarop Justid zich verder wil bewegen. Primair gaat het hier om de strafrechtsketen, maar ook om de jeugd- en vreemdelingenketen.

Strikt vertrouwelijke informatie
Vingerafdrukken, informatie over de gezinssituatie, over een strafverleden of de geldigheid van een verblijfsvergunning, detentie-informatie voor slachtoffers en burgemeesters wanneer een dader weer vrijkomt … Slechts een handvol voorbeelden van informatie die wij, via onze ICT-voorzieningen, beschikbaar stellen. Informatie die strikt vertrouwelijk is en met veel zorg moet worden behandeld: het gaat immers over mensen. En dat is ons werk; zorgen dat de juiste informatie beschikbaar is over een persoon. Wij maken dit mogelijk door slim gebruik te maken van bestaande technologie en door innovaties en creativiteit te stimuleren.

Wij zijn Justid
Er werken ruim vierhonderd professionals bij Justid. Met onze teams in Almelo, Zutphen, Leeuwarden en Den Haag werken we met marktconforme producten, tools en technieken, vanuit deskundigheid en vakmanschap. Zo is ons voortbrengingsproces agile ingericht, en werken we aan continue verbetering van onze producten en diensten. Mensen met een uiteenlopend scala aan functies geven hieraan vorm, van productspecialisten, juridisch medewerkers en experts in deliverymanagement en relatiemanagement tot functioneel en technisch beheerders, specialisten rondom netwerk- en infrastructuurbeheer, beveiligingsfunctionarissen, informatieanalisten, ontwikkelaars en testers. Hierbij zijn uiteraard ook de collega’s met ondersteunende taken rondom financiën, inkoop en hrm van cruciaal belang.

Afdeling Justitiële Gegevens en Rechtshulp

Jij gaat aan de slag bij de afdeling Justitiële Gegevens en Rechtshulp, die verantwoordelijk is voor het vastleggen, beheren en verstrekken van justitiële gegevens. Hiermee geven we invulling aan onze wettelijke taken, die staan beschreven in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.

We voorzien zo’n 35 organisatietypes (van ketenpartners en gemeenten tot andere bestuurlijke organisaties en EU-landen) van historische en actuele informatie over natuurlijke en rechtspersonen en zaken met betrekking tot misdrijven en een groot aantal overtredingen. Justitiële gegevens hierover worden geregistreerd in het Justitieel Documentatiesysteem. Dit systeem bevat ook psychiatrische en psychologische rapporten over onderzoeken naar het gedrag of de levensomstandigheden van natuurlijke personen. De rapporten vormen samen het persoonsdossier.


Reageer op deze vacature